HBO Associate-degreeprogramma Retailmanagement en -marketing

Praktijkgericht programma voor ambitieuze bedrijfsleiders of ondernemers

Niveau
HBO Associate Degree
Duur 24 maanden
Opleidingsvarianten Avond, Dag, Zaterdag en E-learning
Bel ons: 035 6400 411
Download brochureDirect inschrijven

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van uw huidige loopbaan en uw leerdoelen geven wij u graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
Vraag een opleidingsadvies aan

Opleidingsinformatie

Algemeen

Wilt u zich in korte tijd ontwikkelen tot succesvol bedrijfsleider of zelfstandig ondernemer? Dan is dit HBO Associate-degreeprogramma Retailmanagement en -marketing de unieke mogelijkheid tot inzicht, verbreding en verdieping. Het programma biedt een aantrekkelijke combinatie van vakken op het gebied van marketing, sales en ondernemerschap. U volgt vakken die zijn toegespitst op retailmanagement, retailmarketing en winkelbeheer. Dankzij de praktijkgerichte aanpak van het programma kunt u de opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen in uw werk. Dit maakt deze opleiding tot een plezierige en efficiënte investering in uw loopbaan.

Studeren zonder passende baan

Onze opleidingen zijn zeer praktijkgericht. Heeft u geen (passende) baan, dan kunt u toch deelnemen aan deze opleiding. In die situatie past u de praktijkopdrachten toe op actuele en algemene praktijksituaties. U loopt 2 maanden stage. Dat kan aan het eind van uw studie, waarbij u dit combineert met uw afstuderen. Als u eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Met een passende baan in het werkveld is een stage niet meer nodig. U kunt uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte.

Doelgroep

Het HBO Associate-degreeprogramma Retailmanagement en -marketing is speciaal ontwikkeld voor iedereen die in 2 jaar een officieel diploma willen behalen op het gebied van retail. Het programma sluit naadloos aan bij een vervolg richting een volledige HBO Bachelor van Hogeschool NCOI. U bent een ambiteuze manager, ondernemer of professional en u wilt zich verder ontwikkelen in retailmanagement om zo succesvol aan de slag te gaan als bedrijfsleider of zelfstandig ondernemer. U wilt dit doen in een 2-jarig programma op het niveau van het HBO Associate degree.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt aan deze Associate degree deelnemen met een HAVO-, VWO- of volledig MBO-diploma. Bent u niet in het bezit van een van deze diploma's, en bent u minimaal 21 jaar, dan kunt u instromen op basis van de 21+ regeling van NCOI. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Doel en opzet

Associate-degreeopleidingen duren in principe 2 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding. De kosten zijn gebaseerd op 2 jaar. Heeft u langer nodig, dan betaalt u geen extra kosten.
De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten en trainers, die zelf actief zijn in de praktijk. U zult merken dat zij een ideaal klankbord voor u vormen. Zo kunt u praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen.
U gaat in de inspirerende bijeenkomsten in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. U koppelt dit direct aan uw eigen werkomgeving. Zo kunt u wat u leert, direct toepassen en ook daarvan weer leren. Deze studieaanpak is bijzonder effectief. Hierdoor kent Hogeschool NCOI weinig uitval.
De opleiding bestaat uit 2 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst per 2 weken, en afsluitend gaat u afstuderen. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze modulaire opbouw kunt u uw opleiding flexibel indelen. U zult merken dat het behalen van een Associate-degreegraad daardoor prima te combineren is met uw drukke baan en uw privéleven.

Fase 1

In fase 1 legt u een basis voor succesvol management binnen de retail. Onderwerpen op het gebied van marketing, bedrijfscommunicatie en marktwerking komen meteen aan bod. Daarnaast verdiept u zich in management en organisatie. Hiermee krijgt u een integraal begrip van management en de vormen die management aan kan nemen binnen organisaties. Ook verdiept u zich specifiek in marketingmanagement, een onderwerp dat voor managers in de retailbranche onmisbaar is. Met daarbij ook de module Retailmarketing krijgt u tijdens deze fase een complete basis die voor u erg waardevol is.
Fase 1 wordt verder compleet gemaakt door een integraal inzicht in markt- en marketinganalyse. Zo kunt u een accurate scan van de markt maken en weet u precies wat uw positie is en hoe u deze kunt verstevigen. Verder gaat u tijdens deze fase ook aan de slag met communicatie en verdiept u zich onder andere in marketingcommunicatie en managementcommunicatie.

