Menu

Onderzoekslijn: Professional & cliënt in verandering

Onderzoekslijn: Professional & cliënt in verandering

Opleiding
Lector
Dr. Kees Verhaar
Betrokken lid Academic Board
 
Deze onderzoekslijn gaat in op de vraag wat de (beoogde) veranderingen op het sociaal domein impliceren voor de professional, in het bijzonder in zijn relatie tot de cliënt.
 
Een van de mogelijkheden om zicht op die implicaties te krijgen, is door de regelgeving voor het sociaal domein als vertrekpunt te nemen (zie Van Rooij, Boersma & Bruggeman, 2013 en Sprinkhuizen en Schoyle, 2012). Denk aan onderzoek naar wat nodig is om die regelgeving te verankeren in de dagelijkse praktijk. Waarna de vraag welke hindernissen dienen daarbij te worden genomen en hoe voor de hand ligt. En bij wijze van evaluatie: wat is er nu wel of niet met regelgeving te realiseren? Is het reëel om te verwachten dat geluk en welbevinden met regelgeving afdwingbaar zijn (zie Frissen, 2013)?
 
Een volgend thema is of en zo ja hoe de cliënt binnen de (lokale uitwerking van) de wet- en regelgeving invloed krijgt toebedeeld. En indien ja: welke invloed is dat dan? En hoe krijgt die invloed gestalte? Denk daarbij onder andere aan de vraag of die invloed op alleen collectief niveau gestalte krijgt, of (ook) op individueel niveau. De spanningen binnen het passend onderwijs is een mooi voorbeeld van spanningen die op dit vlak denkbaar zijn (zie bijvoorbeeld Van Luijn en Rijssenbeek, p. 54 e.v.).  
 
De inhoud van die regelgeving is direct van toepassing op het werk van de professionals. Zij voeren hun opdracht immers uit binnen de kaders van die regels en zijn vaak de ‘boodschapper’ richting de burger en cliënt voor wat betreft die rechten en plichten, ofwel het formeel vastleggen van gemaakte afspraken (bijvoorbeeld in een beschikking). Wat betekent dat voor de competenties van de social work professionals? (Vergelijk ook de wijze waarop Hilhorst en Van der Lans [2013] het ‘sociaal doe-het-zelven’ uitwerken; zie verder Verhaar, Berk en Van den Bergh, 2016.)
 
Daarop aansluitend is de vraag te stellen: hoe dient de professional met en voor de cliënt (samen) te werken (zie Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 2016; zie ook Leest & Baart, 2016)? Hoe bejegent de professional een cliënt op een wijze die daadwerkelijk uitgaat van en een beroep doet op de eigen kracht van de cliënt (zie ook Van Regenmortel, 2010)? En: hoe heb je daarbij oog voor de sociale context waarin cliënt en professional functioneren? Denk in het bijzonder aan vragen met betrekking tot de inhoud en ontwikkeling van intercultureel vakmanschap (vergelijk Isabella, 2012; De Kleermaeker et al., 2011). Breder beschouwd betreft het de rol die de professional en de cliënt hebben bij het maatschappelijk debat over de waarden die (vanwege de nagestreefde aansluiting bij de eigen beroepspraktijk op lokaal niveau) ten grondslag liggen aan dat beleid. In wezen gaat het dan om de vormgeving van de zogenoemde civil society als een vorm van interactie tussen politiek, professionals en burgers (vergelijk Borgman et al., 2012; zie ook Tonkens, 2009, hoofdstuk 10; Boogaard en Michels, 2016; Bos, Golder, Van der Linde, Van der Lans en Weening, 2016; zie ook vorige onderzoekslijn).
 
Een geheel andere invalshoek betreft de vraag: welke ruimte heeft, krijgt of neemt de professional binnen de context of organisatie waarin hij of zij functioneert? Denk dan ook aan vragen over de ruimte voor het zelfstandig professioneel handelen binnen de regelgeving, protocollen en andere formele vereisten vanuit het systeem (Jansen, Van den Brink en Kole, 2009; Thissen en Bruynzeel, 2011). Dat leidt tot onderzoeksvragen gericht op het vinden van nieuwe ruimte voor, of vormen van, professionaliteit (zie bijvoorbeeld Van der Lans, 2010; Van den Brink et al., 2012; Verhaar, 2012 en Verhaar 2014), het zoeken naar rek tussen de regels (Keijzer, 2016) en, last but not least, het omgaan met morele dilemma’s (De Jong, Meij en Moerman, 2016)
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Klassikaal, virtual classroom, e-learning en switchgarantie NCOI

Kies je eigen opleidingsvariant

Als grootste opleider van werkend Nederland begrijpen wij als geen ander dat een opleiding volgen in je leven moet passen. Daarom kun je bij NCOI Opleidingen kiezen uit verschillende opleidingsvarianten: klassikaal, Virtual Classroom en e-learning. Je kunt klassikale bijeenkomsten volgen op een leslocatie, via de computer live les krijgen van een docent of op je eigen tempo studeren wanneer het jou uitkomt. Er is altijd wel een opleidingsvariant te vinden die bij jou past. En met onze unieke switchgarantie kun je moeiteloos en zonder extra kosten veranderen van opleidingsvariant.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.