Menu

Onderzoekslijn: Processimulatie

Onderzoekslijn: Processimulatie

Opleiding
Lector
Dr. ir. Rob Kwikkers MBA
Betrokken lid Academic Board
 
Probleem en Relevantie

Elk voorstel dat de Master Business Engineering doet voor de inrichting of verbetering van een bedrijfsproces, -organisatie of -systeem moet onderbouwd worden door een prognose van de effecten van die verbetering. Deze effecten zijn ook leidend bij het ontwerpen van een verbetering en het komen tot een projectvoorstel voor die verbetering.

Bij het ontwerpen en inrichten van nieuwe processen (lean en agile) of hun besturing (IT) is het altijd de vraag of de verandering zal leiden tot de beoogde verbeteringen in bedrijfsprestaties. Nieuwe ontwerpen (en hun alternatieven) moeten daarom altijd door de Master in Business Engineering getoetst worden in verscheidene toekomstscenario’s. Simulatie is daarvoor het geëigende middel. Echter, simulatie is een kostbare zaak qua inspanning voor modelbouw, gegevensverzameling, experimentatie en rapportering. Dit geldt vooral bij een grote detailgraad van het simulatiemodel.
 
De werkelijkheid is doorgaans te complex en onzeker om effecten van een veranderd bedrijfsproces, -organisatie of -systeem eenvoudig door te kunnen rekenen. Vaak kan alleen een (statistische) uitspraak over de effecten gedaan worden door alternatieve veranderingen in een aantal toekomstscenario’s ‘uit te proberen’: te simuleren. Er moet daartoe wel eerst een representatie van de bedrijfsprocessen gemaakt worden: een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid waarin alleen de belangrijkste elementen en hun interacties zijn opgenomen: modelleren.
 
Bij modelleren moet de balans gevonden worden tussen detailgraad en zeggingskracht. Als een model te eenvoudig is, worden belangrijke invloeden niet meegenomen en zijn de uitspraken krachteloos. Als een model te complex is, wordt het onmogelijk de daarin opgenomen factoren (parameters en variabelen) voldoende precies in te schatten (uit de werkelijkheid af te leiden) en geven de uitspraken schijnzekerheid of zijn ze juist nietszeggend.
 
Het is dus van belang dat de Master Business Engineering weet hoe procesmodellen gebouwd worden en hoe gegevens over parameters en variabelen kunnen worden verzameld. Ook van belang is de (variantiereducerende) proefopzet en uitvoering van de simulatie. De keuze van de detailgraad in de simulatie en het toe te passen gereedschap is essentieel. Ten slotte en vooral telt een rapportage met zeggingskracht, ook bij niet-kwantitatief ingestelden: de rest van het managementteam.
 
Onderzoeksveld

Dit onderzoek omvat bedrijven in de breedste zin, van klein tot groot, van producerend tot dienstverlenend. Met het onderzoek worden feiten verzameld over individuele bedrijven en branches als geheel. Het heeft ook betrekking op ketens van bedrijven in supply chains, die juist door uitwisseling van informatie en koppeling of zelfs integratie van systemen goed kunnen functioneren.
 
Onderzoeksvragen

Het onderzoek heeft als doel algemene pragmatische conclusies te trekken over de toepasbaarheid van verscheidene methoden en gereedschappen voor processimulatie. Op basis van deze conclusies zullen in de toekomst beroepsbeoefenaren processimulaties sneller en trefzekerder tot een goed einde kunnen brengen.
 
Van studenten wordt verwacht dat zij in hun bedrijfssituatie een simulatiestudie uitvoeren, gericht op verbetering van bedrijfsprocessen. Het onderzoek wordt weliswaar gedaan in een bedrijfssituatie, maar levert een bijdrage aan algemene kennis: het uitdiepen van één van de onderstaande elementen.
 
De te onderzoeken elementen zijn methoden en gereedschappen voor:
 • procesmodelleren: procesbeschrijvingen en process mining.
 • inventariseren: data mining en numerieke analyse.
 • karakteriseren: passing in kansverdeling en schatting van parameters.
 • simulatiemodelleren: continuous, process based, discrete event.
 • experimenteren: extrapoleren, randomiseren, variantiereductie.
 • observeren: gegevens verzamelen over aanloop, steady state, uitschieters.
 • concluderen: statistieken, variantieanalyse en betrouwbaarheid.
 • concretiseren: resultaten vertalen naar de praktijksituatie.
 • presenteren: tabellen, grafieken.
Deelvragen (voor elk van de bovengenoemde elementen):
 • Welke methoden en systemen worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek?
 • Wat zijn de ervaringen met deze methoden wat betreft benodigde tijd en kennis?
  • voorbereiden op de methode en het gereedschap
  • opstellen van de procesmodellen
  • specificeren van de te verzamelen gegevens; methoden van gegevens verzamelen
  • prepareren van gegevens voor parameters, variabelen, scenario’s en experimenten
  • simuleren en opslaan van verzamelde gegevens
  • rapporteren van simulatiegegevens in statistieken en exceptionele gebeurtenissen
  • presenteren van resultaten (tabellen, grafieken)
In welke situaties in de beroepspraktijk zijn de onderzochte gereedschappen bijzonder geschikt of ongeschikt voor toepassing?
 
Aanbevolen literatuur

Laguna, M., & Marklund, J. (2013). Business Process Modeling, Simulation and Design. CRC Press.
Law, A. M., & Kelton, W. D. (2000). Simulation Modeling and Analysis. Columbus: McGraw Hill Higher Education.
Aalst, W. M. P. van der (2005). Business Process Simulation Revisited. Department of Mathematics and Computer Science, Eindhoven University of Technology.
Brocke, J. vom, & Rosemann, M. (2010). Handbook on Business Process Management. Springer Verlag. 
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Virtuele Open Dag NCOI

Virtual classroom en e-learning

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben veel onderwijsinstellingen tijdelijk de deuren van hun leslocaties gesloten. Ook bij NCOI Opleidingen heeft jouw gezondheid en die van onze medewerkers de allerhoogste prioriteit. Maar onze opleidingen gaan wel gewoon van start. Je kunt daarbij kiezen uit 2 varianten: de klassikale variant (tijdelijk via virtual classroom) of de e-learning variant met switchgarantie.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.