HBO Bachelor Lerarenopleiding Economie

NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding tot tweedegraads leraar Economie

HBO Bachelor Lerarenopleiding Economie

NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding tot tweedegraads leraar Economie
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/hat.png?ext=.png

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/people.png?ext=.png

Studievormen

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/diploma.png?ext=.png

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/download.png?ext=.png

Meer informatie

Download brochure
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/mail.png?ext=.png

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/hat.png?ext=.png

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/people.png?ext=.png

Studievormen

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/diploma.png?ext=.png

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/download.png?ext=.png

Meer informatie

Download brochure
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/mail.png?ext=.png

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Als leraar economie verbindt u samen met de leerlingen economie aan de maatschappij. Want onze maatschappij draait om economie en uw leerlingen zullen dan ook veel met economische aspecten te maken krijgen. U als leraar economie bereidt ze hierop voor. Samen met de leerlingen ontdekt u de wegen van het geld en leert ze essentiële kennis die ze de rest van hun leven meenemen. Denk hierbij aan belastingen, BNP, werkloosheid en de gevolgen van een economische crisis. Dit zal niet altijd direct gevolgen hebben voor leerlingen, maar het ontwikkelen van kennis hierover geeft leerlingen wel de kans een eigen mening en identiteit te ontwikkelen. Erg belangrijk en een bijzonder mooi vak. U bouwt als leraar met uw leerlingen stevig aan hun toekomst in de maatschappij. Met deze NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding bent u verzekerd van een uitstekende voorbereiding op het boeiende vak van leraar economie en u kunt na afloop als docent werken in het VMBO of de onderbouw van HAVO/VWO.

Waarom Hogeschool NCOI?

Met de unieke flexibele aanpak van NCOI maakt u beslist een goede keuze:

 • Grootste hogeschool van werkend Nederland
 • Unieke praktijkgerichte aanpak voor werkenden
 • Opleidingsplaatsen door heel Nederland
 • 1 avond per week of 1 dag in de 2 weken
 • Officieel erkende Bachelorgraad
 • Officieel erkend door het ministerie van OCW en NVAO-geaccrediteerd

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze HBO Bachelor is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK) voor meer informatie.

U behaalt uw onderwijsbevoegdheid

Wilt u als leraar aan de slag gaan, dan heeft u een onderwijsbevoegdheid nodig. Met deze opleiding behaalt u uw officiële tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Deze opleiding geeft een bevoegdheid voor de vakken algemene economie en bedrijfseconomie.

Doelgroep

Het programma is ontwikkeld voor diegenen die het officiële getuigschrift HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Voortgezet Onderwijs van de Tweede Graad in Economie willen afronden. Deze Bachelor is ook zeer interessant wanneer u een overstap wilt maken van het primair onderwijs naar het tweedegraads gebied binnen het onderwijs. U kunt met deze opleiding dan een officiële bevoegdheid behalen.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt aan deze HBO Bachelor deelnemen met een HAVO- of VWO-diploma, met als aanvullende eis economie in het vakkenpakket. Bent u in het bezit van een HAVO- of VWO-diploma zonder economie in het vakkenpakket, of van een volledig diploma MBO-niveau 4, dan volgt u eerst de hiervoor speciaal ontwikkelde Servicemodule Economie. Voldoet u niet aan deze toelatingseisen en bent u minimaal 21 jaar? Dan kunt u instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Hogeschool NCOI. Ook dan volgt u de Servicemodule Economie. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Doel en opzet

Tijdens dit programma wordt u begeleid door topdocenten met ruime ervaring in de onderwijspraktijk. Zij koppelen vakinhoud voor u aan vakdidactiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ontwikkelt u zich tot docent. Hierbij vormen 3 taken de kern:

 • Inhoud
 • Vakdidactiek
 • Pedagogiek

Deze opleiding is volledig ontworpen naar deze 3 kerntaken. Zo bent u ervan verzekerd dat u alle aspecten van het docentschap leert toepassen. Dit doet u aan de hand van een uniek onderwijsmodel waarbij u leert van de werk- en levenservaring van medestudenten en uw docent en dit direct in de praktijk kunt toepassen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u na afloop van de opleiding uitstekend voorbereid bent en voldoende in huis heeft om met succes voor de klas te kunnen staan.

