Menu

Onderzoekslijn: Regierol door ICT

Onderzoekslijn: Regierol door ICT

Probleem en Relevantie

Een van de doelstellingen van het Strategisch Platform Logistiek SPL (Connect 2009) in zijn Partituur naar de Top (SPL 2011) is de BV Nederland sterk te positioneren als de regisseur (organisator en coördinator) van logistieke stromen. Lokaal, Europees en intercontinentaal. Exporteurs uit het Verre Oosten naar Europa moeten in de toekomst als natuurlijk de BV Nederland inschakelen voor het organiseren en afhandelen van hun Europese importstromen en achterlandverbindingen. En hiertoe dienen alle vervoersmodaliteiten en faciliteiten optimaal ingezet te worden, en zijn value added logistics / value added services een belangrijk onderdeel van het geboden dienstenpakket.

De intercontinentale en continentale regierol te kunnen vervullen, vergt (een sterke opbouw van) hoogwaardige kennis over logistieke concepten en ondersteunende informatie- en communicatietechnologie. Overzicht over de situatie van de goederenstromen en ondersteuning van de begeleidende informatiestromen (de elektronische snelweg) vormen de ruggengraat van de dienstverlening. Het Neutraal Logistiek Informatie Platform NLIP (NLIP 2013) vormt de basis, vele innovatieve toepassingen daarop brengen de gebruikswaarde.

Een leidende positie voor de BV Nederland is alleen mogelijk als de bedrijven zich sterk ontwikkeld hebben op het gebied van de ICT. ICT dient een kernelement te zijn in de strategie van bedrijven. De onderzoekslijn Regierol door ICT richt zich hierop.

Onderzoeksveld

In het onderzoek naar de Regierol door ICT willen we vaststellen wat de huidige toestand in het Nederlandse bedrijfsleven is, wat de (steeds bewegende) huidige stand van de mogelijkheden is en welke ‘gaps’ er nog gevuld moeten worden. Het onderzoek (van studenten) kent twee scopevarianten: overzicht over de branche als geheel en inzicht in de toestand van individuele bedrijven. Overzicht en onderlinge vergelijking leidt tot ‘benchmark’-studies en ‘best in class’-voorbeelden, die weer kunnen leiden tot actieplannen in bedrijven waar de studenten hun onderzoek doen.

Voorbeeld onderzoeksvragen

Deze vragen kunnen (door studenten in hun afstudeerprojecten) zowel onderzocht worden voor de branche als geheel (of delen daarvan) als in individuele bedrijven. Des te meer de onderzoeksvragen parallel lopen, des te meer waarde kan (de som van) het onderzoek hebben voor benchmarkstudie, best-in-classidentificatie, gap-analyse en input voor strategie van bedrijven. De opsommingen die hieronder staan eindigen alle met …, wat betekent dat er geen gelimiteerde opsomming is, maar dat van studenten wordt verwacht dat zij ook eigen vraagstellingen toevoegen.
  • In hoeverre: is de regierol door bedrijven ingebed in de strategie van de onderneming; wordt de regierol gezien als overlevingsvoorwaarde; wordt de strategie beïnvloed door de werken van het Strategisch Platform Logistiek; participeert het bedrijf in strategische ontwikkelings­projecten van de branche; …
  • Hoe expliciet speelt (regiegerichte) ICT een rol in de strategie van de organisatie; hoe is ICT behartigd in het managementteam; welk deel van het strategisch budget wordt besteed aan (regiegerichte) ICT; hoeveel mensen zijn bij de regierol betrokken, wat is hun opleidingsniveau; …
  • Welke ICT-systemen (zowel operationeel als regiegericht) zijn momenteel geïmplementeerd; hoeveel mensen zijn betrokken in de regierol; wat is hun opleiding en ervaring; hoe is hun verbinding met het strategisch management team; …
  • In welke ICT-ontwikkeling gaat het bedrijf in de komende 5-10 jaar investeren (ter realisatie van zijn strategie); welke aansluiting is er met het NLIP en andere nationale innovatieve ontwikkelingen; wat is het gealloceerde budget; …
  • In welke kennisontwikkeling gaat het bedrijf in de komende 5-10 jaar investeren ter realisatie van zijn strategie; welke aansluiting is er met kennisinstellingen (Dinalog, WO, HBO, KennisDC’s), gebruikmakend van (student- en docentstages, onderzoeksprojecten, gastcolleges, werkveldcommissies, …)
Referenties

Connekt (2009). Project Goederenvervoer / Strategisch Platform Logistiek, Geraadpleegd op 13 mei 2014 van http://www.connekt.nl/nl-NL/programma-s/logistiek/26/strategisch-platform-logistiek-spl-topteam-logistiek.html
 
NLIP (2013). Neutraal Logistiek Informatie Platform. Geraadpleegd op 13 mei 2014 van http://www.nlip.org/nl/NLIP.aspx
 
SPL (2011). Partituur naar de top. Geraadpleegd op 13 mei 2014 van http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/17/partituur-naar-de-top.html
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.