HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Speciaal voor werkenden, met 1 avond per week of 1 dag per 2 weken

Niveau
HBO Bacheloropleiding

Een HBO Bacheloropleiding is een beroepsgerichte opleiding in het hoger onderwijs. Alle HBO Bacheloropleidingen van NCOI hebben een opleidingsprogramma van 3 fases en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren.

Opleidingsvarianten Zaterdag, Dag, Avond en E-learning
Accreditatie

Bel ons: 035 6400 411
Download brochureDirect inschrijven

Opleidingsinformatie

Algemeen

Door omstandigheden, beperkingen of belemmeringen kunnen veel mensen niet (volledig) zelfstandig meedraaien in de maatschappij. Zij hebben hiervoor begeleiding of ondersteuning nodig. Deze HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) voorziet u van alle kennis en kunde die u nodig heeft om deze professionele hulp te bieden, bij uw cliënten thuis of in een instelling. U activeert, begeleidt en organiseert en moet dus van vele markten thuis zijn. Daarom doet u kennis op van alle aspecten waar u als SPH'er mee te maken kunt krijgen, van ontwikkelingspsychologie tot strategisch beleid van een hulpverleningsorganisatie. Bovendien maakt u een verregaande professionalisering door, die u onder andere in staat stelt om de juiste balans te bereiken in uw persoonlijke relatie met cliënten en om te gaan met lastige situaties in de hulpverlening. Daarnaast ontwikkelt u alle communicatieve en begeleidende competenties die nodig zijn voor succes binnen uw vakgebied. Tijdens de opleiding maakt u steeds de koppeling met de werkpraktijk en kunt u uw opleiding indelen zoals u dat uitkomt. Deze praktijkgerichtheid en flexibiliteit zijn voor veel studenten en organisaties de reden om voor NCOI te kiezen. U behaalt bovendien een officieel erkend Bachelordiploma. Al met al biedt deze opleiding u dus prima vooruitzichten.

Doelgroep

U bent ambitieus en u heeft belangstelling voor sociale hulpverlening. Bovendien wilt u opgeleid worden tot volledig Bachelor. U beschikt over minimaal 2 jaar relevante werkervaring.

Studeren zonder passende baan

Wij leiden u zeer praktijkgericht op. Daarom stimuleren wij u uw opdrachten uit te voeren in het werkveld van uw opleiding. Maar u kunt ook bij ons terecht als u momenteel niet werkzaam bent in dit vakgebied. In onze deeltijdvariant past u de praktijkopdrachten toe op actuele en algemene praktijksituaties. Aan het einde van de studie loopt u een halfjaar stage. Dit combineert u met uw afstuderen. Heeft u op dat moment al wel een baan die past bij het werkveld? Dan is een stage niet meer nodig. Ook bij de deeltijdvariant kunt u uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deelnemen aan deze HBO Bacheloropleiding met een diploma HAVO, VWO of volledig MBO. Heeft u dit niet en bent u minimaal 21 jaar? Dan kunt u instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Hogeschool NCOI. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Doel en opzet

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding. De kosten zijn gebaseerd op 3 jaar. Heeft u langer nodig, dan betaalt u geen extra kosten.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die zelf actief zijn in de praktijk van sociaal pedagogische hulpverlening. U zult merken dat zij een ideaal klankbord voor u vormen. Zo kunt u praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen.

U gaat in de inspirerende bijeenkomsten in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. U koppelt dit direct aan uw eigen werkomgeving. Zo kunt u wat u leert, direct toepassen en ook daarvan weer leren. Deze studieaanpak is bijzonder effectief. Hierdoor kent NCOI weinig uitval.

De opleiding bestaat uit 3 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst per 2 weken, en afsluitend gaat u afstuderen. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze modulaire opbouw kunt u uw opleiding flexibel indelen. U zult merken dat het behalen van een HBO Bachelorgraad daardoor prima te combineren is met uw drukke baan.

Online leeromgeving

Ons studiemateriaal is altijd actueel en sluit perfect aan op de exameneisen. Alles wat u nodig heeft voor uw studie, vindt u in onze moderne online leeromgeving. U vindt hier lesvoorbereidingen, opdrachten en aanvullende informatie. Ook kunt u communiceren met uw medestudenten en docent.


