MBO Managementassistent/Directiesecretaresse niveau 4

Officieel erkende MBO-opleiding - 18 maanden

Niveau
MBO - Niveau 4
Duur 18 maanden
Opleidingsvarianten Avond, Dag, Zaterdag en E-learning
Bel ons: 035 6400 411
Niveau
MBO - Niveau 4
Duur 18 maanden
Opleidingsvarianten Avond, Dag, Zaterdag en E-learning
035 6400 411
Download brochureDirect inschrijven

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van uw huidige loopbaan en uw leerdoelen geven wij u graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
Vraag een opleidingsadvies aan

Opleidingsinformatie

Algemeen

Met de opleiding MBO Managementassistent/Directiesecretaresse niveau 4 wordt u op het hoogst erkende MBO-niveau opgeleid. Alle belangrijke onderwerpen op het gebied van communicatie, planning, organisatie en managementondersteuning komen in het boeiende programma uitgebreid aan de orde. U gaat onder andere aan de slag met agendabeheer, het organiseren van vergaderingen, het schrijven van zakelijke correspondentie en het opstellen van rapportages. Wat u leert, kunt u direct toepassen in uw werk. U wordt hierbij geholpen door de praktijkgerichte benadering van de opleiding en onze docenten. Zo heeft u al voordeel van de opleiding voordat u uw diploma heeft. Met deze erkende opleiding MBO Managementassistent/Directiesecretaresse niveau 4 van NCOI behaalt u het officieel erkende diploma dat als standaard geldt voor directiesecretaresses en managementassistenten.

Subsidie

Indien u deelneemt aan deze opleiding waarbij u de stage invult vanuit uw werk, dan kan uw werkgever mogelijk in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren (SPL). U volgt dan de opleiding als beroepsbegeleidende leerweg. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. Indien u voor deze variant kiest, volgt u een aanvullend programma bestaande uit taal, rekenen en een stagebegeleidingsprogramma. ZieSubsidieregeling voor meer informatie. U kunt ook met een NCOI-opleidingsadviseur bellen (telefoon 035 - 6 400 411).

Officieel erkend

NCOI heeft officieel toestemming van het ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Hierdoor kan NCOI officieel erkende MBO-diploma’s verstrekken. Zie MBO College voor meer informatie.

Specialisatie medisch of juridisch

Wellicht zoekt u gericht naar een MBO-opleiding Medisch of Juridisch. Dan biedt deze MBO-opleiding de mogelijkheid uw specialisatie op uw resultatenlijst te laten registreren. U kiest dan in uw keuzeprogramma voor Juridisch secretaresse of Medisch secretaresse.

Vooropleiding

U kunt deelnemen aan deze opleiding als u minimaal beschikt over een diploma MBO-niveau 2, een diploma VMBO (kader, gemengd of theoretische leerweg) of een overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar. Indien u niet aan de juiste vooropleidingseisen voldoet, maar wel beschikt over goede motivatie en ruime werkervaring, dan kunt u mogelijk met een toelatingstoets toegelaten worden. In de toelatingstoets toont u aan dat u voldoende capaciteiten heeft om deze opleiding met succes af te ronden. Als u gebruik wilt maken van deze vorm van toelating, dan wordt tijdens de intake uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Doel en opzet

Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassen studenten. Voor aanvang van de opleiding wordt u gebeld en wordt alles voor een succesvolle start persoonlijk met u doorgenomen. Vervolgens start u uw opleiding met een kick-off waarin uitgelegd wordt hoe alles werkt.

De opleiding wordt gegeven in de vorm van klassikale bijeenkomsten met veel praktijkvoorbeelden. Dit heeft als voordeel dat u direct contact heeft met de docent. De klassikale bijeenkomsten zijn georganiseerd in een aantal modules. Het voordeel hiervan is dat de onderwerpen apart behandeld en afgerond worden. U leert bovendien samen in een groep met andere volwassenen die in een zelfde situatie als u ook een MBO-diploma willen behalen.

