PBNA Praktijkopleiding Technicus Klimaattechniek

Wordt een volleerd klimaattechnicus met een branche-erkend diploma - 19 dagen

PBNA Praktijkopleiding Technicus Klimaattechniek

Wordt een volleerd klimaattechnicus met een branche-erkend diploma - 19 dagen

Vakgebied

Techniek

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Studievormen

Avond en Dag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Vakgebied

Techniek

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Studievormen

Avond en Dag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Als vakman in de klimaattechniek weet u als geen ander hoe belangrijk een goed functionerend binnenklimaat is. U heeft kennis van de werking van klimaatinstallaties en het installeren en onderhouden hiervan. Wilt u meer technische verdieping en handvatten om complexe storingen in klimaatsystemen te analyseren en op te lossen? Wilt u zelfstandig inspecties kunnen uitvoeren en energieprestatierapportages opstellen voor gebouwen in klasse 2 en klasse 3? En wilt u kunnen meedenken over de optimalisatie van een systeem? Volg dan deze praktijkopleiding! U krijgt diepgaand inzicht in meet- en regeltechniek, storingzoeken en inspecteren van gebouwbeheersystemen. Na afloop bent u een volleerd technicus klimaattechniek.

Uw resultaat

Na afloop van deze vakopleiding heeft u meer inzicht ontwikkeld in klimaatsystemen en klimaatbeheersingsinstallaties. U heeft technische vaardigheden aangeleerd om met een gestructureerde aanpak complexe storingen aan klimaatinstallaties op te lossen. Bovendien bent u wettelijk bevoegd om airco-installaties met vermogens groter dan 45 kW te keuren. U kunt het volgende in de praktijk toepassen:

 • De opbouw en werking van complexere klimaatsystemen verklaren en processen analyseren
 • Tweedelijnsonderhoud en inspectie aan klimaatinstallaties uitvoeren
 • Analyseren van storingen
 • Afstellen, inregelen en in bedrijf stellen van (meet- en regelsystemen in) complexe klimaatsystemen
 • Koel- en regeltechnisch optimaliseren van klimaatsystemen
 • Aanbevelingen en technisch advies geven over klimaatsystemen
 • Instrueren van medewerkers
 • Schema en tekening lezen, toepassen en beoordelen
 • Monteren en demonteren van onderdelen
 • Aanleggen en installeren van meet- en regelsystemen in klimaatinstallaties
 • Maken van een energieprestatierapportage voor gebouwen in klasse 2 (45-270 kW) en klasse 3 (>270 kW)
 • Bemetering en regeling inspecteren, beoordelen en advies uitbrengen
 • Grootte van de installatie inspecteren, beoordelen en advies uitbrengen
 • Adviseren over de juiste installatie en gebruik van installaties

Voor wie?

U krijgt in uw werk te maken met klimaattechnische installaties. U wilt complexe storingen oplossen of keuringen uitvoeren aan airco-installaties. U bent bijvoorbeeld:

 • Storingstechnicus
 • Service- of onderhoudstechnicus
 • Medewerker technische dienst
 • Adviseur
 • Inspecteur

Opbouw van de PBNA Praktijkopleiding

Deze praktijkopleiding bestaat uit 3 trainingen die u ook afzondelijk kunt volgen:

 • Meet- en Regeltechniek in de Klimaatbeheersing (MRK-A)
 • Storingsanalyse in Klimaatsystemen (KLI-B)
 • Keuringsdeskundige EPBD-B

Met het volgen van de gehele praktijkopleiding bespaart u 5% op de totaalprijs van de losse trainingen.

Vooropleiding

U heeft een van onderstaande trainigen of opleidingen gevolgd of relevante werkervaring:

 • NCOI-training Klimaattechniek Algemeen (KLI-A) of een gelijkwaardige training
 • Relevante opleiding op MBO-niveau 2/3
 • Een aantal jaren werkervaring in de klimaattechniek

Praktijkgericht

Tijdens de training oefent u op een praktijklocatie om bovenstaande in de praktijk uit te voeren. Zo weet u zeker dat u na afloop al deze werkzaamheden ook daadwerkelijk kunt verrichten.