Retailmarketing

(6 bijeenkomsten)

 • Kernbegrippen retailmarketing
 • Trends en dynamiek in retail
 • Marktstrategisch proces in de retail
 • Omgevingsanalyse en concurrentieanalyse
 • Van SWOT naar marketingmix
 • Samenwerkingsverbanden in de retail en franchising
 • Internet en e-commerce
 • Sturen op cijfers in de retail
 • Omzet en winstgevendheid

Bedrijfseconomische aspecten

(6 bijeenkomsten)

 • Praktische bedrijfseconomie
 • Werken met getallen
 • Lezen van financiële overzichten
 • Investeringen
 • Business control
 • Interpretatie van cijfers
 • Winst en verlies
 • Financiële informatievoorziening voor managers

Marketingmanagement

(6 bijeenkomsten)

 • Moderne marketing in organisaties
 • Behoefte en gedrag van afnemers
 • Marktonderzoek
 • Marktsegmentatie, positionering en branding
 • Aanbod, assortiment en prijsstrategie
 • Online marketing en marketingcommunicatie
 • Verkoopkanalen en distributie
 • Marketingstrategie
 • Internationaal marketingbeleid

Management en organisatie

(6 bijeenkomsten)

 • Verschillende soorten organisaties
 • Management en besluitvorming in organisaties
 • Organisaties en hun omgeving
 • Concurrentie en strategie
 • Operationeel management
 • Leidinggeven en ontwikkelen
 • Motiveren en belonen
 • Organisatiestructuur, sturing en coördinatie

Bedrijfscommunicatie

(6 bijeenkomsten)

 • Kernelementen bedrijfscommunicatie
 • Middelen en (online) media
 • Strategische bedrijfscommunicatie
 • Communiceren met verschillende stakeholders
 • Interne communicatie
 • Marketingcommunicatie
 • Managementcommunicatie
 • Communicatieonderzoek

Markt- en marketinganalyse

(6 bijeenkomsten)

 • Belang van marktanalyse
 • Vormen van marktanalyses
 • Opzetten van marktanalyses
 • Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
 • Analyse van onderzoeksresultaten
 • Rapportages

Eindopdracht fase 1

U schrijft een integrale eindopdracht na fase 1 waarin u de kennis uit de modules toepast.

Fase 2

In fase 2 verdiept u uw kennis en kunde. U gaat in op thema's als retailmanagement, ondernemerschap, sales, internetmarketing en inspirerend leidinggeven.
Nadat u de fundamenten heeft geleerd in de 1e fase van uw opleiding, gaat u in deze fase uw kennis en vaardigheden verder verdiepen. Deze verdieping is belangrijk, zodat u de essentiële en specifieke facetten kent van retailmanagement om uw rol als retailmanager te kunnen vervullen. Met de module Retailmanagement en winkelbeheer leert u klanten te binden, uw winkel perfect in te richten en verdiept u zich in de presentatie en het imago van uw organisatie. Verder ontwikkelt u uw ondernemende vaardigheden tijdens deze fase. U leert creatieve ideeën te generen, pitchen en testen. Daarnaast bent u in staat om uw onderneming succesvol op te zetten en bent u bekend met alle essentiële aspecten die daarbij komen kijken. Om uw verdieping in retailmanagement te versterken krijgt u ook onderwerpen als internetmarketing en sales- en accountmanagement aangereikt. Daarnaast werkt u ook aan uw leidinggevende vaardigheden, om zo een succesvolle overtuigende en inspirerende leidinggevende voor uw medewerkers te zijn. U verkrijgt in fase 2 dus het complete pakket aan onderwerpen voor uw professionele carrière als retailmanager.
U gaat aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

Retailmanagement en winkelbeheer

(6 bijeenkomsten)

 • Uitstraling, presentatie en imago
 • Klantbinding en klanttevredenheid
 • Koopgedrag van klanten
 • Personeel en team development
 • Efficiënt en creatief inrichten van de winkel
 • Assortimentsopbouw
 • Inkoop en leveranciers
 • Voorraadmanagement en fysieke distributie
 • E-commerce en multichannel in de retail
 • Shopmanagement
 • After sales en serviceverlening

Ondernemerschap en ondernemen

(6 bijeenkomsten)

 • Ideeën genereren
 • Ideeën toetsen
 • Benodigde middelen inventariseren
 • Ondernemingsplan schrijven
 • Middelen verwerven en financiering krijgen
 • Onderneming opstarten
 • Tegenslagen verwerken
 • Professionaliseren van het bedrijf
 • Opvolging regelen
 • Oogsten

Sales- en accountmanagement

(6 bijeenkomsten)

 • Accountmanagement
 • In- en verkooporganisatie
 • Verkoopprocessen
 • Afnemersgroepen en klantpiramides
 • Relatiemanagement
 • Salesmanagement
 • Verkoop- en gesprekstechnieken

Internetmarketing

(8 bijeenkomsten)

 • Internet en online afnemersgedrag
 • De rol van internetmarketing in de organisatie
 • Online marketingcommunicatie: zoekmachinemarketing en online advertising
 • Online marketingcommunicatie: overige instrumenten
 • Websites, webshops en apps
 • Online customer relationship management
 • Social media
 • Online marketingplanning en control

Inspirerend leidinggeven

(8 bijeenkomsten)

 • Wat is managen
 • Ontwikkelen van zelfinzicht
 • Timemanagement en stress
 • Feedback geven
 • Effectief luisteren en non-verbale communicatie
 • Empoweren van medewerkers
 • Motiveren en inspireren
 • Teamrollen en teamfases
 • Intervisie

Online leeromgeving

Wij maken altijd gebruik van de meest actuele literatuur. Tijdens de opleiding heeft u toegang tot onze zeer moderne online leeromgeving.

