HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek specialisatie Sport en beweging

HBO Bacheloropleiding door de NVAO geaccrediteerd

HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek specialisatie Sport en beweging

HBO Bacheloropleiding door de NVAO geaccrediteerd

Opleidingsniveau

HBO-programma

Studievormen

Avond, Dag, Zaterdag en E-learning

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Opleidingsniveau

HBO-programma

Studievormen

Avond, Dag, Zaterdag en E-learning

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Wilt u meer weten over de relatie tussen voeding, sport en beweging? Dan is deze specialisatie van de HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek voor u een goede keuze. Onder begeleiding van ervaren docenten verdiept u zich in voedingsleer, bent u in staat op maat beweegprogramma’s te ontwikkelen en verdiept zich in bewegingsleer, de menselijke anatomie en de effecten van inspanning op het menselijk lichaam. Tijdens de Bachelor maakt u telkens de koppeling met de praktijk. Met deze opleiding tilt u uw kennis en vaardigheden op het gebied van voeding, sport en beweging naar een hoger niveau. U legt met deze opleiding dan ook een stevig fundament voor uw verdere loopbaan.

Subsidie

Uw werkgever komt op basis van deze opleiding mogelijk in aanmerking voor subsidie praktijkleren (SPL). Dat is een vergoeding van maximaal € 2.700,- per persoon per jaar, gedurende de looptijd van de regeling. Zie www.ncoi.nl/Subsidieregeling.html voor meer informatie.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze opleiding is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK).

Accreditatie

De HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek is onder voorwaarden door de NVAO geaccrediteerd. Voor actuele informatie kunt u de website van NVAO raadplegen of contact opnemen met een van onze studieadviseurs.

Stage

In deze opleiding is het erg belangrijk dat u ervaring opdoet in de praktijk. U moet daarom verplicht 840 uur stage lopen. Wij informeren u voor de start van de opleiding zorgvuldig over de omvang van uw stage en de inhoudelijke eisen die er aan uw stageplek worden gesteld. NCOI heeft een stage-instituut, dat u kan adviseren over de stage en kan helpen bij het vinden van een geschikte stageplek.

Heeft u vragen over uw stage of stageplek? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseurs.

Doelgroep

U wilt uw Bachelorgraad behalen en u bent werkzaam op het gebied van voeding en gezondheid of u heeft de ambitie te werken in dit vakgebied. U heeft interesse in sport en beweging en wilt op HBO-niveau worden opgeleid. U werkt bijvoorbeeld bij de voedingsdienst van een zorginstelling of u bent voedingsconsulent of gewichtsconsulent.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Doel en opzet

De Bachelor richt zich op de kern van het vakgebied van voeding en diëtetiek. Dat geeft directe herkenbaarheid en toepassingsmogelijkheden. Per module rondt u steeds een onderwerp af. Dat maakt de opleiding zowel overzichtelijk als goed georganiseerd. Ook loopt u tijdens uw opleiding 840 uur stage en maakt u opdrachten die u in de praktijk moet uitvoeren (portfolio-opdrachten).

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke omvang van 240 studiepunten, waarbij een studiepunt staat voor 28 uur studie. Dit geldt ongeacht de variant (voltijd, deeltijd, duaal). Een voltijdopleiding duurt 4 jaar. Onze duale en deeltijdopleidingen zijn zo ontworpen en georganiseerd dat u deze ook in 4 jaar kunt afronden. Een eerdere, aanverwante HBO-opleiding of veel relevante werkervaring kan in principe vrijstellingen en daarmee een verkort programma opleveren.

Het betreft hier een deeltijdopleiding wat betekent dat u deze combineert met een baan. Zo kan het zijn dat u niet in staat bent om de opleiding in 4 jaar af te ronden. Dan kunt u door onze modulaire aanpak de duur van uw opleiding spreiden over maximaal 6 jaar. Na 6 jaar heeft u nog eens het recht om de opleiding met maximaal een halfjaar te verlengen. De kosten zijn gebaseerd op 3 jaar. U betaalt geen extra kosten als u langer over de opleiding doet.

Voor werkenden

In de bijeenkomsten wordt gewerkt met opdrachten uit de praktijk en cases van dagelijkse situaties. De docenten hebben veel ervaring in het werkveld. U merkt direct dat zij kennis van zaken hebben en dat ze u helpen bij problemen en vraagstukken die u in uw werk tegenkomt. Ze maken de leerstof praktisch en goed toepasbaar. Door deze praktijkgerichte aanpak leert u de nieuwe kennis direct in de praktijk toe te passen. NCOI is ook resultaatgericht, de opleiding is speciaal ontwikkeld voor werkenden. Veel praktijkopdrachten kunt u namelijk in uw werk uitvoeren.

