NCOI Onderzoeksinstituut

Onderzoekslijn: Sociale beïnvloeding gericht op gedragsverandering

Vanuit verschillende motieven kunnen personen, groepen of organisaties het doel opvatten om de attitude of het gedrag van anderen te beïnvloeden, bijvoorbeeld in het kader van de preventie van gezondheidsproblemen. Zo probeert de overheid, middels massamediale leefstijlcampagnes, burgers te stimuleren om zich gezonder te gaan gedragen. Daarnaast kunnen, vanuit commerciële motieven, organisaties, middels bijvoorbeeld televisiereclames, consumenten proberen over te halen hun producten te kopen. Ook op kleinschaliger niveau, bijvoorbeeld op scholen of in wijken, worden interventies ingezet om het gedrag van betrokkenen te beïnvloeden. Zo proberen scholen prosociaal gedrag onder leerlingen te stimuleren en worden, vanuit wijkcentra, bijvoorbeeld initiatieven genomen om, samen met de bewoners, een leefbare wijk te creëren. Al deze initiatieven hebben gemeenschappelijk dat ze mensen proberen aan te zetten tot het vertonen van ander gedrag. Pogingen tot gedragsbeïnvloeding zijn echter met name effectief als ze gebaseerd zijn op (een combinatie van) theoretisch onderbouwde modellen van gedragsverandering, waarbij, afhankelijk van het specifieke gedrag dat men beoogt te beïnvloeden, verschillende sociaalpsychologische determinanten relevant kunnen zijn (Buunk & Van Vugt, 2008; Sharma, 2009). Het doel van deze onderzoekslijn is om:
  • te onderzoeken welke sociaalpsychologische determinanten bepaald gedrag voorspellen;
  • de effectiviteit te onderzoeken van interventies die als doel hebben om een bepaalde attitude of gedrag te beïnvloeden dan wel het ontwikkelen van dergelijke interventies.
Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan ‘traditionele’ interventies, zoals voorlichtingscampagnes, maar ook aan interventies die gebruikmaken van moderne technologieën, zoals de mobiele telefoon (zie bijvoorbeeld King et al., 2013) en sociale media (zie bijvoorbeeld Guse et al., 2012).

Steekwoorden: interventies, campagnes, reclame, voorlichting, leren, gezondheidsgedrag, (social) media, sociale invloed, gedragsbeïnvloeding, motivatie, attitude, sociale normen, zelf-effectiviteit, communicatie, enzovoort.
Studiegids 2019-2020 NCOI

Vraag de studiegids 2019-2020 aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids 2019-2020 aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.