Waarom leraar economie?

Het schoolvak economie heeft de bijzondere rol om een leerling voor te bereiden op de maatschappij waarin hij belangrijke (persoonlijke) keuzen moet maken en maatschappelijke verschijnselen moet begrijpen en analyseren. Dit betekent dat leerlingen met behulp van de belangrijkste economische beginselen de economische verschijnselen in de maatschappij begrijpen. Ze zullen in verschillende rollen binnen huishoudens, bedrijven of overheidsinstellingen met deze verschijnselen te maken krijgen en waarbinnen zij beslissingen moeten nemen. Als leraar economie bent u hier de belangrijke schakel die deze verschijnselen tastbaar en concreet maakt. Maar u bent niet alleen bezig met het doceren van economische onderwerpen. Voor de leerlingen bent u zo veel meer. U helpt ze bij de ontwikkeling naar een volwassen mens. U leert ze samenwerken, het hanteren van de normen en waarden en leert ze te leren. Ze vormen een visie op de maatschappij en krijgen een mening over economische aspecten. U helpt de leerlingen bij problemen, vanuit elke unieke situatie weet u de juiste aanpak te kiezen om de leerlingen te inspireren. Als docent heeft u een duidelijk effect op de toekomst van een leerling. Met goede pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en een officieel erkende onderwijsbevoegdheid bent u ervan verzekerd dat u de leerling de juiste weg op kunt helpen. Dit zijn belangrijke leerpunten die u uw leerlingen mee kunt geven waardoor ze met een goede bagage hun eigen toekomst in kunnen gaan. Kortom: een mooi beroep met goede toekomstmogelijkheden.

Stage

Het koppelen van de theorie naar de praktijk kan alleen als u het geleerde in echte werksituaties kunt toepassen. Hierdoor kunt u namelijk direct oefenen met wat u geleerd heeft, een eigen stijl ontwikkelen en met vragen en problemen direct naar de docent stappen. Daarom vindt NCOI het belangrijk dat u stage loopt, direct al vanaf het eerste jaar. Het is namelijk relevant dat u leert hoe u onderwijsactiviteiten op een goede manier voorbereidt, uitvoert en evalueert. Ook leert u een lesplanning kunnen opstellen, lessenseries uitvoeren en onderwijs kunnen evalueren en bijstellen. Daarnaast is een goede begeleiding van leerlingen en goed contact met ouders en collega’s waardevol voor elke docent. Dit soort vaardigheden leert u alleen door ze echt toe te passen in de praktijk. Stage vormt daarom een essentieel onderdeel van deze lerarenopleiding. Op die manier kunt u kennis en vaardigheden opdoen die onmisbaar zijn binnen het werkveld. U dient een stageschool te vinden waar u minimaal 1 dag per week stage kunt lopen. U start al aan het begin van uw opleiding met de stage. Werkt u al in het onderwijs, bijvoorbeeld als onderwijsassistent? Dan kunt u de school waar u werkt vaak gebruiken als stageplaats. Werkt u nog niet in het onderwijs? Dan biedt NCOI u de mogelijkheid om via het Stage Instituut een stage te zoeken.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Fase 1

Tijdens deze eerste fase ontwikkelt u de basiscompetenties voor een docent. U leert didactische methoden toepassen om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. In de eerste fase ligt de nadruk op een oriëntatie op het beroep. Daarnaast is er focus op didactiek vanuit de rol van de leraar als vormgever van het leerproces in een les en als pedagoog in de groep. U maakt zich de essentie van het vak economie eigen en bent daarnaast in staat het gedrag, het denken en de handelingswijzen van leerlingen te analyseren en uw lessen hierop aan te laten sluiten. Deze vaardigheden past u direct toe in de praktijk, aan de hand van uw stage en het opbouwen van een portfolio. In het portfolio ontwikkelt u doorlopend aan de hand van gerichte opdrachten. Al werkend en lerend verwerft u kennis en vaardigheden op vakinhoudelijk, (vak)didactisch, pedagogisch en onderwijskundig gebied. Naast deze vakdidactische kennis gaat u zich ook verdiepen in ondernemen, marketing, financiële administratie en bedrijfseconomie. U leert hoe u het vak economie helder en tastbaar kunt overbrengen op leerlingen. U gaat aan de slag met onderstaande modules:

