Master in Management en IT (MMIT)

NVAO-geaccrediteerde Masteropleiding

Niveau
Masteropleiding
Duur 24 maanden
Opleidingsvarianten Avond, Zaterdag, Dag en E-learning
Accreditatie

Bel ons: 035 6400 411
Download brochureDirect inschrijven

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van uw huidige loopbaan en uw leerdoelen geven wij u graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
Vraag een opleidingsadvies aan

Opleidingsinformatie

Algemeen

In deze praktijkgerichte opleiding wordt u opgeleid tot erkend Master. U mag de graad MMIT voeren. Bent u verantwoordelijk voor de realisatie van het IT-beleid? Wilt u diepgaand strategisch inzicht ontwikkelen en weten hoe u een vertaalslag kunt maken van informatiemanagement naar tactisch en operationeel niveau? Dan is deze Master zeer geschikt voor u. U krijgt inzicht in het belang en het toepassen van IT-services en de wederzijdse afstemming op de requirements aan zowel business- als IT-zijde. Tegelijkertijd adviseert u de business op strategisch niveau als het gaat over concreet uitvoerbaar IT-beleid en de aansluiting op IT trends. Dit programma wordt verzorgd door absolute topdocenten. Het programma is speciaal ontwikkeld voor werkenden.

NVAO-geaccrediteerd

Deze opleiding wordt aangeboden door NCOI University of Applied Sciences. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Het programma is geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Bij een positieve afronding van deze Masteropleiding heeft u het recht de internationaal erkende graad MMIT te voeren.

Subsidie

Technische Masteropleidingen worden sterk gestimuleerd door de overheid. Uw werkgever komt mogelijk in aanmerking voor een aantrekkelijke subsidieregeling. Zie Subsidieregeling voor meer informatie.

Doelgroep

U bent of wordt verantwoordelijk voor IT-beleid binnen uw organisatie. U wilt zich op Masterniveau ontwikkelen om meer grip te krijgen op het oplossen van vraagstukken op het snijvlak van business en IT (alignment).

Toelatingsvoorwaarden

U heeft een relevante HBO Bachelor- of academische opleiding afgerond aangevuld met 2 jaar relevante werkervaring. Heeft u dit niet? Dan kunt u ook instromen met een 21+ toets. Daarnaast verzorgen wij diverse instroomprogramma's. Zie NCOI University voor meer informatie.

Doel en opzet

U ontwikkelt in 2 jaar met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst in de 2 weken uw vaardigheden, kennis en inzicht. U doorloopt 7 Masterclasses en tot slot schrijft u een eindscriptie. De modulaire opzet met Masterclasses en een eindscriptie verdeeld over 2 fases maakt het mogelijk heel flexibel te studeren. Zo kunt u deze waardevolle opleiding uitstekend combineren met een drukke baan.
De literatuur is een mix van Nederlandstalige en Engelstalige boeken op Masterniveau. De opleiding wordt volledig in het Nederlands verzorgd. Communiceren in uw moedertaal scheelt veel tijd. Het wegnemen van taalbarrières leidt tot betere discussies, die daarmee de gewenste diepgang krijgen. Ook kunt u hierdoor het Engelstalige studiemateriaal op een meer prettige en efficiënte wijze bestuderen.
Deze Master wordt verzorgd door zeer ervaren topdocenten, die zelf actief zijn in de praktijk. Ze zijn zorgvuldig geselecteerd door NCOI, waarbij voortdurend is gewaarborgd dat zij enerzijds inhoudelijk deskundig zijn en anderzijds over uitstekende didactische vaardigheden beschikken. Deze docenten maken de bijeenkomsten inspirerend, afwisselend en uitdagend. U gaat actief aan de slag met de theorie, opdrachten, cases en praktijksituaties.

Fase 1 Kernprogramma

In fase 1 doorloopt u een modulair programma van 4 Masterclasses die u elk afsluit met een eindopdracht of case. In de Masterclass Strategisch Informatiemanagement gaat u aan de slag met de kern van informatiemanagement en de aansluiting tussen bedrijfsdoelstellingen en de cruciale rol die IT hierin speelt. In de Masterclass IT Demand- en Leveranciersmanagement wordt uitgebreid aandacht besteed aan outsourcing en het inrichten van het beheer van de leveranciers. In de Masterclass IT Beheer en Services wordt de inrichting en het beheer van IT-systemen in bedrijfsprocessen behandeld. De Masterclass Programmamanagement behandelt de problematiek van het beheersbaar maken van de verzameling businessprojecten en bijbehorende IT-projecten om de veranderingen, benodigd voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, door te voeren. Tot slot rondt u fase 1 als geheel af met een integrale opdracht. Hierin brengt u alle kennis en vaardigheden die u in deze fase heeft opgedaan samen.

