Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB

Officieel erkend programma voor het behalen van uw AA-titel - 3 jaar

Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB

Officieel erkend programma voor het behalen van uw AA-titel - 3 jaar
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/folder.png?ext=.png

Vakgebied

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/hat.png?ext=.png

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/people.png?ext=.png

Studievormen

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/diploma.png?ext=.png

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/download.png?ext=.png

Meer informatie

Download brochure
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/mail.png?ext=.png

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/folder.png?ext=.png

Vakgebied

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/hat.png?ext=.png

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/people.png?ext=.png

Studievormen

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/diploma.png?ext=.png

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/download.png?ext=.png

Meer informatie

Download brochure
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/mail.png?ext=.png

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Na het afronden van de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB zet u de stap om u te kunnen registreren als MKB Accountant (AA) bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De Praktijkopleiding AA Accountancy MKB is gericht op accountants die met name samenstel- en advieswerkzaamheden verrichten voor het MKB. Het doel van de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB is u te ontwikkelen tot een beginnend beroepsbeoefenaar zoals voorgeschreven door de NBA. Met deze afronding behaalt u uw AA-titel. Deze opleiding wordt uitgevoerd door onze businesspartner Markus Verbeek Praehep.

Doelgroep

Deze praktijkopleiding is een vervolg op de theoretische Post HBO-opleiding AA Accountancy - MKB en is bedoeld voor werknemers op een accountantskantoor die als certificerend accountant klanten uit het midden- en kleinbedrijf willen bedienen.

Vooropleiding

Heeft u een getuigschrift van de HBO Bachelor Accountancy van NCOI of Markus Verbeek Praehep? Dan heeft u alleen nog een toelatingsverklaring nodig om toelaatbaar te zijn. Met een andere afgeronde HBO Bacheloropleiding kunt u ook deelnemen aan deze opleiding. U dient dan een van onze schakelprogramma’s naar Post HBO Accountancy - MKB afgerond te hebben en in het bezit te zijn van een toelatingsverklaring.

Doel en opzet

De opleiding sluit volledig aan bij de actuele exameneisen van de Raad voor de Praktijkopleiding. U zoekt binnen uw kantooromgeving of in bijzondere situaties buiten uw werkkring een certificeringsbevoegd accountant (AA of RA) die wil optreden als praktijkbegeleider. Tijdens de opleiding heeft u toegang tot een professionele online leeromgeving van de NBA.

U kunt elke maand starten met deze opleiding. Na inschrijving bij de NBA en het stagebureau van Markus Verbeek Praehep wordt er een nulmeting gedaan om het vertrekpunt in uw persoonlijke ontwikkeling tot beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen vaststellen. Vervolgens maakt u een persoonlijk ontwikkelplan waarin u een groei in functioneren laat zien en een planning van de uit te voeren werkzaamheden gedurende de 3-jarige praktijkstage. De groei en ontwikkeling die u als trainee moet laten zien hebben betrekking op 4 componenten: groei in verantwoordelijkheidsniveau, verbreding van de scope van werkzaamheden, toename van de complexiteit van de uit te voeren opdrachten en groei in vaardigheden en bewustwording van de beroepshouding. Uiteindelijk groeit u toe naar het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar.

U volgt 3 trainingsdagen per jaar om uw competenties verder te ontwikkelen. De trainingen Persoonlijk Inzicht en Beïnvloedingsvaardigheden, Feedback Geven en Ontvangen en de training Professioneel Adviseren zijn daarbij verplicht. U neemt in het eerste en tweede jaar deel aan de intervisiegesprekken en in het derde jaar aan de referaatgroepen. Trainees die bij de voorbereiding en uitvoering van (overige) assuranceopdrachten begeleid willen worden, nemen deel aan de contactdagen (begeleidingsuren).

Door onze focus op individuele training en persoonlijke coaching bereiden deze workshops u uitstekend voor op het afsluitende eindgesprek. In overleg met uw werkgever zoekt u een praktijkbegeleider en rapporteert u halfjaarlijks over de begeleidingsgesprekken met uw praktijkbegeleider en in de jaarrapportages over uw voortgang. Indien nodig worden planningen bijgesteld. Nadat er is vastgesteld dat u aan alle eisen van de opleiding heeft voldaan, kunt u in een eindgesprek bij de NBA aantonen dat u in staat bent als accountant te functioneren in de praktijk.

Voorbereiding en studiebelasting

De meeste werkzaamheden verricht u in uw eigen werkomgeving. De studiebelasting kan per onderdeel van de praktijkopleiding verschillen.