 • Leren en lesgeven
 • Bedrijfseconomie in de klas
 • Algemene economie in de klas
 • Marketing en ondernemen
 • Nederlands recht
 • Financiële administratie in de klas

Daarnaast maakt u in deze eerste fase een beroepsopdracht waarin u wordt voorbereid op het verrichten van onderzoeksactiviteiten binnen de eigen onderwijspraktijk. U onderzoekt een vakdidactisch vraagstuk op les- of groepsniveau.

Fase 2

In deze fase verdiept u zich op een verdere verdieping van uw economische kennis en de competenties die nodig zijn om uw kennis over te brengen op leerlingen. In de tweede fase ligt de nadruk op begeleiding, organisatie en klassenmanagement vanuit de rol van de leraar als begeleider van groepen en individuen in hun ontwikkeling en leerproces. U leert werkvormen en methodieken toepassen en kunt coaching en intervisie toepassen. Dit zijn vaardigheden die essentieel zijn om het leren te optimaliseren voor uw leerlingen. U maakt in deze fase een professionalisering door die u direct in de praktijk kunt toepassen. Door het uitwisselen van ervaringen en kennis met medestudenten en de docent ontwikkelt u een vakdidactische kern waar u in uw carrière als docent veel profijt van heeft. Vakinhoudelijk verdiept u zich in onderwerpen als ondernemen, marktonderzoek en economische ontwikkeling. U gaat aan de slag met onderstaande modules:

 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding
 • Groepsdynamica en klassenmanagement
 • Economische ontwikkeling en omgeving
 • Toegepaste bedrijfseconomische beslissingen
 • Marktonderzoek en statistiek
 • Ondernemen met informatie

Ook in deze fase maakt u een beroepsopdracht. Hierin gaat u concreet aan de slag met een pedagogisch-didactisch vraagstuk.

Fase 3

In fase 3 gaat u vanuit uw rol als leraar aan de slag met de bredere context van het onderwijs. Tijdens deze fase bekijkt u de diversiteit binnen het onderwijs. U ontwikkelt een visie op het onderwijs en de samenleving. Daarnaast verdiept u zich inhoudelijk in de onderwerpen financiering en internationale economie. In deze fase staat uw eigen ontwikkeling als didacticus en vakprofessional centraal. In de derde fase ligt de nadruk op de bredere context van het onderwijs. U doet dit vanuit de rol van de leraar als schakel tussen leerling en maatschappij en als medevormgever van het onderwijs binnen de brede context van de school. Tijdens deze fase vervolgt u uw praktijkprogramma. U gaat aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

 • Diversiteit en onderwijzen
 • Financiële omgeving
 • Wereldeconomie in perspectief
 • Verdieping vakdidactiek economie
 • Economie in de onderwijspraktijk
 • Vernieuwend economie onderwijs

Afstudeerfase

In deze afrondende fase volgt u nog een interessante module op het gebied van ondernemen. Daarnaast volgt u een afstudeerrichting. U kunt kiezen tussen de richtingen algemeen vormend onderwijs (AVO) en beroepsonderwijs (BO). De afronding van dit programma bestaat vervolgens uit 3 delen. U doet een afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen, die vakdidactisch goed onderlegd is. De begeleider ondersteunt u om tot een optimaal resultaat te komen voor uw afstudeeronderzoek. Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw startbekwaamheid als leraar aan. Ten slotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. U laat hierin zien hoe u werkt als leraar. Als u alle onderdelen heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leraar in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs aan de slag te gaan.

