Master of Business Information (MBI)

Strategisch inzicht in informatiemanagement en de aansluiting tussen business en IT

Niveau
Masteropleiding
Duur 24 maanden
Vakgebied ICT
Opleidingsvarianten Zaterdag, Avond, E-learning en Dag
Accreditatie

Bel ons: 035 6400 411
Download brochureDirect inschrijven

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van uw huidige loopbaan en uw leerdoelen geven wij u graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
Vraag een opleidingsadvies aan

Opleidingsinformatie

Algemeen

Bent u verantwoordelijk voor of betrokken bij de afstemming tussen het IT-beleid en de bedrijfsdoelstellingen? Wilt u weten wat speelt op het gebied van alignment binnen uw organisatie? En welke professionele skills dient u te beheersen om de taal van de business en die van IT te spreken om invloed uit te oefenen? Als u met onder andere deze vragen aan de slag wilt gaan, is deze Master zeer geschikt voor u. Onder begeleiding van absolute topdocenten uit het werkveld verdiept u zich op Masterniveau in Business Information. U ontwikkelt diepgaand strategisch inzicht op het gebied van informatiemanagement en u weet de aansluiting te maken tussen business en IT. Daarnaast ontvangt u de graad MBI bij positieve afronding van deze Master.

NVAO-geaccrediteerd

Deze opleiding wordt aangeboden door NCOI University of Applied Sciences. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Bij een positieve afronding van deze Masteropleiding heeft u het recht de internationaal erkende graad MBI te voeren.

Doelgroep

U bent als informatiemanager, informatiearchitect, businessconsultant of CIO verantwoordelijk voor of betrokken bij de afstemming tussen het IT-beleid en de bedrijfsdoelstellingen.

Toelatingsvoorwaarden

U heeft een HBO Bachelor- of academische opleiding afgerond binnen het brede gebied van IT, bijvoorbeeld Business IT & Management, Informatiemanagement, Informatica of Bedrijfskunde met informatiemanagement en 2 jaar relevante werkervaring. Heeft u dit niet? Dan kunt u ook instromen met een 21+ toets. Daarnaast verzorgen wij diverse instroomprogramma's. Zie NCOI University voor meer informatie.

Doel en opzet

Deze zeer praktijkgerichte opleiding is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding duurt 2 jaar met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst in de 2 weken. De modulaire opzet met 7 Masterclasses verdeeld in 2 fases en een eindscriptie, maakt het voor u mogelijk heel flexibel te studeren. Deze opleiding is dan ook uitstekend te combineren met een drukke baan.
De literatuur is een mix van Nederlandstalige en Engelstalige boeken op Masterniveau. De opleiding wordt volledig in het Nederlands verzorgd. Communiceren in uw moedertaal scheelt veel tijd. Het wegnemen van taalbarrières leidt tot betere discussies, die daarmee de gewenste diepgang krijgen. Ook kunt u hierdoor het Engelstalige studiemateriaal op een meer prettige en efficiënte wijze bestuderen.
De opleiding wordt verzorgd door zeer ervaren topdocenten, die zelf actief zijn in de praktijk. Ze zijn zorgvuldig geselecteerd door NCOI. Enerzijds zijn ze inhoudelijk zeer deskundig, anderzijds zijn ze didactisch zeer sterk onderlegd. U gaat tijdens de bijeenkomsten actief aan de slag met de theorie, opdrachten, cases en praktijksituaties.

Fase 1 Kernprogramma

In fase 1 doorloopt u een modulair programma, waarin u aan de slag gaat met de kern van informatiemanagement en de aansluiting tussen bedrijfsdoelstellingen en IT. Ook wordt aandacht besteed aan de huidige trends in IT die grote impact hebben op het uitvoeren van de business. De Masterclass Programmamanagement behandelt de problematiek van de rol die IT speelt in de verzameling IT- en businessprojecten om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Fase 1 bestaat uit 4 Masterclasses, die u elk afsluit met een eindopdracht of case. Tot slot rondt u fase 1 als geheel af met een integrale opdracht. Hierin brengt u alle kennis en vaardigheden samen die u in deze fase heeft opgedaan.

Masterclass IT Strategie, Beleid en Innovatie

(8 bijeenkomsten)

 • Missie, visie en strategische omgeving
 • Strategische keuzen
 • Innovatie
 • Strategische planning
 • Haalbaarheidsanalyse
 • Risico's en financiële onderbouwing
 • Implementatie en organisatie
 • Sourcing
 • Strategisch plan

Masterclass IT Governance

(8 bijeenkomsten)

 • IT Governance en IT-management
 • IT Governance-praktijken
 • IT Governance en architectuur
 • Samenhang tussen strategie, change en IT Governance
 • Relatie IT Governance, sourcing en innovatie
 • Borgen van IT Governance

Masterclass Programmamanagement

(8 bijeenkomsten)

 • Visie op project-, portfolio- en programmamanagement
 • Strategische keuze voor programmamanagement
 • Besturen van complexe veranderingen
 • Processcenario's en methodieken
 • Strategische keuzen voor programmamanagement
 • Besturingsinstrumentarium van programma's
 • Teamresultaten en efficiëntie
 • Onderhandelings- en beïnvloedingsvaardigheden

Masterclass Developments in IT

(8 bijeenkomsten)

 • Cybercrime
 • Big data
 • Geïntegreerde applicaties
 • IT van kostenbesparing naar waardecreatie
 • Consumerization
 • Enterprise Social
 • Cloud computing
 • Component Based Development
 • Agile software-ontwikkeling
 • Van IT-trends naar business impact
 • IT Value-proposities
 • Toepasbaarheid binnen eigen organisatie

Fase 2 Topprogramma

In fase 2 van de Masteropleiding volgt u 2 Masterclasses en een keuzemasterclass. In de Masterclass Requirements Engineering gaat u aan de slag met state of the art kennis op het gebied van requirements engineering in het kader van systeemontwikkeltrajecten, vanuit verschillende perspectieven. De Masterclass Enterprise-achitectuur verschaft u een integraal perspectief waarbij de bedrijfsstrategie, informatievoorziening en technologie snel en consistent worden vormgegeven, waarbij een brug tussen strategie en operatie wordt gevormd. Hiermee leert u in uw organisatie snel en adequaat veranderingen toe te passen om zodoende uw concurrentievoordeel te behouden.

Masterclass Requirements Engineering

(8 bijeenkomsten)

 • Strategie en planning
 • Belang en positionering requirements
 • Requirementsmanagement en -engineering
 • Implementatie
 • Typen requirements
 • Requirementssysteemontwikkeltrajecten
 • Requirementsproces en -development
 • Requirementscompetenties
 • Requirementsanalist en -technieken
 • Analyse-, specificatie- en validatietechnieken

Masterclass Enterprise-architectuur

(8 bijeenkomsten)

 • Strategie en planning
 • Theorie over architectuurdenken
 • Enterprise-architectuur op verschillende niveaus (business, informatie, technologie)
 • Domeinarchitectuur
 • Project Start architectuur
 • Architectuur en governance
 • Implementatie
 • Verschillende raamwerken
 • Architectuur inbedden in processen van organisatie
 • Werken onder architectuur
 • Competenties van de architect

Vervolgens kiest u een Masterclass als keuzeprogramma.
De opleiding wordt afgesloten met een eindscriptie. U krijgt een persoonlijke scriptiebegeleider toegewezen, die u ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen. Hiermee wordt u optimaal voorbereid op uw afstuderen.

Praktijkgericht onderzoek

NCOI heeft gekozen voor een onderzoeksaanpak die aansluit bij u als werkende professional. Onderzoek start bij een knelpunt of vraagstuk van uw organisatie én bij uw nieuwsgierigheid. Als het onderzoek bijdraagt aan het resultaat van uw organisatie en tegelijkertijd een wezenlijk onderdeel vormt van uw Masteropleiding en het afstuderen, heeft NCOI bereikt waar het om gaat. U krijgt bij het doen van uw onderzoek voldoende ondersteuning en richting en vooral ook inspiratie om uw onderwerp te kiezen.
Veel lectoren of docenten van de Masteropleiding zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties. Als student kunt u hier op verschillende manieren bij aansluiten met uw eindscriptie. U kunt uw afstudeeronderzoek laten aansluiten bij een onderzoeksthema vanuit uw eigen organisatie of netwerk, of vanuit een organisatie die is aangesloten bij het betreffende onderzoeksthema.

