Aanmelden nieuwsbrief

 
Het privacy statement van NCOI is van toepassing op dit formulier.

Onderzoekslijn: De reorganisatie van een onderneming

Onderzoekslijn: De reorganisatie van een onderneming

Opleiding
Lector
 
Betrokken lid Academic Board
 

Inleiding

Bij een reorganisatie wordt vaak alleen gedacht aan de personele consequenties. Maar een reorganisatie kan veel verder gaan dan dat. Het kan ook handelen om herstructurering van vennootschapsrechtelijke verbanden, fusie, splitsing of contractuele verbanden. Dat maakt het begrip reorganisatie bij uitstek het terrein van de bedrijfsjurist.

Achtergrond/historie

De enige constante lijkt de verandering. De snelheid van maatschappelijke veranderingen vertaalt zich ook naar de wijze waarop organisaties inspelen op deze veranderingen. Zowel groei als krimp beïnvloeden de manier waarop organisaties zich aanpassen aan de eisen van de omstandigheden. Dat betekent dat de bedrijfsjurist moet kunnen inspelen op wat de organisatie van hem vraagt. Soms kan dat alleen de arbeidsrechtelijke kennis aanspreken, maar even zo vaak zal hij moeten kunnen putten uit de andere onderdelen van de gereedschapskist die het recht hem biedt. Vennootschapsrechtelijke herstructurering betekent dat hij in staat moet zijn de grote lijnen van de structuur om te buigen naar de gewenste situatie waarbij hij rekening moet houden met de vele details die veranderingen met zich mee brengen.

Fusies en overnames vereisen weer andere juridische vaardigheden op het gebied van contractenrecht, due dilligence en corporate structuren. Maar ook in tijden van economisch zwaar weer dient de bedrijfsjurist aan de hand van een gedegen kennis van het insolventierecht kansen waar te nemen om veranderingen door te voeren.

De Master Bedrijfsrecht dient deze gebieden in voldoende mate te beheersen om de sleutelrol te kunnen vervullen die hier voor hem is weggelegd.

Onderzoeksveld

Vrijwel alle onderdelen van het bedrijfsrecht kunnen hier in meer of mindere mate een rol spelen. Natuurlijk kan het arbeidsrecht de boventoon voeren, maar afhankelijk van de aard van de reorganisatie kunnen ondernemingsrecht, contractenrecht en insolventierecht een voorname rol spelen.

Voorbeeld onderzoeksvragen

 • Welke aspecten spelen een rol bij de reorganisatie van personeel?
 • Hoe kan de corporate structuur worden geoptimaliseerd?
 • Wat zijn de vereisten voor een doorstart ná faillissement?


Voorbeeld vraagstellingen

 • Hoe kan een doorstart ná faillissement worden gerealiseerd?
 • Hoe ziet het draaiboek er uit voor een corporate herstructurering?
 • Wat zijn de belangrijkste bepalingen in een overnamecontract?


Literatuur

 • Houweling A.R. (2015) Arbeidsrechtelijke themata, (ISBN 9789089749376)
 • Bakels H.L. (2015) Schets van het Nederlandse arbeidsrecht (ISBN 9789013129311)
 • Vriesendorp R.D. (2013) Insolventierecht (ISBN 9789013118841)
 • Bartman S., Dorresteijn A., Olaerts M, (2016) Van het concern (ISBN 978901316265)
 • Slagter W.J. Bartel, Beckman H. e.a. (2013) Compendium van het ondernemingsrecht (ISBN 9789013076455)
Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.