Tijdens de bijeenkomsten leert u alles over de belangrijkste thema’s op het gebied van ondersteunen vanuit uw rol als assistent/secretaresse. Deze kennis wordt vertaald naar concrete opdrachten, zodat u uw kennis direct in praktijk brengt. Hierdoor krijgt u meer ervaring met het beroep en bouwt u aan uw beroepsvaardigheden. Gedurende de opleiding beschikt u niet alleen over actuele literatuur, maar heeft u ook toegang tot onze online leeromgeving. Binnen deze leeromgeving vindt u alle relevante informatie rondom uw studie en kunt u communiceren met docenten en medestudenten.

Begeleiding

Om ervoor te zorgen dat u daadwerkelijk slaagt voor deze opleiding, wordt u tijdens de opleiding op verschillende manieren begeleid. Wij zorgen voor een persoonlijke studieadviseur en BPV-begeleider voor uw stagedeel. Zij hebben op gezette tijden contact met u en zijn tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor vragen. Daarnaast woont u 6 bijeenkomsten bij, waarin u extra begeleiding krijgt bij het maken van uw praktijkopdrachten. Een leidinggevende of ervaren collega begeleidt u op de werk- of stageplek zelf. Samen met u brengen zij de praktijkopdrachten in praktijk. Wij zorgen ervoor dat u doelgericht uw diploma haalt en dat u de opleiding uitstekend kunt combineren met uw werk en privé.

Wat doet een managementassistent/ directiesecretaresse?

Als (aankomend) managementassistent/directiesecretaresse houdt u zich bezig met de volgende zaken:

 • Overzicht houden van informatiestromen
 • (Telefonische) informatie-uitwisseling
 • Beheren van het (digitale) archief
 • Beheren van agenda’s
 • Onderhouden van contacten met management
 • Organiseren van bijeenkomsten, zoals vergaderingen
 • Regelen van bijeenkomsten en reizen
 • Verslaglegging van vergaderingen
 • Beheren van voorlichtings- en promotiemateriaal
 • Beheren van kleine budgetten

U werkt zelfstandig bij een grote of kleine organisatie, profit of non-profit, met een secretariaat en een directie/managementteam.

Stage

Tijdens uw stage brengt u de geleerde beroepsvaardigheden in de praktijk. Dat maakt een stage zo belangrijk. Heeft u al een baan in dit werkgebied en is het betreffende bedrijf een erkend leerbedrijf? Dan is het mogelijk om uw huidige werkplek te gebruiken als stageplaats. U hoeft dan geen aanvullende stage te lopen. Werkt u niet bij een erkend leerbedrijf? Dan kunt u stage lopen bij zowel grote als kleine bedrijven, zowel profit als non-profit.

Voorbereiding en studiebelasting

Ongeveer 3-5 uur per bijeenkomst. Daarnaast werkt u aan uw praktijkopdrachten.

Programma

Programma

Dit programma begeleidt u naar het behalen van het officiële diploma MBO Managementassistent/Directiesecretaresse niveau 4. Het programma bestaat uit 5 beroepsgerichte modules (6 avonden of 3 dagen), een keuzeprogramma (6 avonden of 3 dagen), een vrijwillige module Studiebegeleiding (6 bijeenkomsten van 3 uur) en een stageprogramma (uw werkplek of een stage).

U kunt van ons een professionele aanpak verwachten waarin we alleen met ervaren praktijkdocenten werken. Wij begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. Daarom laten we alle ballast in de opleiding achterwege, zodat u direct doelgericht naar het diploma toewerkt.

Beroepsgerichte modules

Plannen en organiseren

(3 dagen of 6 avonden)

 • Agendabeheer
 • Timemanagement
 • Projectmatig werken
 • Organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten
 • Organiseren van zakenreizen
 • Ontvangen van bezoekers
 • Telefoneren
 • Archiveren

Zakelijke correspondentie

(3 dagen of 6 avonden)

 • Soorten correspondentie
 • Effectieve (zakelijke) brieven en e-mails
 • Stappen van het schrijfproces
 • Structuur: opbouw van een zakelijke tekst
 • Doel, toon en inhoud van brieven en e-mails
 • Schrijfstijlen
 • Redigeren van teksten
 • Nederlandse grammatica en spelling

Communicatieve vaardigheden

(3 dagen of 6 avonden)

 • Basisbegrippen communicatie
 • Gesprekstechnieken
 • Luisteren
 • Feedback geven
 • Feedback ontvangen
 • Presenteren
 • Vergaderen
 • Communicatie bij conflicten

Administratie en registratie

(3 dagen of 6 avonden)

 • Projecten plannen en uitvoeren
 • Projectadministratie
 • Rekenvaardigheden
 • Declareren
 • Voorraadadministratie
 • Urenregistratie
 • Budgetregistratie
 • Kasbeheer

Informeren en adviseren

(3 dagen of 6 avonden)

 • Verschillen tussen informeren en adviseren
 • Informatiebronnen
 • Ken- en stuurgetallen
 • Adviesgesprekken
 • Eisen aan informatievoorziening
 • Rapportages opstellen
 • Presenteren
 • Klachten en vragen

Keuzeprogramma

(3 dagen of 6 avonden)
U kiest een van onderstaande programma’s:

Keuze 1: Juridisch secretaresse

In dit keuzeprogramma gaat u aan de slag met rechtstermen, juridische gebieden en het nemen van initiatief voor verbetering:

 • Juridisch secretaresse
 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4

Keuze 2: Medisch secretaresse

U gaat in dit keuzeprogramma aan de slag met gezondheidszorg, medische termen en het nemen van initiatief voor verbetering:

 • Medisch secretaresse
 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4

Keuze 3: Werken en communiceren met mensen uit verschillende culturen

U gaat in dit keuzeprogramma aan de slag met het werken met digitale vernieuwingen, het omgaan met culturele verschillen en creatief handelen:

 • Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit
 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Lean en creatief

Keuze 4: Innovatief en servicegericht werken

In dit keuzeprogramma gaat u aan de slag met het inspelen op technische en maatschappelijke veranderingen, initiatief nemen voor verbeteringen en snel en goed hulp verlenen:

 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
 • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4
 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4

Keuze 5: Innovatie en duurzaamheid

In dit keuzeprogramma gaat u in op duurzaamheid, technische en maatschappelijke veranderingen en het nemen van initiatief voor verbeteringen:

 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4

Taal en rekenen

Om een erkend diploma MBO-niveau 4 te behalen is landelijk vastgelegd dat een bepaald niveau van taal- en rekenvaardigheden geldt. U wordt tijdens de opleiding ondersteund met een programma en maakt diverse examens op het gebied van taal en rekenen om aan te tonen dat u dit niveau beheerst. In de praktijk blijkt dat veel deelnemers al over voldoende taal- en rekenvaardigheden beschikken waardoor het niet nodig is dit programma te volgen. Zie MBO College voor meer informatie hierover.

MBO-diploma

De modules worden afgerond met digitale examens. Het voordeel hiervan is dat u zelf kunt inplannen waar en wanneer u examen doet. Daarnaast rondt u uw stage af met een praktijkexamen, dat bestaat uit opdrachten en een toets waarin u laat zien dat u het vak beheerst. Behaalt u voor alle onderdelen een voldoende, dan ontvangt u het officiële, door de overheid erkende diploma ‘MBO Managementassistent/ Directiesecretaresse niveau 4’, zoals ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Het behalen van een erkend diploma wordt steeds belangrijker. NCOI zorgt ervoor dat u dit kunt behalen. Als grootste opleider voor werkenden weten we hoe we u optimaal kunnen begeleiden. U zult met de juiste motivatie dan ook zonder al te veel inspanningen het programma succesvol kunnen doorlopen.

