Menu

Onderzoekslijn: Uitvoering in verandering

Onderzoekslijn: Uitvoering in verandering

Opleiding
Lector
Dr. Kees Verhaar
Betrokken lid Academic Board
 
De laatste jaren worden gekenmerkt door een pleidooi om systematisch kennis te verzamelen over de vraag hoe te werken in specifieke situaties of aan specifieke problemen. Dat betreft dus de veranderingen die gevolgen hebben voor de door de professional gebruikte methoden en technieken. Overzichtspublicaties en de agenda van de eigen organisatie en/of opdrachtgever helpen u om een idee te krijgen van de vele uitdagingen (en daarmee mogelijke onderzoeksvragen) die er in dit verband op social work afkomen (zie Berk et al., 2016; Jumelet en Wenink, 2012; Gerris, Veerman en Tellings, 2010; Tonkens en De Wilde, 2013; Kampen, Verhoeven en Verplanke, 2013 en de websites van de verschillende overheden, koepelorganisaties, kennisinstellingen, ZonMw enzovoort).
 
Vanwege die uitdagingen (en mogelijke onderzoeksvragen) wordt Uitvoering in verandering als een aparte onderzoekslijn benoemd. Die onderzoekslijn betreft enerzijds de beschikbare methoden en technieken die moeten worden onderzocht (denk daarbij ook aan kwantitatieve toetsingsmethoden voor het evidence-based borgen van een methode, zie Van Yperen en Veerman, 2008). Anderzijds,  omdat al dat onderzoek leidt tot zó veel nieuw geleerde lessen dat het te veel is om op te noemen is (ietwat populair uitgedrukt): ‘hoe houd je het bij?’ ook een uiterst relevante onderzoeksvraag (vergelijk Spierts, 2014, die erop wijst dat professionals juist op dit punt kwetsbaar zijn).
 
Daarbij is er de uitdaging om nieuw ontwikkelde, dan wel verbeterde bestaande, methoden en technieken in de praktijk te verankeren. Een onderzoeksaanpak (onder de vlag van ‘leer-ontwikkeltraject’) waarbij de potentiële gebruikers van de onderzoeksresultaten actief betrokken zijn (vanaf het formuleren van de vraag, via het verzamelen van de data, bijvoorbeeld testdata omtrent een conceptmethodiek, tot en met het trekken van de conclusies), valt in dit verband door de onderzoeker te overwegen. Ter inspiratie wordt hier gewezen op de zogenoemde Academische Werkplaatsen van ZonMw (zie ook De Kleermaeker et al., 2011 en de website www.zonmw.nl) en op de wijze waarop in Amsterdam onder de noemer Vakmanschap aan Zet is gewerkt aan de aanpak van (multi)probleemgezinnen (Van den Berg, Van der Goot en Wentholt, 2012).
 
Gerritsen (2012) laat zien dat zo’n onderzoeks- en ontwikkelaanpak extra kansen biedt door ze ook bestuurlijk te verankeren, dat wil zeggen door bestuurders van betrokken organisaties mede-eigenaar van het traject te maken. Onderschat overigens niet hoeveel winst hier te behalen is, zowel materieel als immaterieel. Dat wordt treffend geïllustreerd door de wijze waarop binnen de Amsterdamse jeugdzorg het eigen werken aan een kritisch onderzoek is onderworpen. Resultaat: de ontwikkeling van een nieuwe methodiek, gezinsgericht casemanagement, met als opbrengst onder meer een forse daling in het aantal gedwongen ondertoezichtstellingen (40%) en het aantal uithuisplaatsingen in het kader van een ondertoezichtstelling (60%) (Veelen en Regeer, 2014).
 
De voorgaande twee alinea’s verwijzen naar begrippen als mede-eigenaarschap en co-creatie. Die zijn niet alleen van belang om de toepassing van de onderzoeksresultaten in de professionele praktijk zo goed mogelijk te waarborgen, maar ze hebben ook betrekking op het ontsluiten van bestaande praktijkkennis en ervaring. Het gaat dan over de uitdaging om de ‘tacit knowledge’ op een zodanige wijze te benutten dat professionals vanuit de eigen praktijkkennis en ervaring bijdragen aan de kennisontwikkeling. Hoe die uitdaging op een effectieve manier aan te gaan?
Indien het lukt om met onderzoek een dergelijke wijze van kennis delen en ontwikkelen te realiseren, wordt het mogelijk om practice-based evidence en evidence-based practice tot één geheel te integreren (zie Pijnenburg en Van Hattum, 2012, pp. 246-247; zie ook de verschillende bijdragen in Pijnenburg, 2010). Zo’n aanpak vereist in termen van competenties dat de social work professional in staat is deelgenoot te zijn van zo’n onderzoeks-, leer- en ontwikkeltraject – wat kenmerkend is voor de master Social Work & Innovation.
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.