Menu

Onderzoekslijn: Lean- en Agile-processen

Onderzoekslijn: Lean- en Agile-processen

Opleiding
Lector
Dr. ir. Rob Kwikkers MBA
Betrokken lid Academic Board
 
Probleem en relevantie

Klanten worden steeds veeleisender: een steeds grotere variëteit aan producten en diensten moet op steeds kortere termijn geleverd worden. Nieuwe eisen aan de organisatie worden: klantgedreven, snel reagerend en continu vernieuwend. Verworvenheden die doorgaans aansluiten bij de termen ‘Lean en Agile’. Veel traditionele organisaties worden (op delen) omgevormd van kostengedreven, traag, procedureel en gericht op stabiliteit naar Lean en Agile.
 
De verandering vindt plaats op alle gebieden van de business. Producten moeten worden ontworpen voor ‘mass customization’, processen voor ‘one stop shopping’, mensen moeten multi-inzetbaar, werktijden variabel en de (productie)capaciteit flexibel, uitbesteed of ingekocht zijn en de verkoop moet via meerdere ‘kanalen’ plaatsvinden .
 
De Lean- en Agile-benadering vormt natuurlijk niet de oplossing voor alle bedrijfsproblemen. Zoals bij alle goede ideeën zijn het werkingsgebied en de effectiviteit beperkt. Strikt genomen zijn Lean en Agile heel verschillende ideeën die niet zomaar in één adem kunnen worden genoemd. Lean (slank) streeft doorlooptijdverkorting en kostenreductie na. Het werkt het beste bij gestandaardiseerde producten en processen. Agile (wendbaar) wil de specificaties van de klant volgen, maar doet dit tegen hogere kosten. Hiertussen moet een balans gevonden worden: Leagile-processen.
 
Lean draait om het minimaliseren van verspillingen. Het minimaliseren van vier van de verspillingen (defecten, transport, beweging, overprocessing) is altijd en overal van waarde. Maar bij de andere drie verspillingen (voorraad, overproductie, wachten) is minimaliseren niet altijd de beste oplossing.
Bovenstrooms ten opzichte van het klant-order-ontkoppelpunt is het aanhouden van onderhanden werkvoorraad vaak beter voor het overall bedrijfsresultaat omdat het hiermee mogelijk is de belading van productiemiddelen te optimaliseren. Agility (in de zin van snel reageren op de klantvraag) gaat juist beter als er een voorraad anoniem geproduceerde halffabricaten wordt aangehouden. Dit past niet bij Lean-denken omdat dan het KOOP niet herkend wordt en als uitgangspunt alleen klantordergedreven productie gehanteerd wordt.
 
De Master Business Engineering moet door kritische beschouwing (onderzoek) vaststellen wat waar wanneer werkt, ook voor Lean en Agile.
 
Onderzoeksveld

Het bedrijfsleven in de breedste zin. Branches als geheel. Individuele bedrijven. Ketens van bedrijven (supply chains).
 
Onderzoeksvragen

In het onderzoek willen we vaststellen wat de toepassing van Lean- en Agile-concepten kan bijdragen aan prestatieverhoging bij bedrijven. We willen weten wat de huidige toestand van bedrijfsprocessen en procesbesturing in het Nederlandse bedrijfsleven is en hoever deze afstaat van Lean- en Agile-principes, maar vooral of toepassing van Lean- en Agile-concepten een (of de) oplossing gaat bieden voor operationele vraagstukken omtrent vereiste assortimentsbreedte, volumeflexibiliteit en orderlevertijd nu en in de nabije toekomst.
  • Hoe presteert de huidige praktijk met traditionele producten, processen en organisatie; waar liggen de huidige en toekomstige prestatieproblemen?
  • Welke concepten en methoden liggen ten grondslag aan de huidige praktijk en waarom/waarin schieten deze tekort (assortimentsbreedte, reactiesnelheid, kapitaalsbeslag, uitvoeringskosten, innovatievermogen, enzovoort)? Wat is wel goed aan de toegepaste concepten en methoden?
  • Hoe kunnen moderne benaderingen zoals Lean en Agile oplossingen bieden voor de gesignaleerde problemen (met kwantitatieve onderbouwing)?
Overzicht en onderlinge vergelijking leidt tot benchmarkstudies en best-in-class-voorbeelden, die weer kunnen leiden tot actieplannen voor bedrijven waarin de studenten hun onderzoek doen.
 
Onderzoeksvragen kunnen zowel onderzocht worden voor een branche als in individuele bedrijven. Van studenten wordt verwacht dat zij ook eigen vraagstellingen formuleren. Echter des te meer de onderzoeksvragen parallel lopen, des te meer waarde kan (de som van) het onderzoek hebben voor benchmarkstudie, best-in-class-identificatie, gapanalyse en de input voor strategie van bedrijven.
 
Referenties, aanbevolen literatuur

Womack, J. P., & Jones, D. T. (2007). The machine that changed the world. New York: Free Press.
Jones, D. T., & Womack, J. P. (2003). Lean Thinking. Londen: Simon&Shuster.
Williams, B., & Sayer, N. J. (2014). Lean for Dummies. Amsterdam: Pearson Benelux.
Mason-Jones, R., Naylor, B., & Towill, D. R. (2000). Lean, agile or leagile? Matching your supply chain to the marketplace. International Journal of Production Research, 38(17), 2000.
Christopher, M., & Towill, D. R. (2000). Supply chain migration from lean and functional to agile and customized. Supply Chain Management: An International Journal5(4), 206-213.
Goor, A. van (2007). Leagile systems, interview op Logistiek.nl
Ede, J. van (2007). Balanceren tussen Lean en Agile, interview met Ad van Goor op Procesverbeteren.nl
Studiegids 2019-2020 NCOI

Vraag de studiegids 2019-2020 aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids 2019-2020 aan.

Virtuele Open Dag NCOI

Virtual classroom en e-learning

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben veel onderwijsinstellingen tijdelijk de deuren van hun leslocaties gesloten. Ook bij NCOI Opleidingen heeft jouw gezondheid en die van onze medewerkers de allerhoogste prioriteit. Maar onze opleidingen gaan wel gewoon van start. Je kunt daarbij kiezen uit 2 varianten: de klassikale variant (tijdelijk via virtual classroom) of de e-learning variant met switchgarantie.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.