Planning

Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 18 maanden. U mag kosteloos langer over uw opleiding doen. Indien u dat wilt, kunt u de termijnbedragen spreiden over een langere termijn. Dit wordt als optie in de intake met u doorgenomen. De opleiding wordt aangeboden in een dag- en een avondvariant. Bij de dagopleiding volgt u 18 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur en 6 bijeenkomsten van 3 uur voor de begeleiding. De avondopleiding omvat 42 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur. U vindt het bijeenkomstenoverzicht per startmoment en per locatie op de website. U kunt deze opleiding ook grotendeels op afstand volgen op basis van e-learning (zie Studeren op Afstand voor meer informatie).

Wilt u voor of na de zomer starten met deze opleiding?

Iedere zomer actualiseren wij het opleidingsaanbod. Hieronder ziet u de planning van de opleiding die start na de zomer. Wilt u binnenkort starten met deze opleiding? Ga dan naar deze opleiding met start vóór de zomer.

Start voor de zomerVoorgaand programma
Close

Wilt u voor of na de zomer starten met deze opleiding?

Iedere zomer actualiseren wij het opleidingsaanbod. Het studieprogramma kan bijvoorbeeld herzien worden. Hieronder kunt u met behulp van de knop aangeven of u de opleidingsvariant van vóór of ná de zomer wilt bekijken.

Mogelijke startmomenten en locaties

U kunt zich inschrijven voor de variant van uw keuze. De definitieve locatie met adresgegevens is zo’n drie weken voor aanvang van de opleiding of training bekend. U kunt wel alvast een aantal van onze meestgebruikte leslocaties bekijken.

Wanneer wilt u starten?

Gekozen filters:
Alle filters herstellen
Er zijn geen resultaten beschikbaar die voldoen aan de gekozen filters

 • Startmoment
 • Variant
 • Locatie
Lesrooster
Kosten
Kostenoverzicht Ineens Per kwartaal
(6 termijnen)
Per maand*
(18 termijnen)
Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 3.090,- € 556,20 € 185,40
Studiemateriaal € 925,- € 166,50 € 55,50
Examenkosten € 1.275,- € 229,50 € 76,50  
Taal en rekenen € 700,- € 126,- € 42,-  
Praktijkprogramma € 1.090,- € 196,20 € 65,40  
Diplomering € 450,- € 81,- € 27,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting

*Betalen per maand is alleen voor particulieren. Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.

Subsidie

Voor dit programma kan uw werkgever mogelijk subsidie krijgen. Het kan uw werkgever een voordeel opleveren van € 2.700,- per jaar. Zie voor de volledige regeling de pagina Subsidieregeling.

Locatie- en arrangementskosten

NCOI regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Overzicht van de totale investering ontvangen?

We sturen u graag per e-mail een overzicht van de totale kosten van deze opleiding. Vraag nu aan!

Ervaringen

MBO Managementassistent/Directiesecretaresse niveau 4

Officieel erkende MBO-opleiding - 18 maanden

Niveau
MBO - Niveau 4
Duur 18 maanden
Opleidingsvarianten Avond, Dag, Zaterdag en E-learning

MBO Managementassistent, niveau 4

Officieel erkende MBO-opleiding - 18 maanden

Niveau
MBO - Niveau 4
Duur 18 maanden
Opleidingsvarianten Avond, Dag, Zaterdag en E-learning
035 6400 411

Download brochureDirect inschrijven Kostenoverzicht aanvragen

Leer ons beter kennen

Open dag

Open Dag 20 mei

Open Dag 20 mei

Open Dag 20 mei

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot een persoonlijk advies

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot een persoonlijk advies

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot een persoonlijk advies

Meer informatie en aanmelden
Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Data en aanmelden
Slide 1: Video

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Slide 3: Erkende Kwaliteit

De erkende kwaliteit van NCOI

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
De erkende kwaliteit van NCOI

Lees meer
Slide 4: Testimonial Docent

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

"Als docent haal ik mijn voldoening uit het…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees meer

Anderen bekeken ook deze opleidingen

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Nu aanvragen!

De voordelen van NCOI

Onze website maakt gebruik van cookies.