Menu
NCOI Opleidingen

Prof. dr. Martin Mulder

Domeinen

Domeinen

 

Prof. dr. Martin Mulder

Maak kennis met Martin Mulder

Na diverse functies in het onderwijs (als leraar, curriculumontwikkelaar, lerarenopleider, beleidsontwikkelaar) werd Martin Mulder universitair docent aan de Faculteit Toegepaste Onderwijskunde van de Universiteit Twente. Hij promoveerde daar in 1992 op het proefschrift The Curriculum Conference, een studie naar besluitvorming over de inhoud van beroepsopleidingen. Zijn promotoren waren prof. Nijhof en prof. Plomp. Parallel aan zijn curriculumonderzoek exploreerde hij de effectiviteit van bedrijfsopleidingen en publiceerde in samenwerking met diverse co-auteurs een groot aantal boeken en artikelen op dat gebied, waaronder Bedrijfsopleidingen in Nederlanden Ontwikkelingen in Branche- en Bedrijfsopleidingen. Hij werd na verloop van tijd benoemd tot universitair hoofddocent, was een aantal jaren voorzitter van de Faculteitsraad en als onderzoeksdecaan lid van het Faculteitsbestuur.

In 1998 werd hij benoemd tot deeltijd-hoogleraar onderwijskunde aan Wageningen University, en in 2000 werd hij benoemd tot voltijds hoogleraar. In deze periode rondde hij een onderzoek af voor de Stichting Management Studies wat leidde tot zijn boek Competentieontwikkeling in organisaties: perspectieven en praktijk. In Wageningen heeft Martin leiding gegeven aan de ontwikkeling van de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (ECS), en het onderwijs- en onderzoeksprogramma van de groep.
Aanvankelijk richtte hij zich op de verbinding tussen transformatie in de agri-food sector en de inhoud en effectiviteit van het groene onderwijs, momenteel is hij gericht op de studie van het hoger onderwijs. Het onderzoeksprogramma van de leerstoelgroep is echter breder en omvat vraagstukken op het gebied van de competentieontwikkeling van professionals, leerprocessen in het hoger onderwijs, assessment for learning, praktijkonderwijs, computer-ondersteund samenwerkend leren, en wordt uitgevoerd door een groep van onderzoekers en promovendi. Martin heeft zijn onderzoek gepresenteerd in vier continenten en meer dan veertig landen. Hij was visiting professor aan Syracuse University, New York, en verbleef ruim een jaar in Thessaloniki bij het Cedefop, het Europese Agentschap voor de Ontwikkeling van het Beroepsonderwijs.

Naast zijn functie als hoogleraar-hoofd van de leerstoelgroep ECS binnen Wageningen University is Martin onder andere voorzitter van de Tenure Track Benoemingsadviescommissie binnen het Departement Maatschappijwetenschappen en lid van het bestuur van het Onderwijs Instituut van de universiteit.

Martin was een groot aantal jaren lid van de redactie van het tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling, en heeft zich vervolgens meer gericht op internationale wetenschappelijke tijdschriften. Hij is lid van editorial committees van diverse tijdschriften, en editor van het Journal of Agricultural Education and Extension, en publiceert de laatste jaren met name tijdschriftartikelen in SSCI-journals met zijn stafmedewerkers en promovendi. Hij is daarnaast bestuurlijk actief in de Vereniging voor Onderwijs Research, de European Educational Research Association en de American Educational Research Association.

Praktijkgericht

Martin is bekend als bruggenbouwer tussen theorie en praktijk en onderzoek en ontwikkeling. Hij ziet zichzelf als praktijkman die werkzaam is in de wetenschap. Hij is een voorstander van de combinatie van onderzoek en praktijk en constructieve samenwerking tussen onderzoekers en professionals in de beleids- en onderwijspraktijk. Martin heeft vanwege zijn interesse in de praktijk van onderwijs en opleiding diverse bestuurs- en adviesfuncties bekleed. Hij heeft diverse onderscheidingen ontvangen voor zijn werk. Ten behoeve van zijn nationale en internationale netwerk onderhoudt Martin zijn eigen website, www.mmulder.nl.

Waarom NCOI?

De praktijkgerichtheid van Martin Mulder is ook het gevolg van zijn studie- en arbeidsloopbaan. Hij was deeltijdstudent naast zijn fulltime functie in het onderwijs. Hij kent de combinatie tussen werken en studeren dus uit eigen ervaring en is een groot voorstander van investeren in leren. NCOI biedt een uitstekende gelegenheid om vorm te geven aan verdere studie en het verbeteren van de loopbaan.
 
De toegevoegde waarde van zijn expertise

Vanuit zijn praktische achtergrond en wetenschappelijke ervaring is Martin goed in staat bij te dragen aan de ontwikkeling van docenten en andere professionals die een nieuwe uitdaging ambiëren in onderwijs en opleiding. Zijn leiderschap in onderzoek en de begeleiding van onderzoekers op diverse niveaus stellen hem in staat een effectieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs- en onderzoeksprogramma van het NCOI in het domein onderwijs en opleiding.