Menu

HBO Bachelor Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

HBO Bachelor Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Vakgebied

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Bent u graag actief en wilt u leerlingen door sport en spel in beweging krijgen en houden? Volg dan deze opleiding! U behaalt namelijk op een uiterst praktijkgerichte wijze uw officiële onderwijsbevoegdheid. Als aankomend leraar lichamelijke opvoeding (LO) moet u niet alleen in de lesbanken zitten. Daarom is er veel ruimte voor de praktijk in mooi ingerichte praktijklocaties in onze opleiding. U leert door te doen. Zo bereiden wij u uitstekend voor op het mooie vak van leraar lichamelijke opvoeding. U zet uitdagende lessen op, zodat iedere leerling het beste uit zichzelf haalt. U leert lesgeven aan groepen en ontwikkelt organisatorische vaardigheden. Met deze kwaliteiten bent u in staat om leerlingen verantwoord en met plezier te laten bewegen. Dit programma is zeer praktijkgericht en er is veel aandacht voor sport en beweging. Samen met uw medestudenten en docenten bespreekt u uw ontwikkeling. Bovendien is deze opleiding NVAO-geaccrediteerd, waardoor u verzekerd bent van uitstekende kwaliteit.

U behaalt uw onderwijsbevoegdheid

Wilt u als leraar lichamelijke opvoeding aan de slag gaan, dan heeft u een onderwijsbevoegdheid nodig. Met deze opleiding behaalt u uw officiële eerstegraads onderwijsbevoegdheid.

Kenmerken lerarenopleiding bij Hogeschool NCOI

 • Grootste hogeschool van werkend Nederland
 • Unieke aanpak met ondersteuning van praktijkbegeleider en vakdidactisch begeleider
 • Landelijke opleider met opleidingsplaatsen door heel Nederland
 • 1 avond per week of 1 dag per 2 weken
 • Praktijkervaring opdoen via stage of eigen baan in het voortgezet onderwijs
 • Goed te combineren met gezin en werk
 • Opleiding met uitstekende baanperspectieven
 • Topdocenten uit de onderwijspraktijk
 • Officieel erkende tweedegraads bevoegdheid
 • Officieel erkend door het ministerie van OCW

Waarom leraar lichamelijke opvoeding?

Als leraar LO helpt u leerlingen bij de ontwikkeling van hun motoriek en stimuleert u ze om te bewegen en gezond te zijn. U helpt ze bij de ontwikkeling naar een volwassen mens. Aan de hand van leuke en uitdagende sport- en spelactiviteiten stimuleert u samenwerken en respect voor elkaar. U maakt bewegen op een verantwoorde manier leuk voor de leerling. Hierdoor krijgt u groepen jongeren in beweging en stimuleert u ze om in beweging te blijven. U helpt de leerlingen bij problemen en vanuit elke unieke situatie weet u de juiste aanpak te kiezen om de leerlingen te inspireren. U stelt leerlingen op hun gemak en zoekt samen met hen naar een sportactiviteit waar zij zich prettig en comfortabel bij voelen. U laat ze in aanraking komen met verschillende sporten en vormen van sport, die hen elk op hun eigen manier helpen in het dagelijks leven, zoals opkomen voor zichzelf en samenwerken. Het zijn enkele aspecten waarin u leerlingen uitdaagt zichzelf te ontdekken en ontwikkelen. Dit zijn belangrijke leerpunten die u uw leerlingen mee kunt geven, waardoor ze met een goede bagage hun eigen toekomst in kunnen gaan. Kortom: een mooi beroep met goede toekomstmogelijkheden.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze opleiding is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK).

Doelgroep

Wilt u aan de slag gaan als leraar lichamelijke opvoeding? Dan heeft u een officiële onderwijsbevoegdheid nodig. Die behaalt u met deze opleiding. Zo bent u ervan verzekerd dat u na het afronden van deze opleiding als leraar aan de slag kunt gaan.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deelnemen aan deze HBO Bachelor met een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Heeft u dit niet en bent u minimaal 21 jaar? Dan kunt u instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Hogeschool NCOI. Daarnaast is het ondergaan van een sportmedische advieskeuring verplicht voor toelating tot de ALO. Ook neemt u deel aan een motorische test voorafgaande aan uw inschrijving in de opleiding. Een positieve beoordeling van deze test is noodzakelijk voor toelating tot de ALO.