Ontwikkelingsprogramma

Wij bieden u een uniek ontwikkelingsprogramma. Hiermee ontwikkelt u uw persoonlijke en professionele kwaliteiten tot op Masterniveau. Zo wakkert u met een onderzoekende houding uw natuurlijke nieuwsgierigheid aan en laat u het onderzoeksproces soepeler verlopen door uw kennis van methodologie. Ook meet u zich een reflecterend helikopterperspectief aan, dat u in staat stelt onderzoeksresultaten van hoog niveau af te leveren. U zult uw leven lang voordeel ondervinden van deze ontwikkeling.
Bovendien bereidt u zich tijdens het programma uitstekend voor op de integrale opdracht in fase 1 en op uw eindscriptie. Een ervaren en deskundige docent reikt u alle kennis en vaardigheden aan die u nodig heeft om met succes praktijkgericht onderzoek uit te voeren en een scriptie te schrijven.

Online leeromgeving

Ons studiemateriaal is altijd actueel en sluit perfect aan op de exameneisen. Alles wat u nodig heeft voor uw studie, vindt u in onze moderne online leeromgeving. U vindt hier lesvoorbereidingen, opdrachten en aanvullende informatie. Ook kunt u communiceren met uw medestudenten en docent.

 

Opleiding Master of Business Information (MBI)

Programma

Programma 60 EC

Fase 1 Kernprogramma

 • Masterclass IT Strategie, Beleid en innovatie 6 EC
 • Masterclass IT Governance 6 EC
 • Masterclass Programmamanagement 6 EC
 • Masterclass Developments in IT 6 EC
 • Integrale opdracht 5 EC

Fase 2 Topprogramma

 • Masterclass Requirements Engineering 6 EC
 • Masterclass Enterprise-architecture 6 EC
 • Keuzemasterclass *6 EC
 • Afstuderen 13 EC

* Keuzemasterclass

U kiest een van onderstaande Masterclasses:

 • Masterclass Strategisch Informatie-management
 • Masterclass Software Testing
 • Masterclass IT Beheer en Services
 • Masterclass Portfoliomanagement
 • Masterclass Bedrijfskundig Procesmanagement
 • Masterclass Business Development
 • Masterclass IT Demand- en Leveranciersmanagement
 • Masterclass Toegepaste Organisatiekunde
 • Masterclass IT-architectuur
 • Masterclass Persoonlijk Leiderschap
 • Masterclass Business Intelligence
 • Masterclass Verandermanagement
 • Masterclass Information Security Management
 • Masterclass Management Consultant
 • Masterclass Cloud
 • Masterclass Corporate Communication
 • Masterclass IT-projectmanagement
 • Masterclass E-commerce
 • Masterclass Projectmanagement
 • Masterclass Financieel Management
 • Masterclass Software Maintenance & Evolution
 • Masterclass Strategisch Management

Keuzeprogramma

U heeft in de 2e fase van uw opleiding de mogelijkheid om een keuze te maken uit een aantal Masterclasses. Met deze keuze kunt u zich verdiepen in een richting die u aanspreekt. Zo ontwikkelt u zich niet alleen tot een breed onderlegde professional, maar ontwikkelt u zich ook tot een specialist in een bepaald deelgebied. U kunt zich bijvoorbeeld meer toeleggen richting bedrijfskundig procesmanagement of u zoekt juist verder in de verdieping richting IT. Ook kunt u juist uw eigen professionele vaardigheden ontwikkelen om u nog beter te kunnen profileren. In het programma vindt u een volledig overzicht van uw keuzemogelijkheden.

Afstuderen

U sluit de Masteropleiding af met een eindscriptie. In de verschillende Masterclasses en in enkele specifiek voor dit doel ontwikkelde bijeenkomsten wordt u zorgvuldig voorbereid op deze afsluitende stap en wordt u begeleid bij de onderzoeksvaardigheden en -technieken die daarvoor nodig zijn. Deze gedegen voorbereiding zorgt ervoor dat u ook deze laatste stap in de opleiding succesvol doorloopt. U krijgt voor deze fase een persoonlijke scriptiebegeleider toegewezen, die volledig gespecialiseerd is in uw vakgebied. De scriptiebegeleider ondersteunt en begeleidt u om tot een optimaal resultaat te komen voor uw eindscriptie. Hiermee wordt u optimaal voorbereid op uw afstuderen.

