Menu
NCOI Opleidingen

Prof. dr. Ian Sumner

Domeinen

Domeinen

 

Prof. dr. Ian Sumner

Academic Board:​
Rechten

Maak kennis met Ian Sumner

Functies buiten NCOI: Hoogleraar Familierecht en Internationaal Privaatrecht, Tilburg University
Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Overijssel, Locatie Almelo
Eigenaar, Voorts Juridische Diensten
Opleidingen: Bachelor of Laws, University of Cambridge
Master of Laws, University of Cambridge
PhD, Universiteit Utrecht
LLB, Universiteit Utrecht
LLM, Universiteit Utrecht
Ian Sumner is een geboren en getogen Brit. Hij is in Liverpool geboren en heeft aan Christ’s College, Cambridge rechten gestudeerd. Tijdens zijn studie is hij via het Erasmus uitwisselingsprogramma in aanraking gekomen met Nederland. Dat beviel hem erg goed en heeft hij toen besloten om een proefschrift aan de Universiteit Utrecht te gaan schrijven. Na het behalen van zijn 1st class honours degree van de Universiteit van Cambridge verrichte hij  tot 2005 promotieonderzoek naar de internationaal privaatrechtelijke aspecten van het geregistreerd partnerschap in Europa. Verbonden aan de Universiteit Utrecht tot 2012 als universitair hoofdocent, won hij in in 2008 de Jong Docent Talent Prijs van de Universiteit Utrecht, een prestigieuze prijs die wordt toegekend door een jury van docenten uit de universitaire wereld, na door studenten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid te zijn genomineerd.

Tijdens zijn academische carrière heeft Ian verschillende werken over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van nationaal en internationaal familierecht gepubliceerd, waaronder boeken, artikelen, bijdragen aan boeken en annotaties. Daarnaast heeft hij verschillende edities uit de European Family Law Series reeks geredigeerd en vertaalde hij het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Een compleet overzicht van zijn academische publicaties vind je hier. In 2010 was hij bovendien medeverantwoordelijk voor het verschijnen van de eerste handleiding op het gebied van wetenschappelijk juridisch onderzoek die onderzoeksvaardigheden van alle afdelingen van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht bundelde. Deze handleiding, getiteld Onderzoeksvaardigheden: Instructie voor juristen verscheen bij Ars Aequi en werd al snel populair bij studenten binnen en buiten Nederland.
 
In 2011 kondigde Ian Sumner zijn vertrek uit de universitaire wereld aan en begon aan een nieuwe uitdaging in de private sector. Met de oprichting van Voorts Juridische Diensten (Voorts Legal Services) wil Ian de ervaring die hij tijdens zijn professionele carrière heeft opgedaan, gebruiken om studenten en juristen te begeleiden. Uiteindelijk na het behalen van zijn titels Nederlands recht is hij rechter-plaatsvervanger met een unus belasting geworden bij de Rechtbank Overijssel.  In 2017 is hij tot hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Tilburg University benoemd en in 2018 is deze aanstelling uitgebreid met het familierecht.

Praktijkgericht

Ian is altijd bezig met de verbinding tussen theorie en praktijk, zoals al uit zijn carrière blijkt. Vanuit zijn werk als adviseur komt hij de veelzijdige context van de juridische praktijk tegen en gebruikt deze voorbeelden in het kader van zijn onderwijs aan studenten en professionals.

Waarom NCOI?

Ian heeft ook op latere leeftijd gestudeerd toen hij erachter kwam dat hij niet over de vereiste kwalificaties beschikte voor de carrière die hij graag wilde volgen. Hij is dus dermate bewust van de noodzaak van kwalitatief onderwijs voor mensen die al werkzaam zijn. De combinatie van werk en studie biedt talloze openingen, maar daar moet de opleidingsinstelling ook bewust zijn van de uitdagingen dat een dergelijke combinatie met zich brengt. Dat is NCOI!

Wat is de toegevoegde waarde van uw expertise?

Vanuit zijn verschillende functie aan verschillende onderwijs- en onderzoekinstellingen, kan Ian een bijdrage leveren aan het vormgeven van hoogwaardig juridisch onderwijs.