Doel en opzet

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding.

Tijdens deze Bacheloropleiding wordt u begeleid door topdocenten met ruime ervaring in de onderwijspraktijk. Zij koppelen vakinhoud voor u aan vakdidactiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ontwikkelt u zich tot leraar. Hierbij vormen 3 taken de kern:

 • Inhoud
 • Vakdidactiek
 • Pedagogiek

Deze opleiding is volledig ontworpen naar deze 3 kerntaken. Zo bent u ervan verzekerd dat u alle aspecten van het docentschap leert toepassen. Daarbij ligt bij NCOI de focus op praktijkgericht onderwijs. Zeker voor een leraar LO is praktijk belangrijk. Daarom zult u veel in de gymzaal oefenen met spelvormen en de verschillende sporten die er zijn. Onder leiding van uitstekende docenten leert u wat er tijdens het lesgeven van een leraar lichamelijke opvoeding gevraagd wordt en waar u op moet letten. Bij NCOI leert u aan de hand van een uniek onderwijsmodel waarbij u leert van de werk- en levenservaring van medestudenten en uw docent en u dit direct in de praktijk kunt toepassen.

Flexibel studeren

U studeert steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke professionele online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft tijdens uw hele studie. Met het duidelijke overzicht heeft u altijd zicht op de bijeenkomsten en opdrachten, zodat het plannen eenvoudig is. U kunt zo ook contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien is het mogelijk om er te oefenen met vragen en praktijkcases.

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week.

Diverse specialisatierichtingen

U kunt deze Bachelor een eigen accent geven aan de hand van ons keuzeprogramma in de afstudeerfase. Dit onderwerp kan ondersteunend zijn voor uw carrière in het onderwijs. U kunt kiezen uit onderstaande modules:

 • Sportbeleid
 • Sportstimulering
 • Sportmarketing

Stage-/Werkplek

Door de theorie in echte werksituaties toe te passen kunt u direct oefenen met wat u heeft geleerd. Daarom vindt NCOI het belangrijk dat u al lerende werkervaring opdoet, direct al vanaf het eerste studiejaar. Het hebben van een stageplaats of werkplek binnen het onderwijs vormt daarmee een essentieel onderdeel van deze lerarenopleiding. Zo leert u onderwijsactiviteiten voorbereiden, uitvoeren en evalueren, een lesplanning opstellen en lessenseries uitvoeren.

Het hebben van een stageplaats of werkplek binnen het onderwijs vormt daarom een verplicht onderdeel van deze lerarenopleiding. Op die manier kunt u kennis en vaardigheden opdoen die onmisbaar zijn binnen het werkveld. In fase 1 loopt u stage in het primair onderwijs tijdens de module Praktijk primair onderwijs. Tijdens de module Praktijk voortgezet onderwijs loopt u stage in het voortgezet onderwijs. In fase 2 kunt u kiezen tussen een stage in het primair of voortgezet onderwijs. In fase 3 loopt u dan stage in de andere variant dan die u gekozen heeft in fase 2. Tijdens fase 4 kiest u zelf voor een stage in het primair of voortgezet onderwijs.

Aantrekkelijke route voor PABO-afgestudeerden

Indien u in het bezit bent van uw PABO-diploma en u uw eerstegraads bevoegdheid wilt behalen, biedt NCOI u een aantrekkelijke route. U kunt de studiebelasting van uw lerarenopleiding aanzienlijk verminderen door middel van een kort schakelprogramma. Hierin staan de algemene pedagogisch-didactische vaardigheden gericht op leerlingen in het algemeen vormend onderwijs en (V)MBO centraal.

Praktijkmodules

In de praktijkmodules staat het leren lesgeven centraal. De praktijkmodules worden in moderne praktijkaccommodaties centraal in Nederland verzorgd.

Voorbeeldvaardigheden

In de praktijkmodules in de tweede en derde fase is een onderdeel Voorbeeldvaardigheden verwerkt. Als leraar LO wilt u leerlingen immers zo goed mogelijk begeleiden op het gebied van sport en beweging. Tijdens de opleiding gaat u daarom aan de slag met het ontwikkelen van uw eigen vaardigheden in de 5 sportdisciplines die in de opleiding aan bod komen. Op basis van uw eigen sportachtergrond en intake komt u mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling van een of meerdere van deze onderdelen Voorbeeldvaardigheden.

Meer informatie en kosten

U kunt uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte. Zie Hogeschool NCOI voor meer praktische informatie en de kosten van de opleiding.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

In alle fases van de opleiding staat praktijkonderwijs centraal. Hierbij werkt u aan uw kennis en vaardigheden op de volgende gebieden:

 • Methodiek, programmaopbouw en lessenseries
 • Activerende didactiek en zelfstandig werken
 • Gebruik van accommodatie en materialen
 • Veiligheid in de lessen
 • Aantrekkelijke en uitdagende werkvormen en lesideeën
 • Vaardigheden en technieken

Programma 240 EC

Fase 1
 • Leren en lesgeven 8 EC
 • Praktijk primair onderwijs 8 EC
 • Praktijk voortgezet onderwijs 8 EC
 • Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 8 EC
 • Groepsdynamica en klassenmanagement 8 EC
 • Anatomie en bewegingsleer 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Beroepsopdracht fase 1 6 EC

Fase 2

 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding 8 EC
 • Inspanningsfysiologie en training 8 EC
 • Praktijk turnen: springen 8 EC
 • Praktijk veldsporten 8 EC
 • Praktijk bewegen en muziek 8 EC
 • Praktijk zaalspelen 4 EC
 • Praktijk atletiek 4 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Beroepsopdracht fase 2 6 EC

Fase 3

 • Diversiteit en onderwijzen 12 EC
 • Motorisch leren, biomechanica en MRT 12 EC
 • Praktijk turnen: zwaaien, draaien, balanceren 8 EC
 • Praktijk netspelen 8 EC
 • Praktijk zelfverdediging 8 EC
 • Praktijkprogramma 12 EC

Afstudeerfase

 • Sportevenementen 8 EC
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) 8 EC
  • Sportbeleid
  • Sportstimulering
  • Sportmarketing
 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeronderzoek 14 EC

Fase 1

In fase 1 gaat u aan de slag met de kern van het vak lichamelijke opvoeding. U leert lesgeven, maar gaat vooral aan de slag met de praktijk. U leert wat het inhoudt om leraar lichamelijke opvoeding te zijn en hoe u uw lessen interessant, leuk en vooral leerzaam maakt. Tijdens de praktijkmodules komen de verschillende domeinen van de lichamelijke opvoeding aan bod. U kunt oefenen met de methodieken en maakt zich de sport- en spelvormen eigen. Daarnaast gaat u aan de slag met modules op het gebied van leren en lesgeven en de basiskennis anatomie van het menselijk lichaam en bewegingsleer. U gaat aan de slag met onderstaande modules:

 • Leren en lesgeven
 • Praktijk primair onderwijs
 • Praktijk voortgezet onderwijs
 • Vakdidactiek lichamelijke opvoeding
 • Groepsdynamica en klassenmanagement
 • Anatomie en bewegingsleer

Daarnaast maakt u in deze eerste fase een beroepsopdracht en wordt beoordeeld hoe u functioneert voor een klas.

Fase 2

In fase 2 versterkt u uw didactische vaardigheden en werkt u aan uw vakinhoudelijke ontwikkeling op het gebied van bewegingsonderwijs. Zo volgt u diverse interessante praktijkmodules. Hiermee verdiept u zich in verschillende sporten die u als leraar leert aan uw leerlingen. Deze sporten helpen de leerling bij zijn motorische ontwikkeling en belangrijke maatschappelijke aspecten als samenwerken en respectvol omgaan met elkaar. U staat in deze fase ook zelf in de gymzaal om de sporten te oefenen en te doceren. Daarnaast volgt u het praktijkprogramma waarin de theorie in de praktijk wordt toegepast. Dit alles om van u een uitstekend voorbereide leraar lichamelijke opvoeding te maken.

Praktijkmodules

U volgt 5 praktijkmodules:

 • Praktijk turnen: springen
 • Praktijk veldsporten
 • Praktijk bewegen en muziek
 • Praktijk zaalspelen
 • Praktijk atletiek

Fase 3

Fase 3 richt zich op motorisch leren. De motoriek van de leerling staat centraal en u leert precies hoe u in uw lessen rekening kunt houden met de verschillende fases van motorische ontwikkeling bij leerlingen. Dit kunt u direct toepassen in de interessante modules waarbij u in de praktijk aan de slag gaat. Belangrijke vaardigheden als zelfverdediging en samenwerken staan in deze modules centraal en u leert verschillende sport- en spelvormen kennen die u direct in uw lessen kunt toepassen. Naast eigen vaardigheden zal het in deze lessen vooral ook gaan over het lesgeven in de (school)praktijk. Tijdens deze fase vervolgt u uw praktijkprogramma.