NCOI Techniek & Veiligheid

Dit programma wordt uitgevoerd door NCOI Techniek & Veiligheid.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

Tijdens deze praktijkopleiding leert u meer over de volgende onderwerpen:

Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing

(10 dagen of 20 avonden)

 • Principes van de meet- en regeltechniek
 • Symbolen, blokschema’s en definities
 • Meettechniek en regeltheorie
 • Metingen in klimaatinstallaties
 • Debiet- en snelheidsmetingen
 • Druk- en drukverschilmetingen
 • Niveaumetingen
 • Temperatuurmetingen
 • Vochtige lucht
 • h-x diagram (Mollier)
 • Luchtvochtigheid en ontvochtigen en bevochtigen
 • Regeltheorie
 • Verschillende regelprincipes en regelfuncties (P, PI en PID)
 • Regelfactor en instelregels
 • Gebouwautomatisering
 • Hydraulische installaties, schakelingen en regelkleppen
 • Storingen kunnen lokaliseren en oplossen

Praktijk meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing

(1 praktijkdag)

Tijdens het praktijkgedeelte oefent u uw vaardigheden om bovenstaande theorie succesvol in praktijk te brengen:

 • Werking van klimaatbeheersingsinstallaties
 • Functie van opnemers en andere meet- en regeltechnische apparatuur verklaren
 • Opstellen blokschema’s en processchema’s
 • Instellen en tekenen van de stooklijn
 • Instellen regelingen
 • Gebruik van meetapparatuur

Inspectie en onderhoud van het meet- en regeldeel van klimaatbeheersingsinstallaties

Storingsanalyse in klimaatsystemen

(4 dagen of 8 avonden)

 • Storingsanalyse in klimaatsystemen
 • Methodisch storingzoeken
 • RCA
 • Uitvoeren van inspecties en condition monitoring
 • Onderhoudsbeheersing
 • Inzicht in de processen in klimaatsystemen
 • Basisberekeningen aan klimaatsystemen
 • Meet- en regeltechniek en besturingstechniek
 • Toepassing van capaciteitsregelingen en warmteterugwinning
 • Selectie van componenten
 • Inregelen in bedrijf stellen en optimaliseren van klimaatsystemen en controleren op de juiste werking
 • Energieverbruik en conditiemeting
 • Wettelijke eisen en regelgeving klimaatinstallaties

Praktijk storingsanalyse in klimaatsystemen

(1 praktijkdag)

Tijdens het praktijkgedeelte oefent u uw vaardigheden om bovenstaande theorie succesvol in praktijk te brengen:

 • Storingsanalyse in (complexe) klimaatsystemen met een gestructureerde aanpak
 • Metingen uitvoeren
 • Analyseren en oplossen van storingen
 • Afstellen, inregelen en in bedrijf stellen
 • Veiligstellen van installaties

Keuringsdeskundige EPBD-B

(3 dagen of 6 avonden)

 • Verzamelen van gegevens t.b.v. inspectie
 • Inzicht in installatietypen en installatieklassen conform de EPBD-wetgeving
 • Beoordelen van de toestand van installaties en onderdelen o.a. luchtbehandelingssystemen, afgifte-units, opwekkers, leidingen
 • Vermogen van installaties bepalen
 • Energieprestaties van een systeem beoordelen en advies uit kunnen brengen
 • Uitvoeren van inspecties en interpreteren van gegevens
 • Interpreteren van inspectie- en meetgegevens
 • Beoordelen van de haalbaarheid van alternatieve oplossingen
 • Opstellen van documentatie na inspectie en beoordeling
 • Rapporteren van de energieprestatie voor installaties in klasse 2 en 3
 • EPBD-wet- en -regelgeving


Branche-erkend diploma

De praktijkopleiding bestaat uit 3 trainingen. De training Meet- en Regeltechniek in de Klimaatbeheersing (MRK-A) rondt u af met een digitaal examen. De training Storingsanalyse in Klimaatsystemen (KLI-B) wordt afgesloten met een praktijkgerichte opdracht. De training Keuringsdeskundige EPBD-B wordt afgesloten met een centraal examen van STE Examenbureau. Behaalt u voor alle onderdelen een voldoende, dan ontvangt u het officiële diploma ‘PBNA Praktijkopleiding Technicus Klimaattechniek’ van PBNA.

Koninklijke PBNA is een onafhankelijk, branche-erkend exameninstituut in techniek en veiligheid dat toeziet op de kwaliteit van de examens.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Trainingsvarianten

De training wordt gegeven in een dag- en een avondvariant.

Dagvariant

 • 17 dagen van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • 2 praktijkdagen van 09.30 uur tot 16.00 uur

Avondvariant

 • 34 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • 2 praktijkdagen van 09.30 uur tot 16.00 uur
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Totaalprijs

Met het volgen van de gehele praktijkopleiding bespaart u 5% op de totaalprijs van de losse trainingen.

