Fiscale voordelen

Subsidieregeling Praktijkleren (MBO en HBO)

Dit is een korte samenvatting van:
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 oktober 2013, nr. WJZ/560472 (10352), houdende regels voor subsidieverstrekking ter stimulering van praktijkleren en het verrichten van onderzoek (Subsidieregeling praktijkleren) – De Staatscourant nr. 31130, 5 november 2013.


Doel

 1. Stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen & werkleerplaatsen;
 2. Tegemoetkoming in de kosten van de werkgever voor de begeleiding van een deelnemer.


Voorwaarden

 1. Geaccrediteerde (erkende) MBO BBL opleidingen en geaccrediteerde Bacheloropleidingen in de techniek.
 2. Voor MBO geldt: 200 uur begeleide onderwijsuren (begeleide onderwijsuren zijn klokuren waarin onderwijswordt gegeven onder verantwoordelijkheid en met actieve betrokkenheid van onderwijspersoneel) en 610 uur praktijkuren.
 3. Voor MBO BBL is de werkgever een erkend leerbedrijf.
 4. Getekende Praktijkovereenkomst (POK) bij MBO en een getekende Onderwijsarbeidsovereenkomst (OAO) bij Bachelor.
 5. Werkgever beschikt over aanwezigheidsregistratie.
 6. Werkgever beschikt over een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer volgt en de wijze waarop de deelnemer het deel van de beroepsopleiding met betrekking tot de beroepspraktijkvorming (BPV) heeft behaald.

NB: voor lopende MBO BBL onderwijstrajecten die voor 1 augustus 2013 zijn gestart geldt de ‘oude’ urennorm van 300 uur per jaar. Dit is incl. de BPV.


Kenmerken

 1. Subsidie wordt verstrekt per studiejaar (1 augustus tot 31 juli). Na elk studiejaar waarin begeleiding is verzorgd, kan een aanvraag voor subsidie worden ingediend voor het aantal weken waarin begeleiding wordt gegeven tot een maximum van 40 weken per studiejaar.
 2. Voor de aanvragen in 2014 wordt onder studiejaar verstaan: van 1 januari 2014 tot 31 juli 2014.
 3. Er hoeft geen sprake te zijn van een volledig jaar begeleiding om in aanmerking te komen voor subsidie.
 4. Subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag (€ 209 miljoen) gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen met een maximum van € 2700,- per gerealiseerde praktijkleerplaats.


Praktisch

 1. Een aanvraag wordt ingediend door het invullen van een aanvraagformulier via de website www.agentschapnl.nl
 2. In het aanvraagformulier wordt naast feitelijke gegevens onder meer gevraagd of de werkgever beschikt over een overeenkomst op basis waarvan de begeleiding heeft plaatsgevonden.
 3. De werkgever hoeft (in beginsel) geen andere documenten naar de minister te zenden. Een werkgever dient wel te beschikken over een praktijkovereenkomst (POK) of onderwijsarbeidsovereenkomst (OAO) en administratie van de aanwezigheid van de begeleide persoon en de door die persoon verkregen vaardigheden (Portfolio en Assessment)
 4. Datum indiening: uiterlijk 17.00 uur op 15 september na het studiejaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.


Deze samenvatting is met grote zorg gemaakt. Voor meer informatie over de regeling verwijzen we u graag naar www.rvo.nl, waar de meest actuele informatie over de regeling beschikbaar is.

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-brochure.jpg?ext=.jpg

LevenLangLerenKrediet

Vanaf september 2017 kunt u voor deeltijd HBO- en Masteropleidingen van NCOI Opleidingen geld lenen bij de overheid. Dit heet het levenlanglerenkrediet. Ook als u een tweede Bacheloropleiding wilt doen of een Master wilt volgen na uw Bachelor, biedt deze regeling aantrekkelijke mogelijkheden.

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/ncoi-levenlangleren-krediet-widget-desktop.jpg?ext=.jpg

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/v1.jpg?ext=.jpg