MBO Verpleegkundige IV, niv. 4

MBO Verpleegkundige IV, niveau 4

NCOI Opleidingen biedt in samenwerking met een zorg­instelling een sterk verkort opleidingstraject aan voor de Verpleegkundige niveau 4, in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgings­huizen en thuiszorg (VVT), de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Het opleidingsprogramma, inclusief het praktijkprogramma, wordt door NCOI ontwikkeld en incompany uitgevoerd, waarbij de ­zorginstelling een opleidingspartner van NCOI is.

NCOI zal voor het verpleegtechnische praktijkonderdeel van de opleiding samen met de zorginstelling een doelgroepgerichte aanpak inrichten qua onderwijsprogramma, de praktijkbegeleiding – inclusief de praktijkopdrachten – en het eindassessment. In samenwerking met de zorginstelling en onder verantwoordelijkheid van NCOI worden alle kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier afgedekt, waarbij de verpleegtechnische handelingen vallen onder de supervisie van de praktijkopleiders van de zorginstelling.

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma bestaat uit 4 praktijkgerichte modules. Het ­basisprogramma is voor alle zorgcategorieën gelijk. Naast de modules is er het praktijkprogramma. Dit bevat het portfolio en de branchespecifieke opdrachten in het kader van de beroepspraktijkvorming (BPV). Per specialisatie wordt extra aandacht besteed aan de brancheverbijzonderingen. De opleiding wordt afgesloten met het examenprogramma op basis van de theorie en de praktijk.

Module 1: Methodisch handelen, regelgeving en kwaliteitszorg

Module 2: Communicatie voor zorgverleners en handelen bij calamiteiten

Module 3: Coördineren en organiseren

Module 4: Verpleegtechnisch handelen

NCOI verzorgt samen met de zorginstelling het onderwijs- en begeleidingsprogramma volgens een doelgroepgerichte aanpak, bijvoorbeeld door veel aandacht te besteden aan de psychiatrische ziektebeelden en behandelvormen bij de specialisatie GGZ. Het verpleegtechnisch handelsonderdeel wordt aangeboden in het skills lab door gecertificeerde trainers. Voorwaarde is dat de deelnemers op hun werkplek kunnen oefenen met de verpleegtechnische handelingen onder begeleiding van een ervaren en gecertificeerde praktijkopleider.

NCOI werkt uitsluitend met bevoegde, zeer ervaren en uiterst deskundige docenten en praktijkopleiders. De NCOI-docenten verzorgen module 1, 2 en 3 van de opleiding en het eindassessment.

Toelatingseisen

De medewerker is in het bezit van het MBO-diploma Verzorgende 3 VIG of VAG, het diploma Inservice Ziekenverzorgende ‘oude stijl’ of het MDGO-VP-diploma, heeft een aantal jaren relevante werkervaring en is gedurende de opleiding werkzaam in een zorginstelling.

Locatie

Voor de uitvoering van het onderwijsprogramma volstaat een normale onderwijsruimte. Voor verpleegtechnisch handelen is een skills lab noodzakelijk. Voor samengestelde groepen vanuit meerdere zorginstellingen wordt één gezamenlijk skills lab gebruikt.

Studiebelasting en doorlooptijd

De opleiding duurt ongeveer 1 jaar en bestaat uit 9 maanden voor het onderwijsgedeelte en circa 3 maanden voor het examenprogramma. Het studietempo is afhankelijk van de leervorderingen. Met uitloop moet ­rekening gehouden worden.

De opleiding bestaat uit 4 modules van 6 dagdelen per module. In totaal zijn dat 24 dagdelen van 3 uur. Dit leidt in combinatie met een strakke begeleiding op de werkplek en een forse tijdsinvestering door de studenten in termen van zelfstudie van minimaal 5 uur per week tot het landelijk erkende MBO-diploma.

Startmomenten

Meerdere startmomenten per jaar in overleg

Groepsgrootte

De opleiding gaat van start bij minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers. Ook individuele inschrijvingen zijn mogelijk. NCOI combineert individuele inschrijvingen van diverse instellingen uit dezelfde regio en zoekt in overleg een geschikte locatie.

Investeringsoverzicht

Kostenoverzicht


Bijkomende kosten

Niet-btw-plichtige instellingen zijn vrijgesteld van btw voor onderwijsactiviteiten.
Bij samengestelde groepen kunnen locatie- of arrangementskosten van toepassing zijn.

Download het informatiedossierGratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post. Studiegids aanvragen

Voor InCompany

Hoe betaalt u uw opleiding?

Lees meer over het levenlanglerenkrediet

Onze website maakt gebruik van cookies.