Praktijkmodules

U volgt 3 praktijkmodules:

 • Praktijk turnen: zwaaien, draaien, balanceren
 • Praktijk netspelen
 • Praktijk zelfverdediging

Afstudeerfase

In de afstudeerfase volgt u nog een interessante module op het gebied van project- en eventmanagement. Deze module Sportevenementen is van belang voor een leraar lichamelijke opvoeding om sportdagen, -events en andere projecten binnen het vak en binnen de school op een juiste wijze te organiseren. In deze fase volgt u ook een keuzemodule op het gebied van sportbeleid, sportstimulering of sportmarketing. Hiermee geeft u uw opleiding een mooi eigen gekozen extra accent.

In deze fase schrijft u tevens uw afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke vakdidactisch begeleider toegewezen vanuit Hogeschool NCOI die u ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen voor uw afstudeeronderzoek. Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw startbekwaamheid als leraar aan. Ten slotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. U laat hierin zien hoe u werkt als leraar. Als u alle onderdelen heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leraar in het primair, voortgezet of beroepsonderwijs aan de slag te gaan.

Examens

U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Iedere module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten, praktijkexamens en mondelinge examens wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. De eerste fases rondt u af met een praktijkgerichte beroepsopdracht en gedurende de opleiding werkt u aan een praktijkportfolio. U sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht en een assessment, waarbij we komen kijken hoe u in de praktijk functioneert.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot Leraar van de Eerste Graad in Lichamelijke Opvoeding’. U bent dan bevoegd leraar lichamelijke opvoeding. Daarnaast mag u de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, uitstekend aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Wilt u voor of na de zomer starten met deze opleiding?

Iedere zomer actualiseren wij het opleidingsaanbod. Het studieprogramma kan bijvoorbeeld herzien worden. Hieronder kunt u met behulp van de knop aangeven of u de opleidingsvariant van voor of na de zomer wilt bekijken.

Start voor de zomer
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(3 termijnen)
Per kwartaal
(12 termijnen)
Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Lesgeld € 8.490,- € 3.056,40 € 764,10 € 254,70
Studiemateriaal € 2.100,- € 756,- € 189,- € 63,-
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Comptentie ontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1,790,- € 644,40 € 161,10 € 53,70
Diplomering € 500,- € 180,- € 45,- € 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Kostenspecificatie

Dossiervorming (eenmalig) Ineens € 200,- Per jaar
(3 termijnen)
niet mogelijk Per kwartaal
(12 termijnen)
niet mogelijk Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
niet mogelijk
Lesgeld Ineens € 8.490,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 3.056,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 764,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 254,70
Studiemateriaal Ineens € 2.100,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 756,- Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 189,00 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 63,-
Examenkosten Ineens € 2.760,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 993,60 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 248,40 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 82,80
Comptentie ontwikkelprogramma (stage)
en projectbegeleiding
Ineens € 1.980,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 712,80 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 178,20 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 59,40
Afstuderen Ineens € 1,790,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 644,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 161,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 53,70
Diplomering Ineens € 500,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 180,- Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 45,- Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting. Betalen per maand is alleen mogelijk voor particulieren. 

Locatie- en arrangementskosten

NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Fiscaal voordeel

Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

HBO Bachelor Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Vakgebied

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Heeft u vragen?

Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.

Vraag de nieuwe studiegids 2019-2020 aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de studiegids 2019-2020 aan of bekijk het vernieuwde aanbod op onze website.

Laatste mogelijkheid: bespaar tot € 10.000,- op een Bacheloropleiding

De overheid stopt per 1 september met de regeling vraagfinanciering, waarmee u voordelig een opleiding kunt volgen in de zorg, techniek of IT. Bent u werkzaam in een van deze sectoren en wilt u zich verder ontwikkelen? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Profiteer dan nog snel van deze voucherregeling en schrijf u voor 17 augustus in voor een van de geselecteerde HBO Bacheloropleidingen of HBO-programma’s. Zo kunt u maximaal tot € 10.000,- besparen op een volledige opleiding.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.