Menu

Domein: Bedrijfskunde & Management

De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden.

Onderzoekslijnen: Master of Business Administration (MBA)

Academic Board-lid Prof. dr. Jan Eppink
Lector Dr. Meindert Flikkema
Onderzoeksgebied Bedrijfskunde & Management
 

Onderzoekslijnen
Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's
Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd. Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie

De basis van het onderzoeksveld is de gedachte dat strategie iets is wat mensen in organisaties met elkaar tot stand brengen en niet iets dat organisaties ‘hebben’. De focus ligt op activiteiten, methodes en strategietools die gebruikt kunnen worden bij het gezamenlijk ontwerpen en tot uitvoer brengen van een strategie. Dit interessegebied richt zich ook op de moeilijke vraag wat de relatie is tussen het maken van een strategie en de resultaten van de organisatie. Ten slotte is het een zeer interessante vraag hoe het bredere maatschappelijke kader het werk van de ‘strategy practioners’ beïnvloedt.

Onderzoeksthema: Stimulating strategically aligned behaviour among employees
 

Het onderzoeksveld Operationeel management houdt zich bezig met de vraag hoe de geformuleerde strategie kan worden omgezet in dagelijkse actie. Voor succes is het immers niet alleen belangrijk dat een goede strategie wordt gekozen, maar ook dat deze goed wordt uitgevoerd.
Bij het operationele management spelen mensen, middelen en methoden een belangrijke rol. De factor mens blijft hier buiten beschouwing, aangezien die valt onder de SHRM-opleiding. Dat geldt ook voor sturing van financiële middelen en ICT, die bij MF&C respectievelijk MBI aan de orde komen. Overigens bestaat er een belangrijke relatie tussen de diverse mogelijkheden van nieuwe vormen van ICT (onder andere cloud computing en business proces management software) voor het uitvoeren van nieuwe strategieën. 

Innovatie en business development houdt zich vooral bezig met de vraag hoe vernieuwing binnen organisaties tot stand komt en hoe vernieuwing kan worden omgezet in producten en diensten die bijdragen aan een versterking van de positie van een organisatie. Vanuit het innovatieperspectief draait het vooral om vragen en dilemma’s die te maken hebben met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën, vraagstukken rondom proces- en productinnovatie, open en gesloten innovaties, technologische of businessmodelinnovaties, de manier waarop innovaties zich verspreiden en rollen van organisaties als innovators en volgers.

Onderzoekslijnen: Master Management & Innovation (MMI)

Academic Board-lid Prof. dr. Jan Eppink
Lector Dr. Peter Nientied
Onderzoeksgebied Bedrijfskunde & Management
 

Onderzoekslijnen
Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's
Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd.
Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Publicatie
Publicatie opgesteld door NCOI-student (inmiddels alumni) in samenwerking met de lector van de opleiding, Peter Nientied. Lees de publicatie.

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie

De onderzoekslijn Innovatie van Producten, Diensten en Business modellen binnen MMI gaat over het daadwerkelijk innoveren van producten, diensten en business modellen en de relatie met procesinnovatie binnen organisaties. Procesinnovatie zelf wordt beschouwd voor zover dit leidt tot belangrijke verandering van producten, diensten of business modellen. Deze onderzoekslijn onderscheidt zich met de focus op producten, diensten en business modellen in de praktijk, van onderzoekslijn 2 (management van innovatieprocessen)  en onderzoekslijn 3 (ontwikkelen duurzaam innovatievermogen).
 

In veel organisaties wordt het innovatieproces onvoldoende professioneel vormgegeven. Innovatie zonder management, zogezegd. Daar is veel in te onderzoeken en te verbeteren in de praktijk. Om te leren en te innoveren moet een organisatie voldoende veranderbereidheid hebben en bepaalde vormen van besturing op het innovatieproces inrichten en onderhouden. In veel professionele organisaties in het middenveld bestaan de tendensen van innovatie én conservatisme naast elkaar. Er wordt volop geëxperimenteerd (onderwijs, zorg, enzovoort), maar organisaties hebben moeite om deze innovaties op kleine schaal te omarmen en op te schalen. Het kunnen opschalen van innovaties in (publieke en private) dienstverlening is een van de eisen die vaak worden gesteld. De vraag is hoe je dat met succes doet en welke eisen ‘het kunnen opschalen’ stelt aan innovaties en het innovatieproces.
 

Duurzaam innovatievermogen gaat om de voorwaarden om de ‘innovation performance’ te verbeteren.  Uit onderzoek blijkt dat innovatieklimaat een belangrijke factor is – maar dit is een complex en soms vaag concept. Om het innovatieklimaat in beeld te brengen en te onderzoeken door welke factoren organisaties onvoldoende innoveren, stelden Volberda en Bosma (2011) de ICS (Innovation Climate Scan) samen. ICS meet in een organisatie een twaalftal factoren en brengt daarmee twee sets tegenstellingen in kaart (collectiviteit – individualisme, en analytische planning – intuïtie). En zo zijn er meer modellen. Weiss en Legrand (2011) onderscheiden vier ‘enablers to make innovation happen’: leiding geven aan innovatieprocessen, innovatiecultuur, organisatiepraktijken en het innovatieplan.  Rao en Weintraub (2013) ontwikkelden een  model over innovatievermogen met een vragenlijst; dat lijkt interessant voor werk van en met studenten.
Klassikaal, virtual classroom, e-learning en switchgarantie NCOI

Kies je eigen opleidingsvariant

Als grootste opleider van werkend Nederland begrijpen wij als geen ander dat een opleiding volgen in je leven moet passen. Daarom kun je bij NCOI Opleidingen kiezen uit verschillende opleidingsvarianten: Klassikaal, Virtual Classroom en E-learning. Je kunt klassikale bijeenkomsten volgen op een leslocatie, via de computer live les krijgen van een docent of op je eigen tempo studeren wanneer het jou uitkomt. Er is altijd wel een opleidingsvariant te vinden die bij jou past. En met onze unieke switchgarantie kun je moeiteloos en zonder extra kosten veranderen van opleidingsvariant.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.