Programma 240 EC

Fase 1

 • Leren en lesgeven [MO]8 EC
 • Bedrijfseconomie in de klas [SE]8 EC
 • Algemene economie in de klas [SE]8 EC
 • Marketing en ondernemen [ME]8 EC
 • Nederlands recht [MO]8 EC
 • Financiële administratie in de klas [SE]8 EC
 • Beroepsopdracht fase 16 EC
 • Praktijkprogramma [PF/ME]6 EC

Fase 2

 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding [SE]8 EC
 • Groepsdynamica en klassen-management [MO]8 EC
 • Economische ontwikkeling en omgeving [SE]8 EC
 • Toegepaste bedrijfseconomische beslissingen [SE]8 EC
 • Marktonderzoek en statistiek [SE]8 EC
 • Ondernemen met informatie [MO]8 EC
 • Beroepsopdracht fase 2 6 EC
 • Praktijkprogramma [PF]6 EC

Fase 3

 • Diversiteit en onderwijzen [MO/ME]12 EC
 • Financiële omgeving [SE] 6 EC
 • Wereldeconomie in perspectief [MO] 6 EC
 • Verdieping vakdidactiek economie [SE] 8 EC
 • Economie in de onderwijspraktijk [ME] 8 EC
 • Vernieuwend economie onderwijs [MO] 8 EC
 • Praktijkprogramma [PF]12 EC

Afstudeerfase

 • Economie en ondernemen in de klas [MO] 8 EC
 • Keuze uit afstudeerrichting: 8 EC
 • Algemeen vormend onderwijs (AVO) [MO]
 • Beroepsonderwijs (BO) [MO]
 • Afstudeeronderzoek onderwijs14 EC
 • Praktijkprogramma [PF/ME]30 EC

Afstuderen

U kiest een afstudeerrichting tijdens de afstudeerfase. U maakt de keuze tussen het algemeen vormend onderwijs (AVO) of het beroepsonderwijs (BO). Hierin professionliseert en specialiseert u zich in een niveau naar keuze. Zo geeft u uw opleiding een eigen gekozen accent en bepaalt u op welk niveau u les gaat geven.

Examens

Uw examens bestaan uit schriftelijke examens [SE], moduleopdrachten [MO], mondelinge examens/assessment [ME] en een praktijkportfolio [PF]. In het programma ziet u hoe u ieder onderdeel afrondt. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte tijdens uw Bachelor.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool NCOI. U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Voortgezet Onderwijs van de Tweede Graad in Economie’. U bent dan bevoegd leraar economie. Daarnaast mag u de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, uitstekend aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Startdata en bijeenkomsten

Dit programma start in september en december 2017 en in maart 2018. De dagvariant kunt u op vrijdag of zaterdag volgen. De avondvariant vindt plaats op maandag, dinsdag of donderdag. Kijk voor de locaties op onze website.

Flexibel studeren

U studeert in deze Bachelor steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week.

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(in 3 termijnen)
Per kwartaal
(in 12 termijnen) 
Per maand
(in 36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 7.990,- € 2.876,40 € 719,10 € 239,70
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1.185,- € 426,60 € 106,65 € 35,55
Diplomering € 450,- € 162,- € 40,50 € 13,50
Studiemateriaal studierichting Lerarenopleidingen € 1.695,- € 610,20 € 152,55 € 50,85
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.

Locatie- en arrangementskosten

NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

HBO Bachelor Lerarenopleiding Economie

NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding tot tweedegraads leraar Economie
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/hat.png?ext=.png

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/people.png?ext=.png

Studievormen

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/diploma.png?ext=.png

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/download.png?ext=.png

Meer informatie

Download brochure
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/mail.png?ext=.png

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Speciaal voor werkenden

NCOI is speciaal opgericht voor werkenden. We verzorgen meer dan 1.000 opleidingen en trainingen in veel verschillende vakgebieden en leiden jaarlijks 50.000 professionals op. Professionals zoals u. Samen met 700 medewerkers en meer dan 2.000 docenten zetten we ons dagelijks in om u te helpen uw professionele doelstellingen te bereiken. We verzorgen onze opleidingen voor het overgrote deel van de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven. Een NCOI-diploma is dus echt een waardevolle aanvulling op uw cv.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/grootste-opleider-desktop-lg-min-1.jpg?ext=.jpg