Masterclass Strategisch Informatiemanagement

(8 bijeenkomsten)

 • Informatievoorziening binnen organisatiestrategie
 • Rol van informatievoorziening in bedrijfsprocessen
 • Strategie van informatievoorziening
 • Kosten en besturing
 • Organisatie van informatievoorziening
 • Kennismanagement en business intelligence
 • Technologie en innovatie
 • Operationele samenwerking business en informatievoorziening

Masterclass IT Beheer en Services

(8 bijeenkomsten)

 • Bedrijfsprocessen en informatiesystemen
 • Modellering processen, gegevens en gedrag
 • Ontwikkeling van informatiesystemen
 • IT-servicemanagement
 • Definitie en beheer van IT-services
 • IT-servicemanagement
 • IT-processen in COBIT® 5 en ITIL® V3
 • IT-management versus IT governance
 • Lifecyclemanagement en innovatie
 • Changemanagement op IT-services

Masterclass IT Demand- en Leveranciersmanagement

(8 bijeenkomsten)

 • Demandmanagement
 • Demandmanagement en outsourcing
 • Organisatiestructuren voor IT
 • Actuele technische IT-ontwikkelingen in strategische bedrijfstoepassingen
 • Regisseren en sourcing
 • IT en integrale kennis
 • Ketenmanagement en -besturing
 • Leveranciersmanagement
 • Contractmanagement
 • Meting en effectrapportages
 • Bewaking van processen en IT-voorziening
 • Compliance- en governance-aspecten

Masterclass Programmamanagement

(8 bijeenkomsten)

 • Visie op project-, portfolio- en programmamanagement
 • Strategische keuze voor programmamanagement
 • Besturen van complexe veranderingen
 • Processcenario's en methodieken
 • Strategische keuzen voor programmamanagement
 • Besturingsinstrumentarium van programma's
 • Teamresultaten en efficiëntie
 • Onderhandelings- en beïnvloedingsvaardigheden

Fase 2 Topprogramma

In fase 2 van de Masteropleiding volgt u 2 Masterclasses en een keuzemasterclass. In de Masterclass Requirements Engineering gaat u aan de slag met state of the art kennis op het gebied van requirements engineering, in het kader van systeemontwikkeltrajecten vanuit verschillende perspectieven. De Masterclass Enterprise-architectuur verschaft u een integraal perspectief waarbij de bedrijfsstrategie, informatievoorziening en technologie snel en consistent worden vormgegeven, waarbij er een brug tussen strategie en operatie wordt gevormd. Hiermee leert u in uw organisatie snel en adequaat veranderingen toe te passen om zodoende uw concurrentievoordeel te behouden.

Masterclass Requirements Engineering

(8 bijeenkomsten)

 • Strategie en planning
 • Belang en positionering requirements
 • Requirementsmanagement en -engineering
 • Implementatie
 • Typen requirements
 • Requirementssysteemontwikkeltrajecten
 • Requirementsproces en -development
 • Requirementscompetenties
 • Requirementsanalist en -technieken
 • Analyse, specificatie- en validatietechnieken

Masterclass Enterprise-architectuur

(8 bijeenkomsten)

 • Strategie en planning
 • Theorie over architectuurdenken
 • Enterprise-architectuur op verschillende niveaus (business, informatie, technologie)
 • Domeinarchitectuur
 • Project Start architectuur
 • Architectuur en governance
 • Implementatie
 • Verschillende raamwerken
 • Architectuur inbedden in processen van organisatie
 • Werken onder architectuur
 • Competenties van de architect

Vervolgens kiest u een Masterclass als keuzeprogramma. De Masteropleiding heeft verschillende boeiende keuzemasterclasses, waardoor u een eigen accent kunt aanbrengen in het programma.
De opleiding wordt afgesloten met een eindscriptie. U krijgt een persoonlijke scriptiebegeleider toegewezen, die u ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen. Hiermee wordt u optimaal voorbereid op uw afstuderen.

