NCOI Onderzoeksinstituut

Onderzoekslijn: Het bevorderen van het welzijn van werknemers

In onze moderne samenleving zullen werknemers steeds langer door moeten werken en worden ze minder snel afgekeurd wegens ziekte of overbelasting. Dit noodzaakt werkgevers, overheid en werknemers zelf om te investeren in het psychisch welzijn van (oudere) werknemers. Steeds vaker wordt daarbij de insteek gekozen dat niet pas tot actie moet worden overgegaan als er sprake is van psychische klachten, zoals werkstress, maar dat ook bij afwezigheid daarvan het welzijn dient te worden bevorderd. Door het aanboren en versterken van de intrinsieke motivatie, bevlogenheid, talenten, kwaliteiten en sterke eigenschappen van werknemers worden niet alleen psychische klachten en daaruit voortkomend ziekteverzuim voorkomen, maar beleven werknemers ook meer plezier aan hun werk, voelen ze zich tevredener, vitaler en presteren ze beter (zie bijvoorbeeld Bakker et al., 2008; Steele et al., 2012). Het doel van deze onderzoekslijn is om:
  • de factoren te onderzoeken die op positieve wijze samenhangen met het psychisch welzijn van mensen op de werkvloer;
  • de effectiviteit te onderzoeken van interventies die als doel hebben om het functioneren en psychisch welzijn van werknemers te versterken, dan wel het ontwikkelen van dergelijke interventies.
Steekwoorden: werktevredenheid, motivatie, zelf-effectiviteit, organizational citizenship behavior, positieve stemming, werksfeer, bevlogenheid, steun uit de organisatie, organisatiecultuur, flow, employability, loopbaan, job crafting, enzovoort.

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.