Opleiding HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Programma

Programma 240 EC

Fase 1

 • Kernbegrippen sociaal pedagogische ­hulpverlening [SE]8 EC
 • Professioneel begeleiden [MO]8 EC
 • Ontwikkelings- en levensfasepsychologie [MO]8 EC
 • Mens en gedrag [SE]8 EC
 • Professionele communicatie [ME]8 EC
 • Schriftelijke communicatie voor ­hulpverleners [MO]8 EC
 • Eindopdracht [PF]6 EC
 • Praktijkprogramma [PF]6 EC

Fase 2

 • Organisatie en kwaliteit binnen de ­hulpverlening [MO]12 EC
 • Sociaal pedagogische methoden en ­technieken [MO]12 EC
 • Professionele vaardigheden voor ­hulpverlening en begeleiding [ME]12 EC
 • Sociaal pedagogisch werk [MO]12 EC
 • Eindopdracht [PF]6 EC
 • Praktijkprogramma [PF]6 EC

Fase 3

 • Intervisie, supervisie, coaching en ­werkbegeleiding [ME]12 EC
 • Professionele ontwikkeling voor ­hulpverleners [MO]12 EC
 • Praktijkprogramma [PF]12 EC
 • Keuzeprogramma: 24 EC
  • Wijkontwikkeling
  • Medische basiskennis en ­gezondheidskunde
  • Ouderenzorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Jeugdzorg
  • Agressiemanagement en -preventie
  • Zorgmanagement
  • Schuldhulpverlening
  • Manager kinderopvang
  • Sociaal generalist
  • Sociaal ondernemerschap
  • Forensisch sociaal werk
  • Verslavingszorg

Afstudeerfase

 • Praktijkprogramma [PF] 30 EC
 • Eindscriptie 30 EC

Keuzeprogramma

U volgt een keuzeprogramma waarin u zich verdiept in een richting die u aanspreekt. Zo ontwikkelt u zich niet alleen tot een breed onderlegde sociaal pedagogische hulpverlener, maar bekwaamt u zich ook in het bijzonder in een deelgebied. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een verdieping in wijkontwikkeling, jeugdzorg, schuldhulpverlening of zorgmanagement. Ook forensisch sociaal werk en agressiemanagement en -preventie behoren tot de interessante focusmogelijkheden. Kijk voor een volledig aanbod in het Programma.

Afstuderen

U rondt de opleiding af met een eindscriptie. Ter voorbereiding hierop woont u in uw afstudeerfase 2 bijeenkomsten bij. Hierin krijgt u uitleg over hoe u onderzoek uitvoert en een scriptie schrijft. U wordt begeleid door een docent die zeer veel verstand heeft van uw afstudeergebied. Deze begeleidt u tijdens het gehele traject en zal u ondersteunen tijdens uw afstudeertraject. Zo zult u tot een optimaal resultaat komen.

Praktijkprogramma

Tijdens de opleiding werkt u aan een portfolio (praktijkprogramma) in de vorm van praktijkopdrachten. Waar mogelijk koppelt u die aan uw eigen werkomgeving. Dat is niet alleen leerzaam, maar ook uiterst efficiënt. U wordt persoonlijk begeleid bij het samenstellen van uw portfolio.

Getuigschrift

Deze opleiding wordt aangeboden door Hogeschool NCOI. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. U behaalt met deze opleiding het officiële Bachelorgetuigschrift HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)'. Daarnaast mag u de graad BSW (Bachelor of Social Work) voeren.

Planning

Studeren op afstand

Deze opleiding kunt u deels op afstand volgen, zonder bijeenkomsten en met meer flexibiliteit. Zie Studeren op afstand voor meer informatie.

Praktische informatie

Voor aanvullende praktische informatie en de kosten, zie Hogeschool NCOI.

Hieronder vindt u de startmomenten van de opleiding. Zit het startmoment van uw keuze er niet bij, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 - 6 400 411.

Mogelijke startmomenten en locaties

U kunt zich inschrijven voor de variant van uw keuze

De door u gekozen opleiding/training heeft verschillende startmomenten. Kies hier de maand waarin u wilt starten.

Bij NCOI kunt u kiezen uit 4 verschillende studievarianten. Er is dus altijd een variant die bij u past. U kunt kiezen voor de dagopleiding, de zaterdagopleiding, de avondopleiding of e-Learning (thuisstudie). Kies hier welke variant u wilt volgen.

NCOI is een landelijk opleidingsinstituut en kent een zeer groot aantal opleidingsplaatsen. Er is er dus altijd een opleiding bij u in de buurt. Kies hier de gewenste locatie voor uw opleiding/training.

