Menu
NCOI Opleidingen

De kenmerken van NCOI

Over NCOI

De kenmerken van NCOI

De kenmerken van NCOI

Onze visie op opleiden en leren is, op basis van onze uitgebreide ervaring met het opleiden van werkenden, heel concreet uitgewerkt in alle elementen van onze dienstverlening. Die koppelen we aan de hoge kwaliteitseisen die de overheid aan erkende opleidingen stelt en die NCOI zelf ook stelt. Dat leidt tot de vier P’s, die NCOI in al zijn activiteiten hanteert.

Praktijk centraal

NCOI gaat uit van het principe dat mensen met werkervaring het meest leren door te doen, vervolgens daarop te reflecteren en het te koppelen aan de geleerde kennis. Je werkt in de opleiding steeds aan de combinatie van nieuwe kennis, bijbehorende vaardigheden en de ontwikkeling van je concrete functioneren. Je voert praktijkopdrachten uit in reële praktijksituaties, bij voorkeur in je eigen werkpraktijk, en je reflecteert op het behaalde resultaat. Deze vorm van leren vindt met name plaats in de werkpraktijk waaraan het leerproces relevantie ontleent. Als dat je eigen actuele werkpraktijk is, beschik je over een uitstekende en heel efficiënte leeromgeving.

Persoonlijke aandacht

NCOI stelt jou als deelnemer aan onze opleidingen centraal. Onze docenten en trainers begeleiden je intensief en coachen je om het maximale rendement uit je opleiding of training te halen. De bijeenkomsten worden in kleine groepen verzorgd, waardoor er genoeg ruimte is voor interactie en discussie over je dagelijkse praktijk. De online leeromgeving biedt je verdere ondersteuning en de mogelijkheid om tussen de bijeenkomsten door met je docent en de andere deelnemers te communiceren.

Professionele topdocenten en trainers

De kwaliteit van opleidingen en trainingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de deskundigheid, de ervaring en het enthousiasme van de docent/trainer. Juist om deze redenen besteedt NCOI veel aandacht aan de selectie, ontwikkeling en samenstelling van het docentencorps. De docenten en trainers van NCOI zijn uitstekend opgeleid, gespecialiseerd en werkzaam in het vakgebied van je opleiding. Zij putten uit hun rijke praktijkervaring en ondersteunen hiermee de theorie. Het programma en de docent bieden dan ook direct toegevoegde waarde voor jou en jouw organisatie.

Presteren boven het gemiddelde

NCOI is niet tevreden met gemiddelde resultaten van de deelnemers aan de opleidingen en trainingen. NCOI wil het maximale uit hun mogelijkheden halen. De afgelopen jaren heeft NCOI de opleidingen en trainingen zo ontwikkeld, dat de resultaten boven het gemiddelde liggen. We realiseren hoge slagingspercentages voor de landelijk erkende examens. Dit is het gevolg van onze beproefde studiemethode, waarbij de balans tussen praktijk en theorie optimaal is. Je slagingskans is daardoor ook aanzienlijk hoger! Volg je een opleiding bij NCOI, dan behoor je tot de best opgeleide examenkandidaten.

NCOI stelt zeer hoge eisen aan zichzelf en wil beter presteren dan gemiddeld. In onafhankelijke onderzoeken van CEDEO en de NVAO wordt onze hoge kwaliteit weergegeven. In de onderzoeksrapporten komen met name de sterk praktijkgerichte aanpak in de programma’s, de bijzonder hoge kwaliteit van de docenten en trainers, de professionele organisatie en de aandacht voor kwaliteitszorg als beste naar voren. Juist deze gedreven en kwalitatieve aanpak zorgt voor een aanhoudende, sterke groei met hoge tevredenheidscores. NCOI is uitgegroeid tot het succesvolste en inmiddels grootste opleidingsinstituut van Nederland.