Flexibel studeren

U studeert steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke professionele online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft tijdens uw hele studie. Met het duidelijke overzicht heeft u altijd zicht op de bijeenkomsten en opdrachten, zodat het plannen eenvoudig is. U kunt zo ook contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien is het mogelijk om er te oefenen met vragen en praktijkcases.

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week. Vermoedelijk zal maar één variant per module doorgaan. Ook kunt u een aantal modules grotendeels op afstand volgen op basis van e-learning Zie Studeren op afstand voor meer informatie hierover.

Programma

Het programma bestaat uit een kernprogramma, waarin u gericht aan de slag gaat met de kern van voeding en diëtetiek en de specialisatie sport en beweging.

De specifieke opzet van de Bachelor maakt het mogelijk dat u een belangrijk deel van uw studie direct koppelt aan uw specialisatie. Zo kunt u meteen vanaf het eerste jaar uw praktijkprogramma en eindopdracht koppelen aan uw specialisatie. U volgt daarnaast een aantal verdiepende modules over uw specialisatie. U rondt de opleiding af met een een afstudeeropdracht. Hiermee toont u uw HBO-niveau aan. Tijdens het afstuderen krijgt u bovendien persoonlijke begeleiding van een afstudeerbegeleider die bekend is met uw afstudeeronderwerp. Ook is het mogelijk om het onderzoek in uw organisatie te doen. Voorafgaand aan de afstudeeropdracht vindt in 2 bijeenkomsten uitleg plaats over het afstuderen, zodat u goed bent voorbereid. U ontwikkelt zich zo niet alleen tot een breed onderlegde professional op het gebied van voeding en diëtetiek, maar ook op het gebied van sport en beweging.

Meer informatie en kosten

U kunt uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte. Zie Hogeschool NCOI voor meer praktische informatie en de kosten van de opleiding.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma 

Fase 1

 • Voedingsleer 8 EC
 • Anatomie en fysiologie voor de diëtist 8 EC
 • Diëtetiek en pathologie 8 EC
 • Voeding, voorlichting en gedrag 8 EC
 • Voedselveiligheid, productie en marketing 8 EC
 • Diëtistisch consult 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Eindopdracht 6 EC

Fase 2

 • Diëtistisch behandelen en begeleiden 12 EC
 • Voedings- en dieetadvisering 12 EC
 • Voeding in verschillende levensfases 12 EC
 • Voeding, psychologie en preventie 12 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Eindopdracht 6 EC

Fase 3

 • Professionele (para)medische dienstverlening 12 EC
 • Therapeutisch handelen en communiceren 12 EC
 • Inspanningsfysiologie en training 8 EC
 • Anatomie en bewegingsleer 8 EC
 • Beweegprogramma's ontwerpen en uitvoeren 8 EC
 • Praktijkprogramma 12 EC

Afstudeerfase

 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeropdracht 30 EC

Examens

U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Iedere module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten wordt ook gebruik gemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. De eerste fases rondt u af met een praktijkgerichte eindopdracht en gedurende de opleiding werkt u aan een praktijkportfolio. U sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht.

Diploma

Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek’ met de specialisatie Sport en beweging als extra aantekening. U mag zich dan Bachelor in de Voeding en Diëtetiek noemen en de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). U ontvangt van NCOI een officieel internationaal erkend Bachelorgetuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(3 termijnen)
Per kwartaal
(12 termijnen)
Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 8.490,- € 3.056,40 € 764,10 € 254,70
Studiemateriaal € 1.900,- € 684,- € 171,- € 57,-
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Comptentie ontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1,490,- € 536,40 € 134,10 € 44,70
Diplomering € 500,- € 180,- € 45,- € 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting

Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting. Betalen per maand is alleen voor mogelijk particulieren. 

HBO Bachelor Voeding en Diëtetiek specialisatie Sport en beweging

HBO Bacheloropleiding door de NVAO geaccrediteerd

Opleidingsniveau

HBO-programma

Studievormen

Avond, Dag, Zaterdag en E-learning

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Allerlaatste kans om voordelig een opleiding te volgen met subsidie

Wilt u zich verder ontwikkelen in de zorg, techniek of IT of overstappen vanuit een andere sector? Nu kunt u nog gebruik maken van de subsidieregeling van de overheid waarmee u voordelig een opleiding kunt volgen. Er starten dit jaar nog een aantal opleidingen die onder de regeling vallen. Schrijf u daarom in voor een van de geselecteerde opleidingen om nog gebruik te maken van de subsidie en bespaar tot maar liefst € 10.000,-.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
 

Leer ons beter kennen

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijke advies
 

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent