Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrief ontvangen? Vink aan welke informatie u wilt lezen: vakspecifiek of algemeen. De algemene nieuwsbrief bevat een combinatie van de verschillende onderwerpen.
 
Vakgebied

PBNA Praktijkopleiding Monteur Klimaattechniek

Ga aan de slag als zelfstandig monteur in gebouwgebonden installaties - 27 dagen

PBNA Praktijkopleiding Monteur Klimaattechniek

Ga aan de slag als zelfstandig monteur in gebouwgebonden installaties - 27 dagen

Vakgebied

Techniek

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Studievormen

Avond en Dag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Vakgebied

Techniek

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Studievormen

Avond en Dag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Werkt u als monteur in de klimaattechniek of wilt u in de klimaattechniek gaan werken? Kies voor deze opleiding als u meer inzicht wilt over de werking van klimaatinstallaties en het installeren, in bedrijf stellen en inregelen van deze systemen. Tevens leert u om zelfstandig onderhoud te plegen, metingen uit te voeren en storingen te verhelpen. Als u het diploma heeft behaald, bent u bovendien bevoegd om de wettelijk verplichte keuringen voor installaties met vermogens tussen de 12 en 45 kW uit te voeren en situatierapportages op te stellen. U kunt direct zelfstandig aan de slag.

Uw resultaat

Na afloop van deze vakopleiding heeft u diepgaande kennis over de werking van klimaatinstallaties en het meet- en regelsysteem. U kunt onderhoud uitvoeren, storingen zoeken en verhelpen en installaties inregelen en in bedrijf stellen. Bovendien bent u wettelijk bevoegd als keuringsdeskundige voor installaties met vermogens tussen de 12 en 45 kW. U kunt het volgende in de praktijk toepassen:

 • Tweedelijnsonderhoud en controle aan klimaatinstallaties uitvoeren
 • Lokaliseren en verhelpen van storingen
 • Inregelen, in bedrijf stellen en testen van (meet- en regelsystemen in) klimaatinstallaties
 • Monteren en demonteren van onderdelen
 • Aanleggen en installeren van meet- en regelsystemen in klimaatinstallaties
 • Maken van een energieprestatierapportage voor gebouwen in klasse 1 (12-45 kW)
 • Inspecteren en beoordelen van installaties en componenten
 • Adviseren over de juiste installatie en gebruik

Voor wie?

Medewerkers die zich bezighouden met installatie, onderhoud, inregeling of inbedrijfstelling van klimaattechnische installaties. U bent bijvoorbeeld:

 • Onderhoudsmonteur
 • Storingsmonteur
 • Servicemonteur
 • Medewerker technische dienst
 • Installatiemonteur

Opbouw van de PBNA Praktijkopleiding

Deze praktijkopleiding bestaat uit 4 trainingen. Deze trainingen kunt u ook afzonderlijk volgen:

 • Klimaattechniek Algemeen (KLI-A)
 • Klimaattechniek in de Praktijk (KLI-P)
 • Meet- en Regeltechniek in de Klimaatbeheersing (MRK-A)
 • Keuringsdeskundige EPBD-A

Met het volgen van de gehele praktijkopleiding bespaart u 5% op de totaalprijs van de losse trainingen.

Vooropleiding

U heeft:

 • NCOI-training Basis Klimaattechniek (KLI) of een gelijkwaardige training gevolgd
 • Enige werkervaring in de klimaattechniek

Praktijkgericht

Tijdens de training oefent u op een praktijklocatie om bovenstaande in de praktijk uit te voeren. Zo weet u zeker dat u na afloop al deze werkzaamheden ook daadwerkelijk kunt verrichten.

NCOI Techniek & Veiligheid

Dit programma wordt uitgevoerd door NCOI Techniek & Veiligheid.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

Tijdens deze praktijkopleiding leert u meer over de volgende onderwerpen:

Klimaattechniek algemeen

(8 dagen of 16 avonden)

 • Natuurkundig proces en begrippen
 • Vochtige lucht en het h-x diagram (Mollier)
 • De warmtebalans
 • Koeltechniek en verwarmingstechniek
 • Luchtbehandelingsinstallaties
 • Ventilatiesystemen: opbouw, werking en toepassing
 • Meten, regelen en besturen
 • Gebouwbeheersystemen (GBS)
 • Installatietechniek: opstelling en inrichting
 • In bedrijf stellen van klimaatinstallaties
 • Comfort en behaaglijkheid
 • Wetgeving en veiligheid
 • Storingzoeken en onderhoud in koelsystemen

Praktijk klimaattechniek algemeen

(1 prakijkdag)

 • Werking van klimaatinstallaties
 • Hydraulische schakelingen opbouwen
 • h-x diagram in de praktijk
 • Luchtmetingen
 • Inspecteren en onderhouden

Klimaattechniek in de praktijk

(4 praktijkdagen)

 • Luchttechnische metingen
 • Vermogens van verwarmings- en koelbatterijen
 • Bevochtigercapaciteit
 • Flowschema’s van klimaatinstallaties
 • Uitstroompatroon
 • Inregelen van een klimaatinstallatie en hydraulische systemen
 • Volumestromen waterzijdig
 • Vaststellen van het CO- en CO2-gehalte en van het rendement

Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing

(10 dagen of 20 avonden)

 • Principes van de meet- en regeltechniek
 • Symbolen, blokschema’s en definities
 • Meettechniek
 • Regeltheorie
 • Metingen in klimaatinstallaties
 • Debiet- en snelheidsmetingen
 • Druk- en drukverschilmetingen
 • Niveaumetingen
 • Temperatuurmetingen
 • Vochtige lucht
 • h-x diagram (Mollier)
 • Luchtvochtigheid
 • Ontvochtigen en bevochtigen
 • Vochtmetingen
 • Regeltheorie
 • Verschillende regelprincipes en regelfuncties (P, PI en PID)
 • Regelfactor en instelregels
 • Gebouwautomatisering
 • Hydraulische installaties, schakelingen en regelkleppen
 • Storingen lokaliseren en oplossen
 • Veilig werken bij onderhoud en storingzoeken
 • Verzamelen en interpreteren van meetgegevens en diagnoses stellen
 • Storingstabellen als hulpmiddel bij onderhoud en storingzoeken

Praktijk meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing

(1 praktijkdag)

 • Werking van klimaatbeheersingsinstallaties
 • Herkennen van opnemers en andere meet- en regeltechnische apparatuur
 • Functie van opnemers en andere meet- en regeltechnische apparatuur verklaren
 • Opstellen blokschema’s en processchema’s
 • Instellen en tekenen van de stooklijn
 • Instellen regelingen
 • Inspectie en onderhoud

Keuringsdeskundige EPBD-A

(1 dag of 2 avonden)

 • Verzamelen van gegevens t.b.v. inspectie
 • Inzicht in installatietypen en installatieklassen conform de EPBD-wetgeving
 • Beoordelen van installaties en onderdelen
 • Vermogen van installaties bepalen
 • Prestaties beoordelen en adviseren
 • Uitvoeren van inspecties
 • Opstellen van documentatie na inspectie
 • EPBD-wet- en -regelgeving

Praktijk keuringsdeskundige EPBD-A

(2 praktijkdagen)

 • Installaties en afzonderlijke componenten inspecteren
 • Installaties controleren en beoordelen op de juiste werking
 • Energieprestatie van installaties controleren en beoordelen
 • Inspectierapporten opstellen en advies uitbrengen


Branche-erkend diploma

De praktijkopleiding bestaat uit 4 trainingen, 3 hiervan rondt u af met een examen. De trainingen Klimaattechniek Algemeen (KLI-A) en Meet- en Regeltechniek in de Klimaatbeheersing (MRK-A) sluit u elk af met een digitaal examen. De training Keuringsdeskundige EPBD-A wordt afgesloten met een centraal examen van STE Examenbureau. Behaalt u voor alles een voldoende, dan ontvangt u het officiële diploma ‘PBNA Praktijkopleiding Monteur Klimaattechniek’ van PBNA. Koninklijke PBNA is een onafhankelijk, branche-erkend exameninstituut in techniek en veiligheid dat toeziet op de kwaliteit van de examens.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Trainingsvarianten

De training heeft een dag- en een avondvariant.

Dagvariant

 • 19 dagen van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • 6 praktijkdagen van 09.30 uur tot 16.00 uur
 • 2 praktijkdagen van 08.15 uur tot 16.30 uur

Avondvariant

 • 38 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • 6 praktijkdagen van 09.30 uur tot 16.00 uur
 • 2 praktijkdagen van 08.15 uur tot 16.30 uur
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Totaalprijs

Met het volgen van de gehele praktijkopleiding bespaart u 5% op de totaalprijs van de losse trainingen.

Dagopleiding: € 8.708,-
Avondopleiding: € 8.168,-

De totaalprijs bestaat uit de volgende kosten:

Inschrijfgeld: € 100,-
Cursusgeld: € 6.515,-
Studiemateriaal: € 515,-
Examenkosten: € 770,-
Reprorechten: € 15,-
Arrangementskosten dag: € 675,-
Arrangementskosten avond: € 253,-
Locatiekosten dag: € 118,-

Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. U kunt deze opleiding ook in 5 of 15 termijnen betalen.

PBNA Praktijkopleiding Monteur Klimaattechniek

Ga aan de slag als zelfstandig monteur in gebouwgebonden installaties - 27 dagen

Vakgebied

Techniek

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Studievormen

Avond en Dag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Allerlaatste kans om voordelig een opleiding te volgen met subsidie

Wilt u zich verder ontwikkelen in de zorg, techniek of IT of overstappen vanuit een andere sector? Nu kunt u nog gebruik maken van de subsidieregeling van de overheid waarmee u voordelig een opleiding kunt volgen. Er starten dit jaar nog een aantal opleidingen die onder de regeling vallen. Schrijf u daarom in voor een van de geselecteerde opleidingen om nog gebruik te maken van de subsidie en bespaar tot maar liefst € 10.000,-.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
 

Leer ons beter kennen

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijke advies
 

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent