Menu

Management, Cultuur & Verandering

Domein: Management, Cultuur & Verandering

Academic Board-lid Prof. dr. Anton Cozijnsen
Lector Dr. Erwin Metselaar 

De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden.

Onderzoekslijnen: Master Management, Cultuur & Verandering (MCC)

Academic Board-lid Prof. dr. Anton Cozijnsen
Lector Dr. Erwin Metselaar
Onderzoeksgebied Management, Cultuur & Verandering
 
Onderzoekslijnen
Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's
Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd.
Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie

Diagnose wordt in de literatuur als een proces gezien: wanneer pas je het toe, hoe motiveer je mensen ertoe om mee te doen en aan wie en op welk moment worden de resultaten teruggekoppeld? Diverse diagnosevormen, variërend van preventief, curatief tot en met prescriptief worden gebruikt. Maar wanneer gebruik je zo’n vorm? Ook de diagnosemethodieken zijn uiteenlopend; van vragenlijsten tot en met interviews, bronnenstudies en testen.

Het is ook interessant om te kijken of diagnostiek als routine of echt functioneel wordt toegepast. Zo ook zou het voor een scriptie interessant zijn om te bepalen of in het kader van veranderprojecten diagnosevormen en -methoden diagnostiek in aparte fasen, zoals een startfase of evaluatiefase, worden toegepast. En wat doet men met uitkomsten? Worden projecten bijvoorbeeld bijgesteld? Het zijn belangrijke bijdragen in het kader van verandermanagement.
 

Veel slaagfactoren blijken te maken te hebben met gedrag en gedragsverandering, maar ook met het verkeerd toepassen van interventiemethoden en organisatiekundige principes. Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de echte slaagfactoren van veranderprojecten, op welke moment ze vooral spelen en welke slaagfactoren doorslaggevend zijn bij het stopzetten of mislukken van een veranderproject. Het zou goed zijn dit als een aparte onderzoekslijn op te starten. Iedere slaagfactor die empirisch onderbouwd wordt is winst, bij het realiseren van succesvolle veranderprojecten. Het betreft een onderzoekslijn die ook veel nieuwswaarde creëert richting adviesbureaus, stafafdelingen en directies.
 

Interventiemethoden lopen als een rode draad door uiteenlopende Masterclasses heen. Dat kan ook niet anders, aangezien op allerlei niveaus en bij uiteenlopende onderwerpen interventies worden ingezet. Maar dat is niet de enige reden waarom interventie aparte onderzoeksaandacht verdient. Die verdient het onderwerp vooral omdat interventies te pas en voornamelijk te onpas worden gebruikt. Zowel op individueel als organisatieniveau. Te denken valt aan al die interventiemethoden bij psychotherapieën, coaching, projectmanagement, Strategisch HRM, Business Development en last but not least Management van Verandering. Zij worden vaak niet functioneel toegepast en de effectiviteit wordt niet gemeten. Soms zijn het trends, soms zijn ze intuïtief ontwikkeld en soms op basis van praktijkervaring. Zelden of niet zijn deze interventiemethoden toegesneden op verschillende situaties en probleemtypen. Laat staan ‘evidence-based’. Met deze onderzoekslijn kan een structurele bijdrage geleverd worden aan onderzoek naar interventiemethoden en deze zou raakvlakken hebben met verschillende Masterclasses.
 

 
Waar de andere drie onderzoekslijnen vooral gericht zijn op inzicht in alle aspecten die te maken hebben met verandering vanuit een strategisch perspectief, wordt in de vierde onderzoekslijn ingezoomd op de dimensies van een organisatie en vooral op cultuur. Met cultuur wordt gedoeld op de waarden, normen en assumpties die de leden van een organisatie delen (zie bijvoorbeeld Schein, 2004). Cultuur wordt bezien in relatie tot de rol van leiderschap en verandermanagement. Mensen zijn dragers van cultuur en spelen tevens een sleutelrol in de vorming van cultuur en het proces van cultuurverandering.

Organisatieontwikkelingsvraagstukken richten zich op de verschillende dimensies waaruit een organisatie bestaat. Ken Wilber (2000) heeft hiervoor een integraal model ontwikkeld dat dient als basis voor het definiëren van deze onderzoekslijn.
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Klassikaal, virtual classroom, e-learning en switchgarantie NCOI

Kies je eigen opleidingsvariant

Als grootste opleider van werkend Nederland begrijpen wij als geen ander dat een opleiding volgen in je leven moet passen. Daarom kun je bij NCOI Opleidingen kiezen uit verschillende opleidingsvarianten: Klassikaal, Virtual Classroom en E-learning. Je kunt klassikale bijeenkomsten volgen op een leslocatie, via de computer live les krijgen van een docent of op je eigen tempo studeren wanneer het jou uitkomt. Er is altijd wel een opleidingsvariant te vinden die bij jou past. En met onze unieke switchgarantie kun je moeiteloos en zonder extra kosten veranderen van opleidingsvariant.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.