Kostenoverzicht aanvragen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Contactgegevens

Aanhef *
*
*
*
BTW *
 
Wie betaalt de opleidingen? *
 

HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Speciaal voor werkenden, met 1 avond per week of 1 dag per 2 weken

Niveau
HBO Bacheloropleiding
Opleidingsvarianten Zaterdag, Avond, Dag en E-learning
Accreditatie

Bel ons: 035 6400 411
Download brochureDirect inschrijven

Opleidingsinformatie

Algemeen

Door omstandigheden, beperkingen of belemmeringen kunnen sommige mensen niet geheel zelfstandig meedraaien in de maatschappij. Zij hebben begeleiding of ondersteuning nodig. Deze HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) voorziet u van alle kennis en kunde die u nodig heeft om deze mensen professionele hulp te bieden. Als sociaal pedagogisch hulpverlener activeert, begeleidt en organiseert u zowel bij de cliënt thuis als in de zorginstelling. Dit houdt in dat u goede kennis van zaken moet hebben. Van ontwikkelingspsychologie tot strategisch beleid, u moet van alle aspecten van dit vakgebied op de hoogte zijn. Tijdens de opleiding maakt u telkens de koppeling met de praktijk. Deze praktijkgerichtheid en flexibiliteit zijn voor veel studenten en organisaties de reden om voor NCOI te kiezen. U behaalt bovendien een officieel erkend Bachelordiploma. Met deze opleiding brengt u uw kennis en vaardigheden naar een hoger niveau.

Studeren zonder passende baan

Onze opleidingen zijn zeer praktijkgericht. Die praktijk is belangrijk, omdat u daar veel leert. Dit kunt u veelal combineren vanuit uw baan. Heeft u geen (passende) baan, dan kunt u toch deelnemen aan deze opleiding. In die situatie past u de praktijkopdrachten toe op actuele en algemene praktijksituaties. U loopt een halfjaar stage. Dat kan aan het eind van uw studie, waarbij u dit combineert met uw afstuderen. Als u eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Heeft u dan al wel een baan die past bij het werkveld? Dan is een stage niet meer nodig. U kunt uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte.

Doelgroep

U bent ambitieus en u heeft belangstelling voor sociale hulpverlening. Bovendien wilt u opgeleid worden tot volledig Bachelor.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deelnemen aan deze HBO Bacheloropleiding met een diploma HAVO, VWO of volledig MBO. Heeft u dit niet en bent u minimaal 21 jaar? Dan kunt u instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Hogeschool NCOI.

Doel en opzet

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding. De kosten zijn gebaseerd op 3 jaar. Heeft u langer nodig, dan betaalt u geen extra kosten.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten en trainers, die zelf actief zijn in de praktijk van sociaal pedagogische hulpverlening. U zult merken dat zij een ideaal klankbord voor u vormen. Zo kunt u praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen.

Tijdens inspirerende bijeenkomsten gaat u in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. U koppelt dit direct aan uw eigen werkomgeving. Zo kunt u wat u leert, direct toepassen en daarvan ook weer leren. Deze studieaanpak is uniek voor NCOI en is bewezen bijzonder effectief. Hierdoor kent NCOI weinig uitval.

De opleiding bestaat uit 3 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst per 2 weken, en afsluitend gaat u afstuderen. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze modulaire opbouw kunt u uw opleiding flexibel indelen. U zult merken dat het behalen van een HBO Bachelorgraad daardoor prima te combineren is met uw drukke baan.

Online leeromgeving

U heeft toegang tot onze unieke online leeromgeving. Deze biedt u alles wat u nodig heeft om snel, eenvoudig en efficiënt te studeren. U vindt in deze omgeving:

 • Alle praktische informatie over uw opleiding
 • Mogelijkheden om te communiceren met uw docenten en medestudenten
 • Praktijkcases, opdrachten en oefenvragen om uw kennis en vaardigheden op toe te passen. Zo toetst u gelijk uw voortgang.

SPH en MWD

Sociaal pedagogisch hulpverleners en maatschappelijk werkers richten zich op dezelfde groep mensen, maar hun takenpakket verschilt. In beide gevallen richt u zich op het werken met mensen met problemen. Sociaal pedagogisch hulpverleners werken veelal in groepen en ondersteunen mensen in hun woon- en leefsituatie. Vaak gaat het om mensen die door bijzondere omstandigheden, beperkingen of belemmeringen niet (volledig) zelfstandig kunnen functioneren. Zelfstandig wonen, werken, zorgen voor de dagelijkse dingen en samenleven met anderen is voor hen vaak een probleem. Maatschappelijk werkers richten zich meer op individuele begeleiding bij mensen die vastlopen in hun sociale omgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van huisvesting, ouderdom, eenzaamheid, geld, werkloosheid, verslaving, gezin, relatie of school.

Opleiding HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Programma

Programma

Programma 240 EC

Fase 1

 • Kernbegrippen sociaal pedagogische hulpverlening [SE] 8 EC
 • Professioneel begeleiden [MO] 8 EC
 • Ontwikkelings- en levensfasepsychologie [MO] 8 EC
 • Mens en gedrag [SE] 8 EC
 • Professionele communicatie [ME] 8 EC
 • Schriftelijke communicatie voor hulpverleners [MO] 8 EC
 • Eindopdracht [PF] 6 EC
 • Praktijkprogramma [PF] 6 EC

Fase 2

 • Organisatie en kwaliteit binnen de hulpverlening [MO] 12 EC
 • Sociaal pedagogische methoden en technieken [MO] 12 EC
 • Professionele vaardigheden voor hulpverlening en begeleiding [ME] 12 EC
 • Sociaal pedagogisch werk [MO] 12 EC
 • Eindopdracht [PF] 6 EC
 • Praktijkprogramma [PF] 6 EC

Fase 3

 • Intervisie, supervisie, coaching en werkbegeleiding [ME] 12 EC
 • Professionele ontwikkeling voor hulpverleners [MO] 12 EC
 • Praktijkprogramma [PF] 12 EC
 • Keuzeprogramma: 24 EC
 • Medische basiskennis en gezondheidskunde
 • Ouderenzorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Agressie in de hulpverlening
 • Zorgmanagement
 • Schuldhulpverlening
 • Manager kinderopvang
 • Sociaal generalist
 • Criminologie en forensische psychologie in de hulpverlening
 • Verslavingszorg
 • Autismezorg
 • Dementiezorg

Afstudeerfase

 • Praktijkprogramma [PF] 30 EC
 • Eindscriptie 30 EC

Keuzeprogramma

U volgt een keuzeprogramma waarin u zich verdiept in een richting die u aanspreekt. Zo ontwikkelt u zich niet alleen tot een breed onderlegde sociaal pedagogische hulpverlener, maar bekwaamt u zich ook in het bijzonder in een deelgebied. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een verdieping in wijkontwikkeling, jeugdzorg, schuldhulpverlening of zorgmanagement. Ook forensisch sociaal werk en agressiemanagement en -preventie behoren tot de interessante focusmogelijkheden. Kijk voor een volledig aanbod in het Programma.

Afstuderen

U rondt de opleiding af met een eindscriptie. Ter voorbereiding hierop woont u in uw afstudeerfase 2 bijeenkomsten bij. Hierin krijgt u uitleg over hoe u onderzoek uitvoert en een scriptie schrijft. U wordt begeleid door een docent die zeer veel verstand heeft van uw afstudeergebied. Deze begeleidt u tijdens het gehele traject en zal u ondersteunen tijdens uw afstudeertraject. Zo zult u tot een optimaal resultaat komen.

Examens

Uw examens bestaan uit schriftelijke examens [SE], moduleopdrachten [MO], mondelinge examens [ME] en een praktijkportfolio [PF]. In het programma ziet u hoe u ieder onderdeel afrondt. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte tijdens uw opleiding.

Getuigschrift

Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool NCOI. U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U krijgt het officiële Bachelorgetuigschrift 'HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)'. Daarnaast mag u de graad BSW (Bachelor of Social Work) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Planning

Studeren op afstand

Deze opleiding kunt u grotendeels op afstand volgen, zonder bijeenkomsten en met meer flexibiliteit. Zie Studeren op afstand voor meer informatie.

Praktische informatie en kosten

Voor aanvullende praktische informatie en de kosten, zie Hogeschool NCOI.

Hieronder vindt u de startmomenten van de opleiding. Zit het startmoment van uw keuze er niet bij, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 - 6 400 411.
 

Mogelijke startmomenten en locaties

U kunt zich inschrijven voor de variant van uw keuze

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Maandag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Dinsdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Donderdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Dinsdag Maastricht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Donderdag Drachten

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Maandag Den Haag

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Donderdag Enschede

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Dinsdag Tilburg

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Donderdag Groningen

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Donderdag Leeuwarden

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Dinsdag Arnhem

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Maandag Breda

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Dinsdag Den Bosch

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Dinsdag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Dinsdag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Dinsdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Dinsdag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Dinsdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 E-learning N.v.t. E-learning

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Dinsdag Tilburg

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Donderdag Leeuwarden

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Dinsdag Arnhem

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Dinsdag Maastricht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Dinsdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Donderdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Donderdag Enschede

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Donderdag Drachten

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Maandag Den Haag

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Maandag Breda

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Maandag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Dinsdag Den Bosch

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Donderdag Groningen

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Dinsdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Dinsdag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Dinsdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Dinsdag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Dinsdag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 E-learning N.v.t. E-learning

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Dinsdag Maastricht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Dinsdag Tilburg

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Donderdag Leeuwarden

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Donderdag Enschede

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Dinsdag Arnhem

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Maandag Den Haag

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Maandag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Donderdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Dinsdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Dinsdag Den Bosch

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Donderdag Drachten

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Donderdag Groningen

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Maandag Breda

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 E-learning N.v.t. E-learning

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Kosten
Kostenoverzicht Ineens

Per jaar
(3 termijnen)

Per kwartaal
(12 termijnen)

Per maand
(36 termijnen) (alleen voor particulieren)

Dossiervorming € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 7.990,- € 2.876,40 € 719,10 € 239,70
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1.185,- € 426,60 € 106,65 € 35,55
Diplomering € 450,- € 162,- € 40,50 € 13,50
Studiemateriaal studierichting Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) € 1.790,- € 644,40 € 161,10 € 53,70
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting
Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.


De kosten voor dossiervorming kunnen niet in termijnen worden voldaan. Deze worden opgenomen in de eerste termijn van de factuur.

Arrangementen

Volgt u bij ons een opleiding of training? Dan zorgen wij voor eten en drinken. We hebben dagarrangementen voor de dagopleidingen van maandag tot en met zaterdag. Deze bestaan uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een uitgebreide lunch. Voor dit arrangement betaalt u € 25,- (excl. btw) per keer. Voor de avondopleidingen betaalt u € 5,50 (excl. btw) per keer. Hiervoor krijgt u onbeperkt koffie en thee. In het geval van trainingen, Masterclasses, Masterprogramma’s en volledige Masteropleidingen worden er naast arrangementskosten ook kosten voor zaalhuur in rekening gebracht. De zaalhuur bedraagt € 29,50 (excl. btw) per dag en in de avond € 10,- (excl. btw) per keer. 

Reprorechten, hand-outs en trainingsmateriaal

Bij alle opleidingen brengt NCOI de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. U betaalt meestal eenmalig € 15,- (excl. btw). Volgt u een vaardigheidstraining? Dan betaalt u eenmalig € 30,- (excl. btw) voor het studiemateriaal en eventueel extra kosten voor de aanvullende literatuur.

Btw

Alle genoemde kosten zijn exclusief btw. Voor alle opleidingen en trainingen brengen wij 21% btw in rekening. Dit geldt niet voor de opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige masteropleidingen. Deze wettelijk erkende opleidingen zijn vrijgesteld van btw. Kan uw organisatie geen btw terugvorderen? Dan bieden wij de voordelige mogelijkheid uw opleiding of training vrij van btw gefactureerd te krijgen. U betaalt dan het bedrag exclusief btw, plus 10% opslag. Dit is aanzienlijk minder dan het totaalbedrag inclusief btw.

Bent u particulier en betaalt u uw opleiding zelf? Dan hoeft u voor geen van de opleidingen btw te betalen. Voor trainingen betaalt u wel 21% btw. 

Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 6% btw in rekening. De 6% btw op arrangementskosten is niet aftrekbaar. 
De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Ervaringen

HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Speciaal voor werkenden, met 1 avond per week of 1 dag per 2 weken

Niveau
HBO Bacheloropleiding
Opleidingsvarianten Dag, Avond, E-learning en Zaterdag
Download brochureDirect inschrijven

Leer ons beter kennen

 • Opleidingsbeurs 28 mei
 • Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

  Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

 • De erkende kwaliteit van NCOI

  De erkende kwaliteit van NCOI

  Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
  denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
  Lees meer
 • ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
 • Opleidingsbeurs 28 mei
 • Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

  Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

 • De erkende kwaliteit van NCOI

  De erkende kwaliteit van NCOI

  Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
  denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
  Lees meer
 • ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
 • Opleidingsbeurs 28 mei
 • Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

  Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

 • "Als docent haal ik mijn voldoening uit het…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
Gratis studiegids thuis ontvangen?

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Nu aanvragen!