Mail door

Innovatief aanbesteden in de lift door nieuwe EU-richtlijn

Kleine bedrijven kunnen eenvoudiger aanbesteden door de nieuwe EU-richtlijn. En de richtlijn zorgt voor meer kwaliteit en waar voor uw geld. Dat is natuurlijk erg goed, maar was hier nou per se een nieuwe richtlijn voor nodig?

Als er meer nadruk lag op doelmatigheid (in plaats van op rechtmatigheid) en de inkoop professioneler was geweest, dan waren we er ook geweest. Maar de nieuwe EU-richtijn gaat verder: er wordt nu gelet op de maatschappelijke afwegingen van milieu, sociaal en innovatie bij publieke inkoop. Deze afwegingen helpen bij het kiezen wat de beste waar is voor uw geld. Dit wordt in inkooptermen ook wel Total Cost of Ownership of beter nog Total Cost of Valueship genoemd. U krijgt als Inkoop ook deze ruimte in de nieuwe richtlijn. Bent u er al klaar voor?

Procedure Innovatie Partnerships

De procedure Innovatie Partnerships is nieuw. Hiermee komt de nadruk te liggen op innovatieve oplossingen voor publieke inkoop. Een verrijking van het werk als publieke inkoper, toch? Op deze manier kunnen overheidsinstanties aanbestedingen doen om een specifiek probleem op te lossen, zonder vooraf te specificeren of vooruit te lopen op de beslissing. Er worden al leuke oplossingen bedacht voor innovatieve aanbestedingen, zoals een concurrentiegerichte dialoog of prijsvraag. De nieuwe procedure zorgt ervoor dat de ruimte voor innovatie optimaal is voor de aanbestedende dienst en de inschrijver.

Gebruik EU-richtlijn als uitgangspunt voor 2015

Voor gemeenten zit het grootste voordeel van deze nieuwe EU-richtlijn dus in de nieuwe procedure van Innovatieve Partnerships. Advies is dus ook om vooral deze nieuwe EU-richtlijn te gebruiken als uitgangspunt voor uw voorbereidingen op 2015. Het kennisnetwerk NEVI maakte van de richtlijn gebruik door een partnership te sluiten met Landsadvocaat Pels Rijcken. De bedoeling is dat dit ook voordelen oplevert voor gemeenten.

Bron: Gemeente.nu, Erik van Assen

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant