HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek specialisatie Sport en beweging

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO-programma

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Wilt u meer weten over de relatie tussen voeding, sport en beweging? Dan is deze specialisatie van de HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek voor u een goede keuze. Onder begeleiding van ervaren docenten uit het werkveld verdiept u zich in voedingsleer, leert u op maat beweegprogramma’s te ontwikkelen en gaat u aan de slag met bewegingsleer, de menselijke anatomie en de effecten van inspanning op het menselijk lichaam. Tijdens de Bachelor maakt u telkens de koppeling met de praktijk en tilt u uw kennis en vaardigheden op het gebied van voeding, sport en beweging naar een hoger niveau.

Resultaat

  • U beschikt over specialistische kennis op het gebied van voeding, diëtetiek en sport en beweging. U weet cliënten verantwoord en deskundig van advies te voorzien en ze te optimaal te begeleiden bij een gezondere leefstijl
  • Na succesvolle afronding ontvangt u het officieel erkende Bachelorgetuigschrift HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek

Waarom NCOI?

  • Opleidingen speciaal ontwikkeld voor werkenden
  • Meerdere startmomenten per jaar
  • Keuze uit locaties in heel Nederland
  • Topdocenten uit de praktijk
  • Goed te combineren met werk en privé
  • Persoonlijke studiebegeleider
  • Hoog aangeschreven bij werkgevers
  • Erkend door het ministerie van OCW

Subsidie

Uw werkgever komt op basis van deze opleiding mogelijk in aanmerking voor subsidie praktijkleren (SPL). Dat is een vergoeding van maximaal € 2.700,- per persoon per jaar, gedurende de looptijd van de regeling. Zie Subsidie Praktijkleren voor meer informatie.

Gunstige financiering

Betaalt u het programma zelf? Vanwege de officiële erkenning van NCOI kunnen uw opleidingskosten grotendeels gefinancierd worden door de overheid, dit heet levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Praktijkgericht leren

U loopt tijdens de opleiding een half jaar stage, zodat u ervaring kunt opdoen in het vakgebied. U kunt uw stage combineren met het afstuderen, maar u kunt ook eerder in de opleiding stage lopen.

Doelgroep

U bent werkzaam op het gebied van gezondheid of u heeft de ambitie te werken in dit vakgebied. Daarnaast heeft u interesse in sport en beweging en wilt u uw Bachelorgraad behalen.

U heeft geen ervaring nodig in het werkveld om te kunnen starten met deze boeiende opleiding. Deze Bachelor kunt u volgen als u een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4 heeft. Heeft u geen van deze diploma’s? Dan kunt u ook instromen met een 21+ toets. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Opbouw van de opleiding

De HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek specialisatie Sport en beweging is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. Per fase volgt u meerdere modules. Het programma biedt een aantrekkelijke combinatie van vakinhoud en vaardigheden. Om succesvol te zijn in de praktijk dient u namelijk niet alleen te beschikken over vakkennis, maar zijn juist ook praktische vaardigheden van belang.

U werkt, afhankelijk van uw studievariant, aan 1 of 2 modules op hetzelfde moment, daardoor houdt u focus. Dat werkt prettig en is heel overzichtelijk. U kunt kiezen uit meerdere studievarianten. Studeert u 's avonds, dan volgt u wekelijks een bijeenkomst van 3 uur. Als u de dagstudie volgt, heeft u om de week 2 bijeenkomsten die samen 1 dag duren. Ook kunt u kiezen (delen van) de opleiding online te volgen.

Per fase werkt u vervolgens aan een integrale opdracht en een portfolio. U sluit de opleiding af met een praktische afstudeeropdracht en een portfolio. Uw afstudeeropdracht bestaat uit een onderbouwd advies dat gebruikelijk is binnen uw beroepspraktijk.

Tijdens uw gehele studie heeft u een persoonlijke studiebegeleider als vaste contactpersoon voor alles waar u tijdens uw opleiding tegenaan loopt.

Specialisatie Sport en beweging

U kiest binnen de HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek voor de specialisatie Sport en beweging. Dat heeft als voordeel dat u vanaf de start uw opdrachten kunt toepassen op dit vakgebied. De tweede fase is een verdiepende fase die u op het gewenste HBO Bachelorniveau brengt. Tijdens de derde fase volgt u een apart programma met de specifieke modules Anatomie en bewegingsleer, Beweegprogramma's ontwerpen en uitvoeren en Inspanningsfysiologie en training gericht op uw specialisatie. U studeert af in de richting van uw specialisatie.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma 240 EC

De Bacheloropleiding bestaat uit 240 EC (studiepunten). Het programma is opgedeeld in 3 fases en een afstudeerfase. In elke fase behaalt u 60 EC. Elke fase bestaat uit modules waarin steeds 1 onderwerp centraal staat.