Praktijkgericht onderzoek

NCOI heeft gekozen voor een onderzoeksaanpak die aansluit bij u als werkende professional. Onderzoek start bij een knelpunt of vraagstuk van uw organisatie én bij uw nieuwsgierigheid. Als het onderzoek bijdraagt aan het resultaat van uw organisatie en tegelijkertijd een wezenlijk onderdeel vormt van uw Masteropleiding en het afstuderen, heeft NCOI bereikt waar het om gaat. U krijgt bij het doen van uw onderzoek voldoende ondersteuning en richting en vooral ook inspiratie om uw onderwerp te kiezen.
Veel lectoren of docenten van de Masteropleiding zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties. Als student kunt u hier op verschillende manieren bij aansluiten met uw eindscriptie. U kunt uw afstudeeronderzoek laten aansluiten bij een onderzoeksthema vanuit uw eigen organisatie of netwerk, of vanuit een organisatie die is aangesloten bij het betreffende onderzoeksthema.

Ontwikkelingsprogramma

Wij bieden u een uniek ontwikkelingsprogramma. Hiermee ontwikkelt u uw persoonlijke en professionele kwaliteiten tot op Masterniveau. Zo wakkert u met een onderzoekende houding uw natuurlijke nieuwsgierigheid aan en laat u het onderzoeksproces soepeler verlopen door uw kennis van methodologie. Ook meet u zich een reflecterend helikopterperspectief aan, dat u in staat stelt onderzoeksresultaten van hoog niveau af te leveren. U zult uw leven lang voordeel ondervinden van deze ontwikkeling.
Bovendien bereidt u zich tijdens het programma uitstekend voor op de integrale opdracht in fase 1 en op uw eindscriptie. Een ervaren en deskundige docent reikt u alle kennis en vaardigheden aan die u nodig heeft om met succes praktijkgericht onderzoek uit te voeren en een scriptie te schrijven.

Online leeromgeving

Ons studiemateriaal is altijd actueel en sluit perfect aan op de exameneisen. Alles wat u nodig heeft voor uw studie, vindt u in onze moderne online leeromgeving. U vindt hier lesvoorbereidingen, opdrachten en aanvullende informatie. Ook kunt u communiceren met uw medestudenten en docent.

 

Opleiding Master in Management en ICT (MMIT)

Programma

Programma 60 EC

Fase 1 Kernprogramma

 • Masterclass Strategisch Informatie-management 6 EC
 • Masterclass IT Beheer en Services 6 EC
 • Masterclass IT Demand- en Leveranciersmanagement 6 EC
 • Masterclass Programmamanagement 6 EC
 • Integrale opdracht 5 EC

Fase 2 Topprogramma

 • Masterclass Requirements Engineering 6 EC
 • Masterclass Enterprise-architectuur 6 EC
 • Keuzemasterclass *6 EC
 • Afstuderen 13 EC

* Keuzemasterclass

Keuze uit 1 van onderstaande Masterclasses:

 • Masterclass IT Governance
 • Masterclass Persoonlijk Leiderschap
 • Masterclass IT Strategie, Beleid en Innovatie
 • Masterclass Verandermanagement
 • Masterclass Developments in IT
 • Masterclass Management Consultant
 • Masterclass Bedrijfskundig Procesmanagement
 • Masterclass Portfoliomanagement
 • Masterclass IT-architectuur
 • Masterclass Business Development
 • Masterclass Software Maintenance & Evolution
 • Masterclass Corporate Communication
 • Masterclass Software Testing
 • Masterclass E-commerce
 • Masterclass IT-projectmanagement
 • Masterclass Financieel Management
 • Masterclass Business Intelligence & Big Data
 • Masterclass Information Security Management
 • Masterclass Toegepaste Organisatiekunde
 • Masterclass Cloud
 • Masterclass Projectmanagement
 • Masterclass Strategisch Management

Keuzeprogramma

U heeft in de 2e fase van uw opleiding de mogelijkheid om een keuze te maken uit een aantal Masterclasses. Met deze keuze kunt u zich verdiepen in een richting die u aanspreekt. Zo ontwikkelt u zich niet alleen tot een breed onderlegde professional, maar ontwikkelt u zich ook tot een specialist in een bepaald deelgebied. U kunt zich bijvoorbeeld meer toeleggen richting bedrijfskundig procesmanagement of u zoekt juist verder in de verdieping richting IT. Ook kunt u juist uw eigen professionele vaardigheden ontwikkelen om u nog beter te kunnen profileren. In het programma vindt u een volledig overzicht van uw keuzemogelijkheden.

