Menu

Onderzoekslijn: IT-ontwikkeling

Onderzoekslijn: IT-ontwikkeling

Opleiding
Lector
Dr. Barry Derksen MMC CISA CGEIT
Betrokken lid Academic Board
 
Inleiding

Het hoofdonderwerp IT-ontwikkeling opent de deur naar een breed scala aan mogelijke scriptieonderwerpen. Onder IT-ontwikkeling verstaan we het hele Systems Development Life Cycle Proces. Dit is het proces van planning, ontwikkelen, testen en in gebruik nemen van systemen. Maar ook het inzetten van (nieuwe) ontwikkelingsmethoden en project- en programmamethoden. Dit proces staat onder sterke druk omwille van snel veranderende eisen als gevolg van snelle wijzigingen in de economie. Hierdoor komen nieuwe methoden naar voren zoals Agile, Scrum, DevOps en andere. Daarnaast ontstaan uit deze ontwikkelingen ook andersoortige vragen, zoals: ‘Hoe acteert de mens binnen de IT-organisatie als ook hoe de relatie tot de business hierin een rol speelt? Zorgen deze ontwikkelingen voor een significante andere aansturing?’.
Voor IT-managers betekent dit een grote druk op ontwikkelsnelheid en anders omgaan met IT-medewerkers, de relatie met de business, managen van de risico’s en performance in beheer en uiteraard anders omgaan met het managen van de gevaren van buitenaf, zoals cybercrime. De IT-manager wordt continu uitgedaagd met vragen over IT-ontwikkeling, zoals:
 1. Wat betekent de toepassing van nieuwe IT-ontwikkelmethodieken zoals Agile, Scrum en anderen?
 2. Wat betekent de toepassing van nieuwe IT-ontwikkeltooling zoals vierdegeneratie-programmeertalen, datageoriënteerd ontwikkelen enzovoort?
 3. Hoe kan de IT- ontwikkeling geoptimaliseerd worden? Bijvoorbeeld met behulp van maturiteitsmodellen, zoals CMM (Capability Maturity Model)?
 4. Welke IT-ontwikkeling projectmanagementmethodieken zijn van toepassing?
 5. Welke andere manieren van samenwerking tussen bedrijfsvoering en IT zijn er mogelijk?
 6. Wat verandert er in de omgang met medewerkers in andersoortige IT-ontwikkelprocessen?
IT-ontwikkeling is qua onderzoeksgebied omvangrijk en uitdagend te noemen. De ontwikkelingen geven voldoende aanleiding om op zoek te gaan naar onderbouwde relaties en verklaringen van fenomenen.

Context

De wereld verandert snel en dat is mede het gevolg van de mogelijkheden die IT biedt. Bedrijven zoals Apple, Tesla, Facebook en Google hebben hun succes en marktaandeel te danken aan specifieke IT-producten of diensten. Deze ‘technology driven’ producten en diensten zijn ook in Nederland succesvol en breed verspreid.
 
Een belangrijke drijfveer voor grote veranderingen is dat IT de mogelijkheid biedt tot nieuwe initiatieven. De genoemde bedrijven stellen personen en organisaties in staat eigen nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te realiseren. Bedrijfsmatige aspecten en IT raken derhalve steeds nauwer met elkaar verweven. Niet alleen vanwege het ‘IT-enabled’ karakter van de bedrijfsprocessen, maar ook vanwege de nauwe samenwerking en co-creatie. Dit betekent niet alleen dat software en hardware continu moeten worden aangepast aan bedrijfsprocessen, maar ook andersom: de nieuwe mogelijkheden van IT vragen om nieuwe bedrijfsmodellen. De effecten op de bedrijfsvoering en de mens in het proces zijn groot.
 
