Menu
NCOI Opleidingen

NCOI Techniek

Over NCOI

Erkende kwaliteit
Behouden jullie de naam Reed Business Opleidingen?
Waarom voeren jullie de naam NCOI Techniek?
Wat voor invloed heeft het op het aanbod?
Verandert er iets aan de kwaliteit?
Waarom hebben jullie een nieuwe website www.ncoi.nl/techniek?
Wat zijn de veranderingen dat wij zullen zien?
Blijft de telefoonnummer ongewijzigd?
Is er een nieuwe algemene email adres?
Veranderen de overige email adressen ook?
Blijven de adresgegevens ongewijzigd?
Hoe kan ik uw kantoor bereiken?
Via welke kanalen kan ik jullie via social media volgen?
Ik ben een leverancier voor NCOI Techniek/RBO. Wat zijn de nieuwe facturatiegegevens?
Ik ben een docent voor NCOI Techniek/RBO. Hoe kan ik declareren?
Ik ben geabonneerd op jullie nieuwsbrief. Blijf ik de nieuwsbrieven ontvangen?
Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen en trends uit mijn vakgebied?
In welke plaatsen worden digitale examens afgenomen?
Kan ik mijn opleiding tijdelijk onderbreken?
Wat zijn de uitgangspunten van NCOI?