Afstuderen

U sluit de Masteropleiding af met een eindscriptie. In de verschillende Masterclasses en in enkele specifiek voor dit doel ontwikkelde bijeenkomsten wordt u zorgvuldig voorbereid op deze afsluitende stap en wordt u begeleid bij de onderzoeksvaardigheden en -technieken die daarvoor nodig zijn. Deze gedegen voorbereiding zorgt ervoor dat u ook deze laatste stap in de opleiding succesvol doorloopt. U krijgt voor deze fase een persoonlijke scriptiebegeleider toegewezen, die volledig gespecialiseerd is in uw vakgebied. De scriptiebegeleider ondersteunt en begeleidt u om tot een optimaal resultaat te komen voor uw eindscriptie. Hiermee wordt u optimaal voorbereid op uw afstuderen.

Getuigschrift

U sluit uw Masteropleiding af met het officiële getuigschrift 'Master in Management en ICT (MMIT)' van NCOI University of Applied Sciences. Met dit hooggewaardeerde officiële getuigschrift heeft u tevens het recht de internationaal erkende graad MMIT achter uw naam te voeren.

Planning

Studeren op afstand

Deze opleiding kunt u grotendeels op afstand volgen, zonder bijeenkomsten en met meer flexibiliteit. Zie Studeren op afstand voor meer informatie.

Praktische informatie en kosten

U kunt de opleiding overdag, op zaterdag en in de avond volgen. Zie NCOI University voor de verschillende studievarianten en informatie over de kosten van de opleiding.

Hieronder vindt u de startmomenten van de opleiding. Zit het startmoment van uw keuze er niet bij, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 - 6 400 411.
 

Mogelijke startmomenten en locaties

U kunt zich inschrijven voor de variant van uw keuze

Startmoment Variant Dag Locatie
September 2016 E-learning N.v.t. E-learning
Startmoment Variant Dag Locatie
November 2016 Avond Maandag Zwolle
Startmoment Variant Dag Locatie
November 2016 Avond Maandag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
November 2016 Avond Maandag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
November 2016 Avond Dinsdag Arnhem
Startmoment Variant Dag Locatie
November 2016 Avond Dinsdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
November 2016 Avond Woensdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
November 2016 E-learning N.v.t. E-learning
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Dag Vrijdag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Dag Vrijdag Zwolle
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Dag Vrijdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Dag Vrijdag Arnhem
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Dag Vrijdag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Dag Vrijdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Zaterdag Zaterdag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
December 2016 Zaterdag Zaterdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Avond Maandag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Avond Maandag Zwolle
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Avond Maandag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Avond Dinsdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Avond Dinsdag Arnhem
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Avond Woensdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Dag Vrijdag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Dag Vrijdag Arnhem
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Dag Vrijdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Dag Vrijdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Dag Vrijdag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Dag Vrijdag Zwolle
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
Februari 2017 E-learning N.v.t. E-learning
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Avond Maandag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Avond Maandag Zwolle
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Avond Woensdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Avond Maandag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Avond Dinsdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Avond Dinsdag Arnhem
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Dag Vrijdag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Dag Vrijdag Arnhem
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Dag Vrijdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Dag Vrijdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Dag Vrijdag Zwolle
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Dag Vrijdag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Startmoment Variant Dag Locatie
April 2017 E-learning N.v.t. E-learning
Kosten
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(in 2 termijnen)
Per kwartaal
 (in 8 termijnen)
Per maand 
(24 termijnen) (alleen voor particulieren)
Inschrijfgeld (eenmalig) € 150,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 13.900,- € 7.506,- € 1.876,50 € 625,50
Studiemateriaal € 1.750,- € 945,- € 236,25 € 78,75
Project- en scriptiebegeleiding en diplomering € 2.890,- € 1.560,60 € 390,15 € 130,05
Locatie- en arrangementskosten Zie onderstaande toelichting

Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.

Locatie- en arrangementskosten

NCOI regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Overzicht van de totale investering ontvangen?

We sturen u graag per e-mail een overzicht van de totale kosten van deze opleiding. Vraag nu aan!

Ervaringen

Master in Management en IT (MMIT)

NVAO-geaccrediteerde Masteropleiding

Niveau
Masteropleiding
Duur 24 maanden
Opleidingsvarianten Avond, Zaterdag, Dag en E-learning
Download brochureDirect inschrijven Kostenoverzicht aanvragen

Leer ons beter kennen

Slide 1: Video

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Data en aanmelden
Slide 3: Erkende Kwaliteit

De erkende kwaliteit van NCOI

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
De erkende kwaliteit van NCOI

Lees meer
Slide 4: Testimonial Docent

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

"Als docent haal ik mijn voldoening uit het…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees meer

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Nu aanvragen!

De voordelen van NCOI

Onze website maakt gebruik van cookies.