Menu

Verbeteringen in het kader van therapietrouw handelen

Verbeteringen in het kader van therapietrouw handelen

Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, genaamd een onderzoeksthema. Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. Bent u als student of organisatie geïnteresseerd in dit thema? Neem dan contact met ons op!

Wat is de structuur van de psyche die de oefeningen moet blijven uitvoeren (het psychologisch theoretisch model)?

  • Hoe kan die psyche gemeten worden, en in welk soort design (survey, via internet, gebruikmakend van patiëntenrecords)?
  • Welke informatie/maatregelen kan/kunnen die psyche in de juiste richting beïnvloeden en hoe ontwerp en pretest je dit?
  • Hoe onderzoek je in een quasi-experiment in een praktijk de effectiviteit van die maatregelen?
De internationale literatuur onderscheidt drie termen die betrekking hebben op therapietrouw. Compliantie: de mate waarin een patiënt het door een zorgverlener eenzijdig verstrekte therapieadvies opvolgt. Adherentie: de mate waarin iemands gezondheidsgedrag overeenkomt met adviezen van de zorgverlener waar de patiënt mee heeft ingestemdConcordantie: het bereiken van overeenstemming tussen zorgverlener en patiënt over een in te stellen therapie.
 
Bij compliantie vertelt een zorgverlener de patiënt wat deze moet doen. De patiënt heeft niet direct een actieve rol bij de totstandkoming van de therapie, maar volgt de voorgeschreven therapie. Bij adherentie heeft de patiënt een actievere rol, want deze moet actief instemmen met de therapie. Bij concordantie gaat het om het proces dat moet leiden naar therapietrouw en dus niet om therapietrouw als zodanig.

Doel onderzoek

Het uiteindelijke doel is om de therapietrouw in de ruimste zin van het woord te verbeteren.

Afgeleide doelen
  • Het verkrijgen van kennis en inzicht van factoren die de compliantie en adherentie bedreigen of bevorderen. Dit kunnen kenmerken zijn als de interventie, de patiënt, de zorgverlener of de zorginstelling of -organisatie.
  • Het ontwikkelen van betrouwbare en valide instrumenten voor het meten van therapietrouw.
  • Het ontwikkelen van methoden die de compliantie en adherentie kunnen verbeteren en therapieontrouw kunnen voorkomen. Deze methoden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de interventie, de patiënt, de zorgverlener, de interventie of de zorginstelling of -organisatie.
  • Onderzoek naar de minimale voorwaarden waaraan moet worden voldaan om overeenstemming te bereiken tussen zorgverlener en patiënt over een in te stellen therapie (concordantie).
Kijk voor meer achtergrondinformatie bij de onderzoekslijn behorende bij dit thema: Therapietrouw (compliantie, adherentie, concordantie)
 
Opleiding Master Fysiotherapie
Lector Dr. Eric Bakker
Betrokken lid Academic Board Prof. dr. Arie Dijkstra
Betrokken organisatie(s)  
Contactperso(o)n(en) organisatie(s)  
Onderzoekslijn Therapietrouw (compliantie, adherentie, concordantie)
Aanvang onderzoek December 2013
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.