Fase 1

In de eerste fase ontwikkelt u uw kennis op het gebied van voeding en diëtetiek. U leert welke voedingsstoffen belangrijk zijn en verdiept u in verschillende voedingspatronen. Ook gaat u aan de slag met onderwerpen als stofwisseling en voedselbereiding. Daarnaast ontwikkelt u gesprekstechnieken om motiverende en stimulerende gesprekken te voeren.

Voedingsleer 8 EC

Anatomie en fysiologie 8 EC

Productkennis en voedselveiligheid 8 EC

Diëtistisch consult 8 EC

Gezondheidsbevordering en preventie 8 EC

Reflectieve professional 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 2

In fase 2 versterkt u uw inzicht op het gebied van ziektebeelden en leert u hoe u cliënten zo optimaal mogelijk kunt begeleiden. U leert behandelplannen opstellen, ontwikkelt uw begeleidingsvaardigheden en gaat dieper in op uw rechten en plichten als therapeut.

Pathologie in de eerste lijn 8 EC

Pathologie en klinisch redeneren in de tweede lijn 8 EC

Behandelen en begeleiden 12 EC

Advies en beleid 8 EC

Therapeutisch handelen en communiceren 8 EC

Multidisciplinair innoveren 4 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 3

In de derde fase verdiept u zich in uw specialisatie Sport en beweging. U leert over het menselijk lichaam en gaat aan de slag met het opstellen van beweegprogramma's om uw cliënten zo efficiënt en effectief mogelijk te begeleiden. Daarbij ontwikkelt u inzicht in verschillende sporttrainingen, leert u patiëntgericht onderzoek doen en verdiept u zich in onder meer eetstoornissen en neurologische aandoeningen. Daarnaast verdiept u zich in de huidige ontwikkelingen en veranderingen in de zorgsector.

Beweegprogramma's ontwerpen en uitvoeren 8 EC

Anatomie en bewegingsleer 8 EC

Inspanningsfysiologie en training 8 EC

Psychiatrie en farmacologie: eetstoornissen, medicatie 8 EC

Professionele (para)medische dienstverlening 8 EC

Paramedische kwaliteitsbevordering 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Afstudeerfase

In de laatste fase verzamelt u alles wat u geleerd heeft in uw portfolio. Daarnaast werkt u aan uw afstudeerwerkstuk, waarmee u wat u geleerd heeft aan uw praktijk koppelt. U toont in deze fase aan op HBO Bachelorniveau te functioneren.

Portfolio 30 EC

Afstudeeropdracht 30 EC

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek’ met als aantekening Sport en beweging. U mag dan de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. U ontvangt van NCOI een internationaal erkend Bachelorgetuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(3 termijnen)
Per kwartaal
(12 termijnen)
Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Lesgeld € 8.490,- € 3.056,40 € 764,10 € 254,70
Studiemateriaal € 2.000,- € 720,- € 180,- € 60,-
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Comptentie ontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1,790,- € 644,40 € 161,10 € 53,70
Diplomering € 500,- € 180,- € 45,- € 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Kostenspecificatie

Dossiervorming (eenmalig) Ineens € 200,- Per jaar
(3 termijnen)
niet mogelijk Per kwartaal
(12 termijnen)
niet mogelijk Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
niet mogelijk
Lesgeld Ineens € 8.490,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 3.056,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 764,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 254,70
Studiemateriaal Ineens € 2.000,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 720,- Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 180,- Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 60,-
Examenkosten Ineens € 2.760,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 993,60 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 248,40 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 82,80
Comptentie ontwikkelprogramma (stage)
en projectbegeleiding
Ineens € 1.980,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 712,80 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 178,20 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 59,40
Afstuderen Ineens € 1,790,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 644,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 161,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 53,70
Diplomering Ineens € 500,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 180,- Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 45,- Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting. Betalen per maand is alleen mogelijk voor particulieren. 

HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek specialisatie Sport en beweging

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO-programma

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Heeft u vragen?

Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Studiegids 2019-2020 NCOI

Vraag de studiegids 2019-2020 aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids 2019-2020 aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.