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Dag Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Dag Dinsdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Dag Dinsdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Maandag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Maandag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Dag Dinsdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Dag Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Donderdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Donderdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Donderdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Donderdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Donderdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 E-learning N.v.t. E-learning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Dinsdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Dinsdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Maandag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Maandag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Dinsdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Donderdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Donderdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Donderdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Donderdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Donderdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 E-learning N.v.t. E-learning
Kosten
Kostenoverzicht Ineens Per 12 maanden (3 termijnen) Per 3 maanden (12 termijnen) Per maand (36 termijnen) (alleen voor particulieren)
Dossiervorming € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 7.490,- € 2.696,40 € 674,10 € 224,70
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1.185,- € 426,60 € 106,65 € 35,55
Diplomering € 450,- € 162,- € 40,50 € 13,50
Studiemateriaal studierichting Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) € 1.790,- € 644,40 € 161,10 € 53,70
Locatie- en arrangementskosten Zie onderstaande toelichting
Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.


De kosten voor dossiervorming kunnen niet in termijnen worden voldaan. Deze worden opgenomen in de eerste termijn van de factuur.

Arrangementen

Volgt u bij ons een opleiding of training? Dan zorgen wij voor eten en drinken. We hebben dagarrangementen voor de dagopleidingen van maandag tot en met zaterdag. Deze bestaan uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een uitgebreide lunch. Voor dit arrangement betaalt u € 25,- (excl. btw) per keer. Voor de avondopleidingen betaalt u € 5,50 (excl. btw) per keer. Hiervoor krijgt u onbeperkt koffie en thee. In het geval van trainingen, Masterclasses, Masterprogramma’s en volledige Masteropleidingen worden er naast arrangementskosten ook kosten voor zaalhuur in rekening gebracht. De zaalhuur bedraagt € 29,50 (excl. btw) per dag en in de avond € 10,- (excl. btw) per keer. 

Reprorechten, hand-outs en trainingsmateriaal

Bij alle opleidingen brengt NCOI de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. U betaalt meestal eenmalig € 15,- (excl. btw). Volgt u een vaardigheidstraining? Dan betaalt u eenmalig € 30,- (excl. btw) voor het studiemateriaal en eventueel extra kosten voor de aanvullende literatuur.

Btw

Alle genoemde kosten zijn exclusief btw. Voor alle opleidingen en trainingen brengen wij 21% btw in rekening. Dit geldt niet voor de opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige masteropleidingen. Deze wettelijk erkende opleidingen zijn vrijgesteld van btw. Kan uw organisatie geen btw terugvorderen? Dan bieden wij de voordelige mogelijkheid uw opleiding of training vrij van btw gefactureerd te krijgen. U betaalt dan het bedrag exclusief btw, plus 10% opslag. Dit is aanzienlijk minder dan het totaalbedrag inclusief btw.

Bent u particulier en betaalt u uw opleiding zelf? Dan hoeft u voor geen van de opleidingen btw te betalen. Voor trainingen betaalt u wel 21% btw. 

Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 6% btw in rekening. De 6% btw op arrangementskosten is niet aftrekbaar. 
De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Ervaringen

HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Speciaal voor werkenden, met 1 avond per week of 1 dag per 2 weken

Niveau
HBO Bacheloropleiding

Een HBO Bacheloropleiding is een beroepsgerichte opleiding in het hoger onderwijs. Alle HBO Bacheloropleidingen van NCOI hebben een opleidingsprogramma van 3 fases en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren.

Opleidingsvarianten Avond, E-learning, Dag en Zaterdag
Download brochureDirect inschrijven

Leer ons beter kennen

 • Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

  Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

 • De erkende kwaliteit van NCOI

  De erkende kwaliteit van NCOI

  Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
  denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
  Lees meer
 • Voorlichtingsbijeenkomsten

  Voorlichtingsbijeenkomsten

  Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.
  Data en aanmelden
 • ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
 • Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

  Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

 • De erkende kwaliteit van NCOI

  De erkende kwaliteit van NCOI

  Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
  denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
  Lees meer
 • Voorlichtingsbijeenkomsten

  Voorlichtingsbijeenkomsten

  Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.
  Data en aanmelden
 • ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
 • Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

  Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

 • Voorlichtings –bijeenkomsten

  Voorlichtings –bijeenkomsten

  Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.
  Data en aanmelden
 • "Als docent haal ik mijn voldoening uit het…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
Liever op uw gemak alles bekijken?

Liever op uw gemak alles bekijken?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Nu aanvragen!