Opleiding HBO Associate Degreeprogramma Retailmanagement en -Marketing

Programma

Programma 120 EC

Fase 1

 • Marketingmanagement [MO] 8 EC
 • Bedrijfscommunicatie [MO] 8 EC
 • Bedrijfseconomische aspecten [SE] 8 EC
 • Markt- en marketinganalyse [MO] 8 EC
 • Retailmarketing [MO] 8 EC
 • Management en organisatie [SE] 8 EC
 • Eindopdracht [PF] 6 EC
 • Praktijkprogramma [PF] 6 EC

Fase 2

 • Retailmanagement en winkelbeheer [SE] 8 EC
 • Ondernemerschap en ondernemen [MO] 8 EC
 • Sales- en accountmanagement [MO] 8 EC
 • Internetmarketing [MO] 12 EC
 • Inspirerend leidinggeven [MO] 12 EC
 • Praktijkprogramma [PF] 6 EC
 • Afstuderen 6 EC

Afstuderen

U rondt de opleiding af met een eindscriptie. Ter voorbereiding hierop woont u in uw afstudeerfase bijeenkomsten bij. Hierin krijgt u uitleg over hoe u onderzoek uitvoert en een scriptie schrijft. U wordt begeleid door een specialist. Deze begeleidt u tijdens het gehele traject en zal u ondersteunen tijdens uw afstudeertraject. Zo zult u tot een optimaal resultaat komen.

Examens

De examens bestaan uit een combinatie van schriftelijke examens [SE], moduleopdrachten [MO] en een praktijkportfolio [PF]. In het schema ziet u hoe elk onderdeel wordt afgerond. Uiteraard wordt u in uw opleiding hierover per onderdeel geïnformeerd.

Getuigschrift

U behaalt met deze opleiding het officiële getuigschrift 'Associate degree Retailmanagement en -marketing'. Hogeschool NCOI is in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) bevoegd om graden (Associate degree/Bachelor/Master) te verlenen.

HBO Associate degree

Met een Associate degree (Ad) wordt u opgeleid voor een wettelijk erkend HBO-getuigschrift. Deze HBO-programma's zijn naast HBO Bachelor en HBO Master formele opleidingen vanuit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De Ad-programma's zijn korter en bieden een mogelijkheid om in 2 jaar een volledige HBO-opleiding af te sluiten met de graad Associate degree (Ad). Vanuit de Associate degree kunt u weer verder studeren naar HBO Bachelor Commerciële Economie.

Planning

Studeren op afstand

Zie Studeren op afstand voor meer informatie.

Praktische informatie

U kunt de opleiding overdag, op zaterdag en in de avond volgen. Als u de opleiding overdag of op zaterdag volgt, dan heeft u 1 bijeenkomst per 2 weken. Als u de opleiding 's avonds volgt, dan heeft u 1 bijeenkomst per week. In het schema vindt u de ruime mogelijkheden. Daarnaast kunt u de opleiding grotendeels volgen via thuisstudie. Zie Studeren op afstand voor meer informatie.

Mogelijke startmomenten en locaties

U kunt zich inschrijven voor de variant van uw keuze. De definitieve locatie met adresgegevens is zo’n drie weken voor aanvang van de opleiding of training bekend. U kunt wel alvast een aantal van onze meestgebruikte leslocaties bekijken.

Wanneer wilt u starten?

Gekozen filters:
Alle filters herstellen
Er zijn geen resultaten beschikbaar die voldoen aan de gekozen filters

 • Startmoment
 • Variant
 • Locatie
Lesrooster
Kosten

Kosten

Inschrijfgeld: € 150,-
Cursusgeld: € 5.990,-
Studiemateriaal: € 1.375,-
Examenkosten: € 195,- (per module)
Eindopdracht: € 350,- (fase 1)
Afstuderen: € 600,-
Praktijkprogramma: € 990,-
Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.
U kunt deze opleiding ook in 8 termijnen betalen. Hiervoor wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.

Locatie- en arrangementskosten

NCOI regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Overzicht van de totale investering ontvangen?

We sturen u graag per e-mail een overzicht van de totale kosten van deze opleiding. Vraag nu aan!

Ervaringen

Associate Degree ­Retailmanagement en -Marketing

Praktijkgericht programma voor ambitieuze bedrijfsleiders of ondernemers

Niveau
HBO Associate Degree
Duur 24 maanden
Opleidingsvarianten Avond, Dag, Zaterdag en E-learning
Download brochureDirect inschrijven Kostenoverzicht aanvragen

Leer ons beter kennen

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Data en aanmelden
Slide 1: Video

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Slide 3: Erkende Kwaliteit

De erkende kwaliteit van NCOI

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
De erkende kwaliteit van NCOI

Lees meer
Slide 4: Testimonial Docent

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

"Als docent haal ik mijn voldoening uit het…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees meer

Anderen bekeken ook deze opleidingen

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Nu aanvragen!

De voordelen van NCOI

Onze website maakt gebruik van cookies.