Tegelijkertijd zijn software en hardware onderhevig aan ‘slijtage’, er is een behoorlijke inspanning nodig om software over lange(re) tijd bruikbaar te houden. Naarmate de software en de systemen meer afhankelijk zijn van andere systemen, kan de ‘slijtage’ nog sneller gaan. Andere systemen worden door andere organisaties beheerd, gewijzigd of zelfs buiten werking gesteld. Dit vraagt van de IT-manager om deze ontwikkelingen te doorzien, en proactief te kunnen reageren op trends. Een mogelijk risico is dat mensen en organisaties van hype naar hype springen. Voor de IT-manager is het noodzaak om de gevolgen te kunnen relateren aan de gehele primaire keten van IT-management: bedenken, ontwikkelen en beheren.
 
De rol van de hedendaagse IT-manager verandert sterk. Acteerde deze voorheen vooral met systemen in een relatief beperkte scope (mainframe, cliënt/server), nu wordt in toenemende mate alles met alles verbonden (Internet of Things) waardoor het aantal afhankelijkheden oneindig lijkt te worden. Ook de diversiteit in apparaten (sensoren, smartphones, tablets, pc’s enzovoort) en besturingssystemen (iOS, Android, Microsoft enzovoort) is sterk toegenomen. Ten slotte is het aantal informatiebronnen explosief toegenomen. Waar de IT-manager voorheen een reserveringssysteem voor een hotel met 50 kamers liet ontwikkelen, kent Airbnb een reserveringssysteem voor meer dan 1,5 miljoen accommodaties in 190 landen en 34.000 steden. Dergelijke vergelijkingen geven de IT-manager richting in opdrachten voor de eigen organisatie of klant gedurende de ontwikkelfase van nieuwe initiatieven. Daarbij moet hij rekening houden met de vele informatiebronnen, het gaat bijvoorbeeld niet alleen om de databases binnen de eigen organisatie maar ook de vele andere informatiebronnen van andere partijen en diverse apparaten. De IT-manager van nu ontwikkelt met vernieuwende methodieken zoals Agile en met een groeiend aantal technologieën, databronnen en variabelen.
 
De hedendaagse IT-manager kent daarmee voldoende uitdagingen die ondanks nieuwe methoden en technologieën, te beschrijven zijn in termen van ontwikkeling, beheer en security.
 
Voorbeelden onderzoeksonderwerpen IT-ontwikkeling

Onderzoek naar ontwikkelen wordt in de literatuur hoofdzakelijk vanuit vier invalshoeken benaderd: vanuit het proces (modelmatig werken, bijvoorbeeld Agile en DevOps), vanuit de stand van de technologie (.net, HTML5), vanuit het managen van ontwikkeling (projectmatig en beheersing kosten en functionaliteit) en vanuit de relatie tot de afnemende organisatie en gebruikers. Deze invalshoeken vormen voorbeelden van mogelijke onderzoeksonderwerpen in het kader van de onderzoekslijn IT-ontwikkeling.
 
Proces van IT-ontwikkeling
Primair volgen organisaties het V-model (uitgebreid watervalmodel) hoewel de invulling hiervan in een organisatie verschillend kan zijn. Daarnaast wordt in steeds meer organisaties gebruikgemaakt van agile vormen van ontwikkelen (hierin vallen werkwijzen als Scrum en DevOps). Deze nieuwere werkwijze hanteert in hoofdlijnen dezelfde aanpak, maar in kleinere cycli, meestal sprints genoemd.

Zowel bij de agile wijze van ontwikkelen als bij andere (klassieke) methoden (RUP, SDM enzovoort) wordt het V-model in zekere zin gevolgd. Dit betekent dat het vaststellen van functionele eisen, het ontwerpen, het programmeren en het testen onderdeel vormen van het proces van het ontwikkelen van een bruikbare code.
 
Stand van technologie
Naast het proces van ontwikkelen zijn ook de technologische methoden van ontwikkelen continu aan het veranderen en daarmee ook de representatiemogelijkheden. Met betrekking tot de representatie (user interface) zijn de mogelijkheden uitgebreid, denk hierbij aan multiple devices (laptop, smartphone, tablets, TV, autoscherm enzovoort) touchscreens en 3D-interfaces. Voor de technologische methoden van ontwikkelen kan worden gedacht aan programmeertalen als .Net, HTML5 en vele anderen zoals machinetalen voor robots, domotica en sensoren.
 
