NCOI Onderzoeksinstituut

Onderzoekslijn: Het versterken van sociale relaties

De overheid als verzorgingsstaat trekt zich terug en van mensen wordt steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement gevraagd als het gaat om bijvoorbeeld hun gezondheid en het oplossen van problemen. Daarbij spelen de sociale relaties die mensen met elkaar onderhouden een belangrijke rol. Als eerste vormen sociale relaties een belangrijke determinant van psychisch en fysiek welzijn: hoe meer en/of beter de sociale relaties die mensen onderhouden, hoe gezonder zij zich voelen (zie bijvoorbeeld Huxhold, Fiori & Windsor, 2013). Het sociaal netwerk helpt bovendien invulling te geven aan het dragen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. Mensen die, uit hun omgeving, de juiste vorm van sociale steun ontvangen, ervaren namelijk minder stress, zijn beter in staat hun problemen op te lossen en doelen te bereiken en zullen daarmee minder snel een beroep doen op de hulpverlening (zie bijvoorbeeld Wills & Bantum, 2012).

Het doel van deze onderzoekslijn is om:
  • het verband te onderzoeken tussen de kenmerken van sociale relaties en de individuele verschilvariabelen die daarmee verband houden enerzijds en het psychisch welzijn van mensen anderzijds;
  • de effectiviteit te onderzoeken van interventies die als doel hebben om de kwaliteit van de sociale relaties van mensen te versterken, dan wel het ontwikkelen van dergelijke interventies.
Hierbij worden ook sociale relaties onderzocht die middels internet worden gelegd en/of onderhouden, en zowel zogenaamde strongals weak ties (zie bijvoorbeeld Paul, 2009).

Steekwoorden: sociaal netwerk, familie, vriendschap, partner, collega’s, relatiekwaliteit, psychisch welzijn, empowerment, vormen van sociale steun, prosociaal gedrag, sociale vaardigheden, enzovoort.

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.