Menu

Onderzoekslijn: Concurrerend Aanbieden

Onderzoekslijn: Concurrerend Aanbieden

Probleem en Relevantie

In de huidige wereld waarin bedrijven steeds meer wereldwijd concurreren, is het de gewoonte geworden om overeenkomsten tussen (internationale) verladers en logistieke partijen regelmatig (jaarlijks) aan te scherpen en vaak opnieuw aan te besteden (tendering). Het is ook in toenemende mate de wens om te komen tot “one stop shopping” voor bredere diensten en grotere gebieden. De opdracht wordt gegund aan een partij die de regie kan voeren over alle warehousing-, distributie- en transportbehoeften voor het gehele Europese achterland. In de tendens van continu toenemende druk op prijs en prestatie mag verwacht worden dat scherpe boordelingen van een totaalpakket met steeds grotere frequentie zullen plaatsvinden.

Bedrijven dienen het maken van aanbiedingen professioneel aan te kunnen pakken. Vaker, sneller, omvattender, scherper en ondersteund door meer feiten. Tendering is hard op weg een kernproces van de logistieke sector te worden, met de reeds genoemde kenmerken als kernprestatieindicatoren.

Essentieel voor succes in het aanbiedingsproces is voorbereid te zijn op het juiste detailniveau. Het is essentieel te weten hoe de kosten en prestatiemogelijkheden afhangen van de specifieke omstandigheden en eisen van een klant. Bijvoorbeeld, het maakt nogal uit of goederen die in containers aankomen al dan niet op pallets staan en gelabeld zijn, en of de aflevering plaatsvindt in pallethoeveelheden of (zelfs samengestelde) dozen, wat de vereiste reactiesnelheden en flexibiliteit zijn, in hoeverre de goederen begeleid worden door de terzake doende informatie op de elektronische snelweg enzovoort.

Een voorstudie naar het gebruik van Activity Based Costing (ABC) bij logistieke dienstverleners in de regio Venlo (Peeters et.al., 2005) geeft het vermoeden dat veel bedrijven (vooral de kleinere) zich onvoldoende bewust zijn van hun kostenfactoren om de consequenties van specifieke klantvragen te kunnen overzien. Ze zijn daardoor zelfs niet in staat om aan te geven welke informatie ze van een klant nodig hebben om een aanbieding te kunnen maken. Het is treffend dat ook blijkt dat verladers een aanbieding vragen in een detailgraad waarvoor zij zelf niet de gegevens kunnen verstrekken uit hun (voorspelde) goederenstroombehoeften. Op basis van de voorstudie lijkt de huidige toestand te zijn dat de branche aan zowel de verladerskant als de aanbiederskant op dit gebied niet professioneel opereert.

De onderzoekslijn Concurrerend Aanbieden zal enerzijds een beeld verschaffen van de huidige toestand bij bedrijven, en anderzijds bedrijven helpen richting te geven aan hun ontwikkeling richting professionele methoden voor het vaststellen van de kosten van hun dienstverlening. Alleen dan kan logistiek Nederland trefzeker een scherpe aanbieding doen aan haar klanten en duurzaam overleven in de concurrerende internationale markt voor logistieke diensten.
 
Onderzoeksveld

Kern van de onderzoeks- (en ontwikkelings)lijn Concurrerend Aanbieden is professionaliteit van de tenderingprocessen. Basis hiervan zijn de frameworks die geboden worden door Activity Based Costing (ABC (van Damme, 2001; Kaplan, 2004) en het Supply Chain Operations Reference-model (SCOR) (Supply Chain Council, 2010)). Ambitie is te komen tot een goed onderbouwd systeem van Service Related Pricing (Unctad, 2006).

De literatuur en enige praktijkstudie (Peeters et.al, 2005) laten treffende overeenkomsten en verschillen bij tendering zien, vooral in de detailgraad en de gebruikte informatie-elementen. Deze veroorzaken verschillen in de precisie van de kostenschattingen van de onderdelen van de aanbieding. Een classificatie, standaardisatie en onderbouwing is nodig.

Het onderzoek (van studenten) kent twee scopevarianten: overzicht over de branche als geheel, en inzicht in de toestand van individuele bedrijven.  Overzicht en onderlinge vergelijking leidt tot benchmarkstudies en “best in class”-voorbeelden, die weer kunnen leiden tot actieplannen in bedrijven (concreet: waar de studenten hun onderzoek doen).

Voorbeeld onderzoeksvragen

Deze vragen kunnen (door studenten in hun afstudeerprojecten) zowel onderzocht worden voor de branche als geheel (of delen daarvan) als in individuele bedrijven. Des te meer de onderzoeksvragen parallel lopen, des te meer waarde kan (de som van) het onderzoek hebben voor benchmarkstudie, best-in-classidentificatie, gap-analyse en input voor strategie van bedrijven. De opsommingen die hieronder staan eindigen alle met …, wat betekent dat er geen gelimiteerde opsomming is, maar dat van studenten wordt verwacht dat zij ook eigen vraagstellingen toevoegen.

Behoeften
  • Hoe frequent vragen verladers om (vernieuwde) aanbiedingen voor supply chain-logistiek; hoe vaak wordt van aanbieder gewisseld; wat zijn de doorslaggevende factoren; …
  • In welke detailgraad worden aanbiedingen geëist; wat zijn de bepalende elementen in de aanbiedingen; welke flexibiliteit in de prijsstelling en prestaties wordt geaccepteerd (op de dimensie vaste colliprijs vs. à la carte services), …
Invulling
  • Vormen principes van ABC en elementen van SCOR de basis voor het vormgeven en bekostigen van activiteiten in de logistieke dienstverlening; …
  • In hoeverre: zijn de kosten van elementen in de aanbieding (handelingen, serviceniveau, …) in detail bekend bij de aanbieder; worden deze geopenbaard aan de klant, maken ze deel uit van (clausules in) het contract, …
Ondersteuning
  • Welke computerprogramma’s worden ingezet voor de ondersteuning van tendering en beoordelingsprocessen bij verladers en logistieke dienstverleners; …
Toekomstperspectief
  • In welke ontwikkelingen (ICT, methoden) gaat het bedrijf in de komende 5-10 jaar investeren ter professionalisering van zijn tendering; welke aansluiting is er met ABC, SCOR en andere nationale innovatieve ontwikkelingen; wat is het gealloceerde budget; …
  • In welke kennisontwikkeling gaat het bedrijf in de komende 5-10 jaar investeren ter realisatie van zijn strategie; welke aansluiting is er met kennisinstellingen (Dinalog, WO, HBO, KennisDC’s), gebruikmakend van (student- en docentstages, onderzoeksprojecten, gastcolleges, werkveldcommissies, …)
Referenties
  • Damme, D. A. v., (2001) Activity based costing,  Kluwer, Deventer
  • Kaplan, R. S.; Cooper, R., (2004) Kosten en resultaat, Academic service: Den Haag
  • Peeters, M. en Hendrickx, R.: (2005) Applicability and Application of ABC in tendering Logistics Services, Conference proceedings SCM Systems, Brugge
Studiegids 2019-2020 NCOI

Vraag de studiegids 2019-2020 aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids 2019-2020 aan.

Virtual classroom en e-learning NCOI

Virtual classroom en e-learning

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben veel onderwijsinstellingen tijdelijk de deuren van hun leslocaties gesloten. Ook bij NCOI Opleidingen heeft jouw gezondheid en die van onze medewerkers de allerhoogste prioriteit. Maar onze opleidingen gaan wel gewoon van start. Je kunt daarbij kiezen uit 2 varianten: de klassikale variant (tijdelijk via virtual classroom) of de e-learning variant met switchgarantie.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.