Blog

€ 32 miljoen van lerarenbeurs niet gebruikt

Op Dinsdag, 28 Juni, 2016, 09:38

Onderwijswoordvoerders concludeerden in juni in de Tweede Kamer dat € 32 miljoen van de lerarenbeurs niet gebruikt is. Begin 2015 werd er juist 21 miljoen extra uitgetrokken voor deze beurs, bedoeld om leraren verder op te leiden.

Lees meer
Thema's: Onderwijs en Pedagogiek

In 2016 lagere sectorpremie voor veel werkgevers

Op Maandag, 26 Oktober, 2015, 12:26

Het UWV meldt dat de sectorpremie in 2016 daalt voor werkgevers uit 46 sectoren. Dit komt doordat het aantal WW-uitkeringen flink is gedaald en deze daling naar verwachting volgend jaar verder doorzet.

Lees meer
Thema's: Bouwkunde en Architectuur , Inkoop, Logistiek, Kwaliteit en Processen , Onderwijs en Pedagogiek , Overheid & Non Profit , Personeel en Organisatie , Retail, Handel en Ondernemerschap

Lerarenregister goed voor professionalisering van het vakgebied

Op Donderdag, 17 September, 2015, 10:56

De Raad van State buigt zich momenteel over een wetsvoorstel over de wettelijke vastlegging van het Lerarenregister, dat in 2017 volledig in gebruik moet zijn. Het huidige Lerarenregister bestaat al sinds 2012 en is een initiatief van de Onderwijscoöperatie. Inschrijving gebeurt nu op vrijwillige basis, maar als het aan het kabinet ligt, moet inschrijving voor alle leraren verplicht worden. 

Lees meer
Thema's: Onderwijs en Pedagogiek

‘Antipestwet’ in werking getreden

Op Maandag, 17 Augustus, 2015, 01:01

Deze maand is de Wet Sociale Veiligheid Op Scholen, ook wel de ‘Antipestwet’ genoemd, in werking getreden. Deze wet bepaalt dat schoolbesturen verplicht zijn te zorgen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Hoe ze dat aanpakken, mogen ze zelf bepalen.

Lees meer
Thema's: Onderwijs en Pedagogiek

4.000 extra docenten voor hoger onderwijs

Op Woensdag, 8 Juli, 2015, 12:33

De 620 miljoen euro die vrijkomt door de afschaffing van de studiefinanciering en de invoering van het leenstelsel wordt geïnvesteerd in het hoger onderwijs. Op termijn zullen er ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs 4.000 nieuwe docenten aangenomen worden.

Lees meer
Thema's: Onderwijs en Pedagogiek

‘ADHD komt niet door opvoeding, maar door maatschappij’

Op Vrijdag, 19 Juni, 2015, 01:21

Steeds meer kinderen krijgen de diagnose ADHD. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) zoekt de oorzaak hiervan niet in de opvoeding, maar in maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees meer
Thema's: Medisch en Paramedisch , Onderwijs en Pedagogiek

Laaggeletterdheid neemt flink toe in Nederland

Op Dinsdag, 2 Juni, 2015, 11:37

Het aantal mensen dat grote moeite heeft met lezen en schrijven lijkt alleen maar toe te nemen. Vijf jaar geleden waren dit er 1,1 miljoen, inmiddels is dit aantal opgelopen tot 1,3 miljoen.

Lees meer
Thema's: Communicatie , Onderwijs en Pedagogiek , Taaltrainingen , Zorg, Welzijn en Hulpverlening

Kinderen niet bewust van het beroep dat reclame op hun emoties doet

Op Woensdag, 27 Mei, 2015, 02:47

Media- en reclamelessen voor basisschoolleerlingen zijn van groot belang, omdat kinderen op steeds jongere leeftijd in aanraking komen met reclames, maar deze niet altijd als zodanig herkennen. Stichting Media Rakkers introduceert daarom samen met de Radboud Universiteit Nijmegen het lespakket Reclame Masters.

Lees meer
Thema's: Onderwijs en Pedagogiek

Nieuw elan voor de Nederlandse taal

Op Vrijdag, 22 Mei, 2015, 02:37

De Taalunie organiseert dit najaar voor het eerst de Week van het Nederlands. Een week vol activiteiten om te laten zien welke meerwaarde het Nederlands biedt op sociaal, cultureel en bedrijfseconomisch gebied. 

Lees meer
Thema's: Onderwijs en Pedagogiek , Taaltrainingen

Oudere werknemers gemotiveerd door goede scholingskansen

Op Vrijdag, 13 Februari, 2015, 09:33

Onder veel werkgevers en werknemers heerst het hardnekkige idee dat extra verlofdagen of een lichter takenpakket tot gemotiveerdere oudere werknemers leiden en dat investeren in scholing van oudere werknemers niet meer loont. Wetenschappelijk onderzoek van het ROA (Research Centre for Education and the Labour Market) van de Universiteit Maastricht onder 57.000 werknemers en 2.500 werkgevers uit uiteenlopende sectoren laat echter het tegendeel zien.

Lees meer
Thema's: Communicatie , Financieel , ICT , Inkoop, Logistiek, Kwaliteit en Processen , Interviews en cases , Juridisch , Management en Leidinggeven , Marketing en Sales , Nieuws , Onderwijs en Pedagogiek , Overheid & Non Profit , Personeel en Organisatie , Persoonlijke Effectiviteit , Programming , Projectmanagement , Retail, Handel en Ondernemerschap , Subsidies en belastingvoordeel , Techniek , Zorg, Welzijn en Hulpverlening

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/v1.jpg?ext=.jpg