Menu

Onderzoekslijn: Lean en Agile Supply Chain Management

Onderzoekslijn: Lean en Agile Supply Chain Management

Probleem en Relevantie

Een lange supply chain, bijvoorbeeld uit het verre oosten, bevat veel materiaal ‘in de pipeline’ (in transit) en moet middels veiligheidsvoorraden (vraag- en aanvoer)onzekerheden over die lange periode opvangen. Bedrijven trachten deze ‘ketenvoorraden’ zo klein mogelijk te houden, daar deze beslag leggen op investeringsgeld en risico’s met zich meebrengen.  Supply chain-managers streven een ‘lean‘ supply chain na. Ze moeten echter ook zorgen dat hun supply chain snel kan reageren op veranderende (verkeerd voorspelde) vraag (‘agile‘ zijn), of verstoringen in de aanvoer (‘resilient‘ zijn). Lean moet niet ontaarden in anorexia.

Uiteraard is er al voor gezorgd dat de SC optimaal kort is, maar het aanmaken, het transport en de afhandeling van bestelde producten kost nu eenmaal tijd. En die tijd is doorgaans lang: de integrale lengte van een SC (zand tot klant, korrel tot borrel) is vaak maanden, soms jaren. Er is een goede combinatie van ‘push’- en ‘pull’-besturing nodig om te komen tot snelle en betrouwbare levering aan klanten zonder een al te grote investering in ketenvoorraden (Harrison et.al., 2003; Chopra and Meindl, 2012, Banker, 2009). De uitdaging aan de supply chain-manager is altijd het kiezen van de juiste scheiding in en combinatie van push en pull gedreven delen.

Onderzoeksveld

Het onderzoek naar de Lean en Agile SCM heeft als doel te achterhalen welke concepten en methoden ten grondslag liggen aan de praktijk en hoe die in de praktijk presteren. Studenten verdiepen zich in de wetenschappelijke en praktijkgerichte literatuur, en stellen in hun onderzoeksomgeving vast wat er gebruikt wordt en wat de effecten zijn.
Overzicht en onderlinge vergelijking leidt tot ‘benchmark’-studies en ‘best in class’-voorbeelden, die weer kunnen leiden tot actieplannen in bedrijven (concreet: waar de studenten hun onderzoek doen).

Voorbeeld onderzoeksvragen

Deze vragen kunnen (door studenten in hun afstudeerprojecten) zowel onderzocht worden voor de branche als geheel (of delen daarvan) als in individuele bedrijven.  Des te meer de onderzoeksvragen parallel lopen, des te meer waarde kan (de som van) het onderzoek hebben voor benchmarkstudie, best-in-class-identificatie, gap-analyse en input voor strategie van bedrijven. De opsommingen die hieronder staan eindigen alle met …, wat betekent dat er geen gelimiteerde opsomming is, maar van studenten wordt verwacht dat zij ook eigen vraagstellingen toevoegen.
  • Wordt er een combinatie van push- en pull-methoden gebruikt voor de aansturing van de supply chain; is er sprake van een klantorderontkoppelpunt; is het KOOP gedifferentieerd voor producttypen en klantgroepen; …
  • In hoeverre worden (ontkoppel)voorraden gebruikt om de supply chain flexibiliteit te geven; met welke methode of theorie wordt hiervan de gewenste hoogte bepaald; wat is de omloopsnelheid van de voorraad; is er een expliciete relatie met de onzekerheden en lokale flexibiliteitsbehoeften; …
  • Is er overzicht over alle voorraden in de keten, met name bij klanten en toeleveranciers die op speciale ontwerpspecificatie voor het bedrijf weken; worden ketenvoorraden in beschouwing genomen bij het bestellen van materialen en het plannen van productie; …
  • Voor welk deel is er sprake van ‘consignatie ‘ voorraden (Vendor Managed Inventory) bij toeleveranciers of voor klanten; houden toeleveranciers voorraden aan speciaal voor het bedrijf; …
  • Tegen welke waarde (methode) staan voorraden geregistreerd in de boekhouding; …
Literatuur
 
Banker, Steve, (2009). Why I hate the terms demand-pull and demand driven. Logistics Viewpoints read-think-share.  Geraadpleegd op 13 mei 2014 van www.logisticsviewpoints.com/2009/10/05

Chopra, Sunil, and Meindl, Peter (2012). Supply Chain Management (5th Edition), Prentice Hall

Harrison, Terry P., Lee, Hau L., Neale, John J. (2003): The Practice of Supply Chain Management: Where Theory and Application Converge, Springer
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.