Menu

Onderzoekslijn: Diagnostiek bij verandermanagement

Onderzoekslijn: Diagnostiek bij verandermanagement

Opleiding
Lector
Betrokken lid Academic Board
 
De begrippen organisatiediagnose en -doorlichting worden soms door elkaar gebruikt. Organisatiediagnose en -doorlichting zijn typische paraplubegrippen, waaronder een variëteit aan opvattingen schuil kan gaan. Om meer greep op deze begrippen te krijgen beginnen we met twee definities.
 
1) Organisatiedoorlichting kan worden gekwalificeerd als:
'Iedere empirisch georiënteerde activiteit die wordt ondernomen om de toestand en de werking van organisaties in te schatten, alsmede effecten van verandering daarin' (Van Dalen, 1989).

Of:

2) 'Organizational diagnosis is the process of using concepts and methods from the behavioral sciences to assess an organization's current state and find ways to increase its effectiveness' (Harrison, 1987).
 
In deze twee definities vinden we de volgende elementen terug:
 • inschatten van de toestand van organisaties;
 • inschatten van de effecten van verandering;
 • gebruikmaken van concepten en methoden uit de gedragswetenschappen;
 • wegen vinden om de effectiviteit van de bestaande organisatie te vergroten.
Voor ons doel dient organisatiediagnose in ieder geval gebruik te maken van concepten en methoden uit de organisatiekunde én veranderkunde.
Diagnose wordt in de literatuur als een proces gezien: wanneer pas je het toe, hoe motiveer je mensen ertoe om mee te doen en aan wie en op welk moment worden de resultaten teruggekoppeld? Diverse diagnosevormen, variërend van preventief, curatief tot en met prescriptief worden gebruikt. Maar wanneer gebruik je zo’n vorm? Ook de diagnosemethodieken zijn uiteenlopend; van vragenlijsten tot en met interviews, bronnenstudies en testen.
 
Het is ook interessant om te kijken of diagnostiek als routine of echt functioneel wordt toegepast. Zo ook zou het voor een scriptie interessant zijn om te bepalen of in het kader van veranderprojecten diagnosevormen en -methoden diagnostiek in aparte fasen, zoals een startfase of evaluatiefase, worden toegepast. En wat doet men met uitkomsten? Worden projecten bijvoorbeeld bijgesteld? Het zijn belangrijke bijdragen in het kader van verandermanagement.
 
Voorbeelden onderwerpen
Hieronder worden een aantal onderwerpen gegeven, die als startpunt kunnen dienen voor de oriëntatie op de inrichting van het onderzoek. Het overzicht kan ook helpen om te achterhalen welke theorieën eraan ten grondslag kunnen liggen.
 • diagnosevormen selecteren;
 • betrouwbaarheid diagnosemethoden;
 • analyseren van diagnosemethoden;
 • analysetechnieken;
 • toepassingsmogelijkheden van analyses;
 • proceskant van diagnosticeren;
 • diagnosticeren in veranderfasen;
 • diagnostiek op individueel niveau;
 • diagnostiek op groepsniveau;
 • diagnostiek op organisatieniveau;
 • evaluatievormen en methodieken.
Voorbeelden vraagstellingen
Gegeven zijn enkele voorbeelden, die mede door termen als “in welke mate” al laten zien wat voor soort onderzoek de student kan doen: een vergelijking, een toetsing, een historische schets, een overzicht, een beschrijving enzovoort. 
 1. In welke mate worden diagnosemethoden in startfasen van een veranderproces gehanteerd?
 2. Met welk doel worden diagnosemethoden in een startfase gebruikt en worden die doelen gehaald?
 3. Hoe worden de resultaten van een diagnose in een startfase teruggekoppeld en met welk doel en effect?
 4. Welke diagnosevormen worden tijdens een verandertraject gehanteerd en wordt dat routinematig of functioneel gedaan?
 5. Hebben medewerkers weerstand tegen diagnosemethoden in het kader van een veranderproject?
 6. Wat zijn de (bij-)effecten van diagnosemethoden bij een veranderproces?
 7. Welke rol spelen diagnosemethoden bij een veranderproces en dragen ze bij tot de beheersbaarheid van zo’n proces?
 8. Worden diagnosemethoden bij een verandertraject meer toegespitst op het in kaart brengen van gedrag dan op verbeteringen van de organisatie?
 9. Worden door adviseurs bij het toepassen van een diagnosemethode specifieke organisatiemodellen als referentiekader gebruikt?
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.