Praktijkopleiding AA MKB

De praktijkopleiding dient te worden uitgevoerd op een door de NBA goedgekeurde praktijkopleidingsplaats. Ook de praktijkbegeleider moet voldoen aan de voorwaarden die de NBA heeft gesteld. Het stagebureau van Markus Verbeek Praehep is erkend door de Raad voor de Praktijkopleiding. Na inschrijving bezoekt het stagebureau uw kantoor om tijdens een gesprek te beoordelen of het kantoor en de praktijkbegeleider aan deze vereisten voldoen. De praktijkopleiding kent een nominale studieduur van 3 jaar.

De activiteiten die u uitvoert, staan vermeld in het praktijkopleidingsplan. Doordat de theoretische opleiding en de praktijkopleiding gedurende 2 jaar parallel kunnen lopen, kunt u het praktijkprogramma al na 1 jaar afronden na de afsluiting van het theoretische deel. U ontvangt bij aanvang van deze praktijkopleiding uiteraard alle specifieke informatie die u nodig heeft.

Post HBO Accountancy

Vanwege de toegenomen integratie tussen de theorie- en de praktijkopleiding adviseren we u om deze parallel aan elkaar te volgen.

Waarom de Praktijkopleiding AA bij NCOI

Vanaf 1 januari 2017 kunt u de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB volgen. Door de wijzigingen van de landelijke eindtermen door de CEA (Commissie Eindtermen Accountantsopleiding) is er een grotere rol weggelegd voor de stagebureaus. Als erkend stagebureau heeft onze businesspartner Markus Verbeek Praehep de nieuwe eindtermen op een zeer praktijkgerichte manier, die past bij de persoonlijke ontwikkeling van de aankomend AA-accountant, ingevuld. We verzorgen het jaarlijkse trainingsprogramma in kleine groepen van maximaal 12 personen. De begeleiding bij de intervisiegroepen, referaatgroepen en contactdagen vinden plaats in groepjes van 5-7 trainees met coaches die het beroep goed kennen. U wordt door ons extra begeleid in de slotfase van het praktijkprogramma, zodat u het slotexamen met vertrouwen tegemoet gaat.

AA-register

De Post HBO Accountancy MKB voldoet aan de eindtermen, zoals die door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Raad voor de Praktijkopleidingen zijn vastgesteld. Inschrijving in het accountantsregister kan plaatsvinden nadat u naast deze theoretische opleiding de praktijkopleiding van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) met succes heeft afgerond. Na afronding van de Praktijkopleiding AA kunt u officieel in het accountantsregister worden opgenomen en mag u de titel AA voeren.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

De praktijkopleiding bestaat uit:

 • Intake
 • Nulmeting
 • Opzetten persoonlijk ontwikkelplan (360 graden feedback)
 • Contactdagen
 • Intervisiebijeenkomsten
 • Training Essay Schrijven
 • Training Persoonlijk Inzicht en Beïnvloedingsvaardigheden
 • Training Feedback Geven en Ontvangen
 • Training Professioneel Adviseren
 • Training naar keuze
 • Referaat
 • Training Eindgesprek

Deze opleiding kunt u overdag op diverse locaties volgen. Afhankelijk van uw keuze is het mogelijk dat u soms enkele bijeenkomsten volgt op een andere dag. Het bijeenkomstenoverzicht wordt ruim op tijd bekendgemaakt.

Diploma

De praktijkopdrachten worden beoordeeld op inhoud en niveau door uw praktijkbegeleider en de beoordelaar die wordt aangesteld door het stagebureau. Na afronding van alle verplichtingen volgt een eindgesprek. Hierbij is naast de examinator van Markus Verbeek Praehep ook een door de NBA aangewezen examinator aanwezig. Bij een voldoende beoordeling van het eindgesprek ontvangt u het getuigschrift ‘Praktijkopleiding AA’ van de NBA.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Cursusgeld: € 8.990,- (met contactdagen)
Studiemateriaal: € 250,- (met contactdagen)
Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.
Extra essay: € 350,-*
Wisselen van plek of
werkgever: € 400,-*
Toelatingsverklaring voor
andere stagebureaus: € 150,-*

*De vermelde kosten hebben betrekking op trainees die maximaal 5 jaar over de opleiding doen. Neem contact op met onze afdeling studieservice als u de maximale duur van de opleiding dreigt te overschrijden.

U kunt deze opleiding ook in 12 termijnen betalen. Hiervoor wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.

De door de NBA verplicht af te dragen bijdragen zijn hier niet bij inbegrepen. Afdracht hiervan vindt direct plaats via de NBA.

