Menu

Bestuurskunde

Domein: Bestuurskunde

De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden.

Onderzoekslijnen: Master Bestuurskunde

Academic Board-leden Prof. dr. Wim van Grembergen
  Prof. dr. Jan Eppink
Lector Mr. dr. André van Montfort
Onderzoeksgebied Bestuurskunde
 
Onderzoekslijnen
Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's
Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd. Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie

Onderzoekslijn: Instrumenten voor goed bestuur

De activiteiten die een overheidsorganisatie – tezamen met andere overheidsorganisaties, non-profitorganisaties en/of particuliere organisaties – onderneemt om een maatschappelijk vraag­stuk op te lossen, moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Deze kwaliteitseisen worden in de bestuurskundige literatuur wel aangeduid als beginselen van goed bestuur. Enkele van deze beginselen zijn bijvoorbeeld dat de door een overheidsinstantie – tezamen met andere instanties – onder­nomen activiteiten effectief, efficiënt, rechtmatig en integer moeten zijn.

Onderzoek naar de kwaliteit van het openbaar bestuur en de daarvoor ontwik­kelde instrumenten (zoals klachtprocedures, integriteittrainingen en klanttevreden­heids­onder­zoe­ken).
 


Onderzoekslijn: Nieuwe wegen naar beleid

Overheidsbeleid wordt eerst ontworpen, vervolgens uitgevoerd en ten slotte geëvalueerd. Dat gehele proces verloopt in de praktijk vaak allerminst vlekkeloos. Er is behoefte aan inno­vaties. Onderstaande onderwerpen bieden aanknopingspunten om deze innovaties te realiseren.

Onderzoek naar mogelijke oplossingen van concrete beleidsmatige problemen en concrete methoden en technieken op het terrein van de beleidsvoering. 
 


Onderzoekslijn: De wisselwerking tussen overheid en private sector

Voor vrijwel alle maatschappelijke problemen die de overheid probeert op te lossen, geldt dat er sprake is van een bepaalde taakverdeling tussen overheidsinstanties, non-profitorganisaties en/of particuliere organisaties. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gewezen op situatie bij de ziekte­kostenverzekeringen. De rijksoverheid bepaalt hier de algemene regels (in de vorm van wetgeving) en houdt daarnaast toezicht op de naleving van deze regels (door controles te verrichten). De particuliere ziektekostenverzekeraars sluiten contracten met burgers (als ontvan­gers van zorgvoorzieningen) en met zorgaanbieders (als leveranciers van zulke voorzieningen). Op basis van deze contracten wordt er door non-profitorganisaties (ziekenhuizen) en particu­liere instanties (huisartsen) zorg geleverd.

Onderzoek naar de bestaande governancestructuren binnen de diverse maatschappelijke sectoren met behulp van wetenschappelijke inzichten. 

Studiegids 2019-2020 NCOI

Vraag de studiegids 2019-2020 aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids 2019-2020 aan.

Virtuele Open Dag NCOI

Virtual classroom en e-learning

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben veel onderwijsinstellingen tijdelijk de deuren van hun leslocaties gesloten. Ook bij NCOI Opleidingen heeft jouw gezondheid en die van onze medewerkers de allerhoogste prioriteit. Maar onze opleidingen gaan wel gewoon van start. Je kunt daarbij kiezen uit 2 varianten: de klassikale variant (tijdelijk via virtual classroom) of de e-learning variant met switchgarantie.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.