Menu

Onderzoekslijn: Operationeel management

Onderzoekslijn: Operationeel management

Het vakgebied management en organisatie wordt wel opgedeeld in drie groepen waarop de vraagstukken gericht kunnen zijn, te weten strategisch management, operationeel management en organisatieontwerp. Verschillende aspecten van het eerste onderwerp spelen ook een rol binnen het thema strategie en omgeving en de onderzoekslijn die zich richt op de praktijk van de strategie. Deze tweede onderzoekslijn gaat zich richten op de goede uitvoering of executie van strategie, oftewel op operationeel management. De centrale vraag die hieraan gekoppeld is, luidt: hoe kan de geformuleerde strategie worden omgezet in dagelijkse actie? De ervaring met de studenten van het MBA-programma laat zien dat ze hier veelvuldig en vaak zeer intensief mee bezig zijn in de praktijk. Veel scriptieonderwerpen lijken ook in die richting te wijzen. Onderwerpen als leiderschap en verandering hebben meestal ook betrekking op dit thema. Binnen dit kader kunnen de interesses rond sales- en accountmanagement geplaatst worden, evenals thema’s rondom cultuur en leiderschap. Daarnaast geldt ook hier weer de overweging dat een dergelijk thema voor veel studenten goed te onderzoeken valt, omdat de data veelal in en rond de eigen organisatie verzameld kunnen worden.
 
Onderzoeksveld
 
Het onderzoeksveld Operationeel management houdt zich bezig met de vraag hoe de geformuleerde strategie kan worden omgezet in dagelijkse actie. Voor succes is het immers niet alleen belangrijk dat een goede strategie wordt gekozen, maar ook dat deze goed wordt uitgevoerd.
Bij het operationele management spelen mensen, middelen en methoden een belangrijke rol. De factor mens blijft hier buiten beschouwing, aangezien die valt onder de SHRM-opleiding. Dat geldt ook voor sturing van financiële middelen en ICT, die bij MF&C respectievelijk MBI aan de orde komen. Overigens bestaat er een belangrijke relatie tussen de diverse mogelijkheden van nieuwe vormen van ICT (onder andere cloud computing en business proces management software) voor het uitvoeren van nieuwe strategieën.
 
Voorbeeld onderzoeksvragen:

Diagnostiek
 • Hoe is de kwaliteitsbeheersing georganiseerd?
 • Welke methodieken gebruikt de organisatie?
 • Is kwaliteitszorg een staffunctie of ligt de verantwoordelijkheid in de lijn?
 • Welke productieplanningmethoden gebruikt de organisatie?
 • Is er sprake van supply chain management? Zo ja, in welke vorm?
Slaagfactoren/veranderstrategie
 • Met welke problemen gaat de introductie van nieuwe beheersingsmethoden gepaard?
 • Hoe groot was de betrokkenheid van de ‘shop floor’ bij het plannen van de veranderingen?
Resultaten
 • Hebben veranderingen geleid tot verbetering van de resultaten (winst, efficiency, klanttevredenheid)?
 • Is er een relatie tussen gebruikte methoden en resultaten? Is dit verband situatieafhankelijk?
 • Hebben organisaties met een hoge INK-score betere resultaten (financieel, efficiency) dan die met een lage INK-score?
 • Wat is de relatie tussen soorten veranderingen (of de aanpak daarvan) en de kans van slagen?
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.