Locatie- en arrangementskosten

NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB

Officieel erkend programma voor het behalen van uw AA-titel - 3 jaar
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/folder.png?ext=.png

Vakgebied

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/hat.png?ext=.png

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/people.png?ext=.png

Studievormen

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/diploma.png?ext=.png

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/download.png?ext=.png

Meer informatie

Download brochure
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/mail.png?ext=.png

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Speciaal voor werkenden

NCOI is speciaal opgericht voor werkenden. We verzorgen meer dan 1.000 opleidingen en trainingen in veel verschillende vakgebieden en leiden jaarlijks 50.000 professionals op. Professionals zoals u. Samen met 700 medewerkers en meer dan 2.000 docenten zetten we ons dagelijks in om u te helpen uw professionele doelstellingen te bereiken. We verzorgen onze opleidingen voor het overgrote deel van de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven. Een NCOI-diploma is dus echt een waardevolle aanvulling op uw cv. 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/grootste-opleider-desktop-lg-min-1.jpg?ext=.jpg

Topdocenten uit de praktijk

De kwaliteit van opleidingen en trainingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de docent. Daarom werkt NCOI uitsluitend met uitstekend opgeleide docenten die werkzaam zijn in het vakgebied van uw opleiding. Meer dan 2.000 docenten zetten zich dagelijks in om u te helpen uw professionele doelstellingen te bereiken. Alexandra van ’t Geloof is een van hen. Zij vertelt u in deze video waarom zij lesgeven het leukste vindt wat er is.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/shutterstock-332055986-desktop-lg-min-1.jpg?ext=.jpg

Unieke combinatie van erkend en praktijkgericht onderwijs

Onze opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (MBO) en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (HBO/Master). Hierdoor weet u zeker dat uw opleiding aan strenge kwaliteitseisen voldoet, en u een waardevol diploma behaalt. Daarnaast is ons onderwijs anders ingericht dan het onderwijs aan een reguliere onderwijsinstelling. U heeft immers een heel andere opleidingsbehoefte dan iemand die fulltime naar school gaat. U moet het volgen van een opleiding in kunnen passen in uw drukke agenda. Verder krijgt u bij ons geen theorie om de theorie, maar maken we voortdurend de vertaalslag naar de praktijk. Uw praktijk. Hierdoor kunt u wat u leert direct de volgende dag toepassen.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-erkend-praktijkgericht-onderwijs.jpg?ext=.jpg

Studeren waar en wanneer u wilt

Bij ons kunt u uw opleiding uitstekend combineren met uw baan en privéleven. U kunt uw opleiding namelijk doordeweeks overdag, ’s avonds of op zaterdag volgen. En dankzij onze locaties door heel Nederland, is er altijd wel een locatie bij u in de buurt. Verder kunt u meerdere keren per jaar starten. U hoeft dus niet tot september te wachten. Ook de opbouw van onze opleidingen is flexibel. Wilt u zich niet meteen inschrijven voor een volledige, erkende opleiding? Dan kunt u ook kiezen voor een deelprogramma. Dit is een onderdeel van een volledige, erkende opleiding, waarin u zich heel gericht verdiept in een bepaald onderwerp. Als u later besluit dat u zich toch voor de volledige opleiding wilt inschrijven, kunt u de studiepunten die u al behaald heeft onder bepaalde voorwaarden inbrengen.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-flexibel-studeren.jpg?ext=.jpg

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-brochure.jpg?ext=.jpg

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/contentpagina's/landingspagina's/ncoi-opleidingsadvies-op-maat.jpg?ext=.jpg
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/testimonial-desktop.jpg?ext=.jpg

"Ik ben tevreden over de organisatie van de opleiding..."

De ervaring van Dhr. T. de Bruin
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren. Het belangrijkste resultaat is natuurlijk het erkende diploma, maar in de praktijk is het de kennis die ik heb opgedaan en in mijn dagelijkse werkzaamheden kan gebruiken.
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren.
Leeftijd 45 Opleidingsniveau Master
Functie Hoofd Front- en Back office bij Logistiek van Defensie Studievariant Avond
Opleiding MBO Logistiek Supervisor niveau 4    
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/testimonial-desktop.jpg?ext=.jpg

"Ik ben tevreden over de organisatie van de opleiding..."

De ervaring van Dhr. T. de Bruin
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren. Het belangrijkste resultaat is natuurlijk het erkende diploma, maar in de praktijk is het de kennis die ik heb opgedaan en in mijn dagelijkse werkzaamheden kan gebruiken.
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren.
Leeftijd 45 Opleidingsniveau Master
Functie Hoofd Front- en Back office bij Logistiek van Defensie Studievariant Avond
Opleiding MBO Logistiek Supervisor niveau 4    

Leer ons beter kennen

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/sliders/klassikale-opleidingen-ncoi-1920.jpg?ext=.jpg

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijke advies
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/sliders/opendagen-ncoi-openavond-1920.jpg?ext=.jpg

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/ncoi-slider-erkende-kwaliteit-ncoi-desktop.jpg?ext=.jpg

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/testimonial-slide.jpg?ext=.jpg