NCOI Onderzoeksinstituut

Onderzoekslijn: Bewijs van een goed onderwijs en opleiden

Opleiding
Lector
Dr. Martijn van Schaik
Betrokken lid Academic Board
 
Als innovaties en interventies ‘evidence-based’ en duurzaam en onderwijs en scholing opbrengst- en resultaatgericht moeten zijn, maar cijfers alleen niet voldoende zeggingskracht hebben voor de praktijk en de praktijk complex is, welke ‘evidence’ is dan overtuigend?
           
            Over welke opbrengsten hebben we het dan voor individu en collectief?
            Hoe verzamelen we die evidence dan?
            Hoe voorkomen we dan dat het middel (meten) het doel wordt?
 
We proberen deze vragen te beantwoorden met behulp van onderzoekslijn 3.
 
Onderwijs op maat en overbruggen van theorie en praktijk hebben tot doel leerresultaten op te leveren die meer zijn dan slechts een score op een test. Het gaat om effecten op langere termijn. Het expliciet gericht zijn op effecten in onderwijs wordt wel samengevat onder de term opbrengstgericht werken (OGW). Het is te beschouwen als een variant van evidence-based practice. Een belangrijk discussiepunt hierbij is: wat zijn de opbrengsten of wat is de ‘evidence’ waar we op uit zijn en hoe meten we die vervolgens? Als we onderwijs op maat willen bieden, hoe is dat dan te verenigen met generieke normen die voor iedereen gelden? Als we kennis ook toegepast willen zien in de praktijk, hoe meten we dan die kennis bij de deelnemers? Kan dat bijvoorbeeld wel met een meerkeuzetest? Dit leidt tot het onderwerp van de derde onderzoekslijn: meten en bewijzen van duurzaamheid van leerresultaten.

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.