Managen van IT-ontwikkeling
Ontwikkelmethoden en de stand van technologie vormen samen een onderdeel van het primaire IT-ontwikkelproces. Het secundaire proces hierbij is het managen van dit proces om kwaliteit te bewaken en kosten te verlagen. Een bekend model hiervoor is CMM (Capability Maturity Model) waarin een best practice wordt gegeven voor IT-ontwikkeling. Maar ook het managen van het volledig project (bijvoorbeeld implementeren van opgeleverde software) valt onder de noemer van projectmanagement. Een bekend voorbeeld hiervan is PRINCE2 (Projects in controlled environments).
 
Business en mens
De veranderende werkwijzen en stand van technologie in IT-ontwikkeling hebben effect op de werkwijze van de IT-medewerker, maar ook op de gebruikers en de bedrijfsvoering. De invloeden brengen mogelijkerwijs andersoortige relaties, andere werkwijze en ander gebruik met zich mee.

Voorbeelden vraagstellingen
In relatie tot bovenstaande IT-ontwikkelonderwerpen, kan men in organisaties de volgende voorbeeldvraagstellingen veronderstellen:
 • Welke IT-ontwikkelmethode is het meest geschikt in bepaalde situaties?
 • Hoe kan de IT-afdeling de effectiviteit van ontwikkelen verbeteren?
 • Hoe kunnen functionele eisen worden getoetst op effectiviteit voor de organisatie?
 • Welke vormen van testen zijn van belang in de organisatie?
 • Wanneer heeft agile ontwikkeling de voorkeur boven andere methoden?
 • Wat zijn de organisatorische en procesmatige consequenties wanneer een IT-afdeling besluit over te gaan op Scrum (of DevOps)?
 • Voor welke IT-ontwikkeltechnologieën dient een organisatie te kiezen?
 • Hoe wordt een beheersingsmodel als CMM gekoppeld aan ontwikkelmethodieken als Scrum?
 • Hoe verhouden PRINCE2 en agile zich tot elkaar?
 • Hoe kunnen projectmanagement en het ontwikkelteam het beste samenwerken teneinde optimaal gebruik te maken van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things?
Literatuursuggesties:
 • Aydin, M.N., Harmsen, F., Slooten, K. v., & Stegwee, R.A. (2004). An Agile Information Systems Development Method in Use. The Turkish Journal of Electrical Engineering, 12(2), 127-138.
 • Cohen, D., Lindvall, M., & Costa, P. (2004). An introduction to agile methods. New York: Elsevier Science.
 • Derksen, B. (2015). European key IT and Management issues & trends for 2015, Results of an international study. CIOnet researchpaper, 1-35.
 • Kurian, T. (2006). Agility Metrics: A Quantitative Fuzzy Based Approach for Measuring Agility of a Software Process. Norfolk, VA: ISAM-Proceedings of International Conference on Agile Manufacturing'06.
 • Luftman, J., & Derksen, B. (2015). Influential IT management trends: an international study. Journal of Information Technology, 30(3), 293-305.
 • Oosterhaven, J.A. (2003). ICT strategieën en –organisatie, in theorie en praktijk. Den Haag: TenHagenStam.
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Klassikaal, virtual classroom, e-learning en switchgarantie NCOI

Kies je eigen opleidingsvariant

Als grootste opleider van werkend Nederland begrijpen wij als geen ander dat een opleiding volgen in je leven moet passen. Daarom kun je bij NCOI Opleidingen kiezen uit verschillende opleidingsvarianten: klassikaal, Virtual Classroom en e-learning. Je kunt klassikale bijeenkomsten volgen op een leslocatie, via de computer live les krijgen van een docent of op je eigen tempo studeren wanneer het jou uitkomt. Er is altijd wel een opleidingsvariant te vinden die bij jou past. En met onze unieke switchgarantie kun je moeiteloos en zonder extra kosten veranderen van opleidingsvariant.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.