Getuigschrift

U sluit uw Masteropleiding af met het officiële getuigschrift 'Master of Business Information (MBI)' van NCOI University of Applied Sciences. Met dit hooggewaardeerde officiële getuigschrift heeft u tevens het recht de internationaal erkende graad MBI achter uw naam te voeren.

Planning

Praktische informatie en kosten

U kunt de opleiding overdag, op zaterdag en in de avond volgen. Zie NCOI University voor de verschillende studievarianten en informatie over de kosten van de opleiding.

Studeren op afstand

Deze opleiding kunt u grotendeels op afstand volgen, zonder bijeenkomsten en met meer flexibiliteit. Zie Studeren op afstand voor meer informatie.

Hieronder vindt u de startmomenten van de opleiding. Zit het startmoment van uw keuze er niet bij, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 - 6 400 411.
 

Mogelijke startmomenten en locaties

U kunt zich inschrijven voor de variant van uw keuze

Startmoment Variant Dag Locatie
September 2016 E-learning N.v.t. E-learning
Startmoment Variant Dag Locatie
November 2016 Avond Maandag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
November 2016 Avond Maandag Zwolle
Startmoment Variant Dag Locatie
November 2016 Avond Maandag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
November 2016 Avond Dinsdag Arnhem
Startmoment Variant Dag Locatie
November 2016 Avond Dinsdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
November 2016 Avond Woensdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
November 2016 E-learning N.v.t. E-learning
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Dag Vrijdag Zwolle
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Dag Vrijdag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Dag Vrijdag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Dag Vrijdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Dag Vrijdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Dag Vrijdag Arnhem
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Zaterdag Zaterdag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Zaterdag Zaterdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Avond Maandag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Avond Maandag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Avond Maandag Zwolle
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Avond Dinsdag Arnhem
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Avond Dinsdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Avond Woensdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Dag Vrijdag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Dag Vrijdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Dag Vrijdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Dag Vrijdag Arnhem
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Dag Vrijdag Zwolle
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Dag Vrijdag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 E-learning N.v.t. E-learning
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Avond Woensdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Avond Maandag Zwolle
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Avond Maandag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Avond Maandag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Avond Dinsdag Arnhem
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Avond Dinsdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Dag Vrijdag Zwolle
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Dag Vrijdag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Dag Vrijdag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Dag Vrijdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Dag Vrijdag Arnhem
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Dag Vrijdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 E-learning N.v.t. E-learning
Kosten
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(in 2 termijnen)
Per kwartaal
 (in 8 termijnen)
Per maand 
(24 termijnen) (alleen voor particulieren)
Inschrijfgeld (eenmalig) € 150,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 13.900,- € 7.506,- € 1.876,50 € 625,50
Studiemateriaal € 1.750,- € 945,- € 236,25 € 78,75
Project- en scriptiebegeleiding en diplomering € 2.890,- € 1.560,60 € 390,15 € 130,05
Locatie- en arrangementskosten Zie onderstaande toelichting

Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.

Locatie- en arrangementskosten

NCOI regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Overzicht van de totale investering ontvangen?

We sturen u graag per e-mail een overzicht van de totale kosten van deze opleiding. Vraag nu aan!

Ervaringen

Master of Business Information (MBI)

Strategisch inzicht in informatiemanagement en de aansluiting tussen business en IT

Niveau
Masteropleiding
Duur 24 maanden
Opleidingsvarianten Avond, Zaterdag, Dag en E-learning
Download brochureDirect inschrijven Kostenoverzicht aanvragen

Leer ons beter kennen

Slide 1: Video

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Data en aanmelden
Slide 3: Erkende Kwaliteit

De erkende kwaliteit van NCOI

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
De erkende kwaliteit van NCOI

Lees meer
Slide 4: Testimonial Docent

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

"Als docent haal ik mijn voldoening uit het…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees meer

Onze website maakt gebruik van cookies.