Topdocenten uit de praktijk

De kwaliteit van opleidingen en trainingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de docent. Daarom werkt NCOI uitsluitend met uitstekend opgeleide docenten die werkzaam zijn in het vakgebied van uw opleiding. Meer dan 2.000 docenten zetten zich dagelijks in om u te helpen uw professionele doelstellingen te bereiken. Alexandra van ’t Geloof is een van hen. Zij vertelt u in deze video waarom zij lesgeven het leukste vindt wat er is.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/shutterstock-332055986-desktop-lg-min-1.jpg?ext=.jpg

Unieke combinatie van erkend en praktijkgericht onderwijs

Onze opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (MBO) en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (HBO/Master). Hierdoor weet u zeker dat uw opleiding aan strenge kwaliteitseisen voldoet, en u een waardevol diploma behaalt. Daarnaast is ons onderwijs anders ingericht dan het onderwijs aan een reguliere onderwijsinstelling. U heeft immers een heel andere opleidingsbehoefte dan iemand die fulltime naar school gaat. U moet het volgen van een opleiding in kunnen passen in uw drukke agenda. Verder krijgt u bij ons geen theorie om de theorie, maar maken we voortdurend de vertaalslag naar de praktijk. Uw praktijk. Hierdoor kunt u wat u leert direct de volgende dag toepassen.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-erkend-praktijkgericht-onderwijs.jpg?ext=.jpg

Studeren waar en wanneer u wilt

Bij ons kunt u uw opleiding uitstekend combineren met uw baan en privéleven. U kunt uw opleiding namelijk doordeweeks overdag, ’s avonds of op zaterdag volgen. En dankzij onze locaties door heel Nederland, is er altijd wel een locatie bij u in de buurt. Verder kunt u meerdere keren per jaar starten. U hoeft dus niet tot september te wachten. Ook de opbouw van onze opleidingen is flexibel. Wilt u zich niet meteen inschrijven voor een volledige, erkende opleiding? Dan kunt u ook kiezen voor een deelprogramma. Dit is een onderdeel van een volledige, erkende opleiding, waarin u zich heel gericht verdiept in een bepaald onderwerp. Als u later besluit dat u zich toch voor de volledige opleiding wilt inschrijven, kunt u de studiepunten die u al behaald heeft onder bepaalde voorwaarden inbrengen.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-flexibel-studeren.jpg?ext=.jpg

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-brochure.jpg?ext=.jpg
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/testimonial-desktop.jpg?ext=.jpg

"Ik ben tevreden over de organisatie van de opleiding..."

De ervaring van Dhr. T. de Bruin
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren. Het belangrijkste resultaat is natuurlijk het erkende diploma, maar in de praktijk is het de kennis die ik heb opgedaan en in mijn dagelijkse werkzaamheden kan gebruiken.
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren.
Leeftijd 45 Opleidingsniveau Master
Functie Hoofd Front- en Back office bij Logistiek van Defensie Studievariant Avond
Opleiding MBO Logistiek Supervisor niveau 4    
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/testimonial-desktop.jpg?ext=.jpg

"Ik ben tevreden over de organisatie van de opleiding..."

De ervaring van Dhr. T. de Bruin
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren. Het belangrijkste resultaat is natuurlijk het erkende diploma, maar in de praktijk is het de kennis die ik heb opgedaan en in mijn dagelijkse werkzaamheden kan gebruiken.
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren.
Leeftijd 45 Opleidingsniveau Master
Functie Hoofd Front- en Back office bij Logistiek van Defensie Studievariant Avond
Opleiding MBO Logistiek Supervisor niveau 4    

Leer ons beter kennen

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/sliders/klassikale-opleidingen-ncoi-1920.jpg?ext=.jpg

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijke advies
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/sliders/opendagen-ncoi-openavond-1920.jpg?ext=.jpg

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/ncoi-slider-erkende-kwaliteit-ncoi-desktop.jpg?ext=.jpg

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/testimonial-slide.jpg?ext=.jpg