Menu
NCOI Opleidingen

Prof. dr. ir Eric van Berkum

Domeinen

Domeinen

 

Prof. dr. ir Eric van Berkum

Academic Board:​
Onderzoeksgebied: Techniek

Maak kennis met Eric van Berkum

Eric studeerde Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente en is gepromoveerd aan de faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. Na een carrière als software engineer bij Cap Gemini ging hij in 1988 werken bij het verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng. Tien jaar later aanvaarde hij een functie als deeltijdhoogleraar Verkeersmanagement aan de Universiteit Twente. In 2009 werd hij voltijdshoogleraar aan dezelfde universiteit en hoofd van het Centre for Transport Studies. Zijn onderzoek gaat voornamelijk over het modelleren van verkeerssystemen, met bijzondere aandacht voor de configuratie van het netwerk zelf, mobiliteitsgedrag, en verkeersmanagement. In 2016 werd hij hoofd van het nieuw opgerichte departement Civiele Techniek als deel van de faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente.

Praktijkgericht

Voor Eric is het toepassen van de theorie in de praktijk altijd zeer belangrijk geweest. Eerder werkte hij vanzelf in de praktijk en had te maken met zeer veel verschillende opdrachtgevers. De vraagstukken uit de praktijk leidden vervolgens ook weer tot onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en rekenmodellen waar Eric jarenlang leiding aan gaf. Ook in zijn huidige werk heeft Eric veelvuldig te maken met de praktijk. Onderzoeksprojecten worden zonder uitzondering uitgevoerd in samenwerking met organisaties, overheden of bedrijven. En ook in het onderwijs wordt de praktijk nauw betrokken.
 
Waarom NCOI?

NCOI draagt bij aan het ontwikkelen van talenten waar de samenleving behoefte aan heeft. De opleidingen zijn sterk gericht op de praktijk. NCOI biedt onderwijs en onderzoek aan op een kwalitatief hoog niveau. Hiermee draagt NCOI sterk bij aan de professionalisering van werkend Nederland. Eric heeft destijds zijn promotieonderzoek in deeltijd uitgevoerd Hij kent daarom de combinatie van werk en studie, en weet hoe verdere studie de loopbaanontwikkeling kan helpen.

Wat is de toegevoegde waarde van uw expertise?

Zijn ervaring in wetenschap en praktijk helpt Eric bij te dragen aan de ontwikkeling van onderwijs- en onderzoeksprogramma’s van het NCOI in het domein Techniek.