Dagopleiding: € 5.880,-
Avondopleiding: € 5.614,-

De totaalprijs bestaat uit de volgende kosten:

Inschrijfgeld: € 100,-
Cursusgeld: € 4.115,-
Studiemateriaal: € 330,-
Examenkosten: € 845,-
Reprorechten: € 15,-
Arrangementskosten dag: € 475,-
Arrangementskosten avond: € 209,-

Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. U kunt deze opleiding ook in 4 of 14 termijnen betalen.

PBNA Praktijkopleiding Technicus Klimaattechniek

Wordt een volleerd klimaattechnicus met een branche-erkend diploma - 19 dagen

Vakgebied

Techniek

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Studievormen

Avond en Dag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Speciaal voor werkenden

NCOI is speciaal opgericht voor werkenden. We verzorgen meer dan 1.000 opleidingen en trainingen in veel verschillende vakgebieden en leiden jaarlijks 50.000 professionals op. Professionals zoals u. Samen met 700 medewerkers en meer dan 2.000 docenten zetten we ons dagelijks in om u te helpen uw professionele doelstellingen te bereiken. We verzorgen onze opleidingen voor het overgrote deel van de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven. Een NCOI-diploma is dus echt een waardevolle aanvulling op uw cv. 

Topdocenten uit de praktijk

De kwaliteit van opleidingen en trainingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de docent. Daarom werkt NCOI uitsluitend met uitstekend opgeleide docenten die werkzaam zijn in het vakgebied van uw opleiding. Meer dan 2.000 docenten zetten zich dagelijks in om u te helpen uw professionele doelstellingen te bereiken. Alexandra van ’t Geloof is een van hen. Zij vertelt u in deze video waarom zij lesgeven het leukste vindt wat er is.

Unieke combinatie van erkend en praktijkgericht onderwijs

Onze opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (MBO) en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (HBO/Master). Hierdoor weet u zeker dat uw opleiding aan strenge kwaliteitseisen voldoet, en u een waardevol diploma behaalt. Daarnaast is ons onderwijs anders ingericht dan het onderwijs aan een reguliere onderwijsinstelling. U heeft immers een heel andere opleidingsbehoefte dan iemand die fulltime naar school gaat. U moet het volgen van een opleiding in kunnen passen in uw drukke agenda. Verder krijgt u bij ons geen theorie om de theorie, maar maken we voortdurend de vertaalslag naar de praktijk. Uw praktijk. Hierdoor kunt u wat u leert direct de volgende dag toepassen.

Studeren waar en wanneer u wilt

Bij ons kunt u uw opleiding uitstekend combineren met uw baan en privéleven. U kunt uw opleiding namelijk doordeweeks overdag, ’s avonds of op zaterdag volgen. En dankzij onze locaties door heel Nederland, is er altijd wel een locatie bij u in de buurt. Verder kunt u meerdere keren per jaar starten. U hoeft dus niet tot september te wachten. Ook de opbouw van onze opleidingen is flexibel. Wilt u zich niet meteen inschrijven voor een volledige, erkende opleiding? Dan kunt u ook kiezen voor een deelprogramma. Dit is een onderdeel van een volledige, erkende opleiding, waarin u zich heel gericht verdiept in een bepaald onderwerp. Als u later besluit dat u zich toch voor de volledige opleiding wilt inschrijven, kunt u de studiepunten die u al behaald heeft onder bepaalde voorwaarden inbrengen.

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 

 

"Ik ben tevreden over de organisatie van de opleiding..."

De ervaring van Dhr. T. de Bruin
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren. Het belangrijkste resultaat is natuurlijk het erkende diploma, maar in de praktijk is het de kennis die ik heb opgedaan en in mijn dagelijkse werkzaamheden kan gebruiken.
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren.
Leeftijd 45 Opleidingsniveau Master
Functie Hoofd Front- en Back office bij Logistiek van Defensie Studievariant Avond
Opleiding MBO Logistiek Supervisor niveau 4    

"Ik ben tevreden over de organisatie van de opleiding..."

De ervaring van Dhr. T. de Bruin
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren. Het belangrijkste resultaat is natuurlijk het erkende diploma, maar in de praktijk is het de kennis die ik heb opgedaan en in mijn dagelijkse werkzaamheden kan gebruiken.
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren.
Leeftijd 45 Opleidingsniveau Master
Functie Hoofd Front- en Back office bij Logistiek van Defensie Studievariant Avond
Opleiding MBO Logistiek Supervisor niveau 4    

Leer ons beter kennen

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijke advies
 

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent