Menu

HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Incompany volgen?

Meer informatie

Fiscale scholingsaftrek

Meer informatie
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Heb je een passie voor wiskunde en wil je je enthousiasme en kennis op inspirerende wijze op jongeren overbrengen? Dan is het vak van leraar wiskunde een beroep met uitstekende perspectieven voor jou. Als wiskundeleraar ga je samen met leerlingen aan de slag met onderwerpen die in het dagelijks leven van belang zijn. Het vak wiskunde is onmisbaar voor veel studies en met je lessen kun je flink werken aan de toekomst van je leerlingen. In deze praktijkgerichte HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde ontwikkel je je op vakdidactisch en vakinhoudelijk gebied. Na het behalen van deze opleiding ben je bevoegd docent voor het (V)MBO en de onderbouw van HAVO/VWO. Er is veel vraag naar bevoegde leraren wiskunde, waardoor je baanperspectieven uitstekend zijn. De modulaire en praktijkgerichte aanpak van Hogeschool NCOI zorgt voor een flexibele opbouw van de studie die goed met werk en privé te combineren is. Zo leer je het vak begrijpelijk en leuk overbrengen aan je leerlingen.

Je behaalt je onderwijsbevoegdheid

Wil je als leraar aan de slag gaan, dan heb je een onderwijsbevoegdheid nodig. Met deze opleiding behaal je je officiële tweedegraads onderwijsbevoegdheid.

Waarom leraar wiskunde?

Wiskunde speelt ongemerkt een belangrijke rol in het leven van veel jongeren. Medische onderzoeken, economisch welzijn, bouwkunde, veiligheidstests en meer zijn domeinen waarin wiskunde een belangrijke rol speelt. Belangrijk dus dat jongeren zich de basis van het vak wiskunde eigen maken. Ben jij de leraar die de leerlingen inspireert om probleemoplossend te denken? Vind jij het leuk om leerlingen informatie op verschillende manieren uit te leggen? En wil je een rol spelen in hun persoonlijke ontwikkeling? Dan is het vak van leraar wiskunde iets voor jou.

Kenmerken lerarenopleiding bij Hogeschool NCOI

 • Grootste hogeschool van werkend Nederland
 • Unieke aanpak met ondersteuning van praktijkbegeleider en vakdidactisch begeleider
 • 1 avond per week of 1 dag per 2 weken
 • Duaal en deeltijdstudiemogelijkheden
 • Praktijkervaring opdoen via stage of eigen baan in het voortgezet onderwijs
 • Goed te combineren met gezin en werk
 • Opleiding met uitstekende baanperspectieven
 • Topdocenten uit de onderwijspraktijk
 • Officieel erkende tweedegraads bevoegdheid
 • Officieel erkend door het ministerie van OCW

Doel en opzet

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. Je kunt korter of langer over je opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van je werkervaring, je werkplek en de hoeveelheid tijd die je besteedt aan de opleiding.

Tijdens deze Bacheloropleiding word je begeleid door topdocenten met ruime ervaring in de onderwijspraktijk. Zij koppelen vakinhoud aan vakdidactiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ontwikkel je je tot leraar. Hierbij vormen 3 taken de kern:

 • Vakinhoud
 • Vakdidactiek
 • Pedagogiek

Deze opleiding is volledig ontworpen naar deze 3 kerntaken. Zo ben je ervan verzekerd dat je alle aspecten van het docentschap leert toepassen. Dit doe je aan de hand van een uniek onderwijsmodel waarbij je leert van de werk- en levenservaring van medestudenten en je docent en dit direct in de praktijk kunt toepassen. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je na afloop van de opleiding uitstekend voorbereid bent en voldoende in huis hebt om met succes voor de klas te kunnen staan.

Flexibel studeren

Je studeert steeds in overzichtelijke stappen. Per module rond je een onderwerp af. Daarmee houd je focus en is je opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast word je tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke professionele online leeromgeving. Je vindt er alles wat je nodig hebt tijdens je hele studie. Met het duidelijke overzicht heb je altijd zicht op de bijeenkomsten en opdrachten, zodat het plannen eenvoudig is. Je kunt zo ook contact onderhouden met je studiecoach en de docenten. Bovendien is het mogelijk om er te oefenen met vragen en praktijkcases.

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. Je kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week.

Diverse specialisatierichtingen

Je kunt deze Bacheloropleiding een eigen accent geven aan de hand van ons keuzeprogramma in fase 3. Dit onderwerp kan ondersteunend zijn voor je carrière in het onderwijs. Zo kun je je focussen op het toepassen van passend onderwijs, maar ook kun je je coachingsvaardigheden ontwikkelen, zodat je leerlingen beter kunt begeleiden.

Een van de keuzemogelijkheden is de minor Schoolmanagement. Deze minor is bijzonder interessant indien je een tweede onderwijsbevoegdheid wilt behalen en je wilt doorontwikkelen richting schoolmanagement. Je wilt bijvoorbeeld teamleider worden. Dan biedt deze minor je al een goede basis. Kijk voor een volledig overzicht van de keuzemogelijkheden in het programma. Daarnaast kies je een afstudeerrichting tijdens de afstudeerfase. Je maakt de keuze tussen het algemeen vormend onderwijs (AVO) of het beroepsonderwijs (BO).

Stage-/werkplek

Door de theorie in echte werksituaties toe te passen kun je direct oefenen met wat je hebt geleerd. Daarom vindt NCOI het belangrijk dat je al lerende werkervaring opdoet, direct al vanaf het eerste moment. Het hebben van een stageplaats of werkplek binnen het onderwijs vormt daarmee een essentieel en verplicht onderdeel van deze lerarenopleiding. Zo leer je onderwijsactiviteiten voorbereiden, uitvoeren en evalueren, een lesplanning opstellen en lessenseries uitvoeren.

Als duaal student heb je een baan voor minimaal 20 uur per week die aansluit bij je opleiding. Je kunt dan ervaring opdoen in je eigen werk. Ben je deeltijdstudent? Dan loop je 1 dag per week stage. Je zoekt zelf een stageschool. Het Stage Instituut van NCOI kan je hierbij helpen. Werk je al in het onderwijs, bijvoorbeeld als onderwijsassistent? Dan kun je de school waar je werkt vaak gebruiken als werkervaringsplek. Een praktijkbegeleider vanuit school begeleidt je tijdens het leertraject.

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt aan deze HBO Bachelor deelnemen met een diploma HAVO of VWO, met als aanvullende eis wiskunde B (HAVO) of wiskunde A (VWO) in het vakkenpakket. Heb je dit niet of heb je een diploma MBO-niveau 4, dan volg je eerst de hiervoor speciaal ontwikkelde Servicemodule Wiskunde voor Leraren. Voldoe je niet aan deze toelatingseisen en ben je minimaal 21 jaar, dan kun je instromen op basis van de 21+ regeling van Hogeschool NCOI. Ook dan volg je de Servicemodule Wiskunde voor Leraren.

Aantrekkelijke route voor PABO-afgestudeerden

Indien je in het bezit bent van een PABO-diploma en je je tweedegraads bevoegdheid wilt behalen, biedt NCOI je een aantrekkelijke route. Door middel van een kort schakelprogramma kun je de studiebelasting van je lerarenopleiding aanzienlijk verminderen.

Meer informatie en kosten

Je kunt je opleidingskosten volledig aftrekken van je belastbaar inkomen bij je belastingaangifte. Zie Hogeschool NCOI voor meer praktische informatie en de kosten van de opleiding.

Lerarenbeurs

Werk je in het onderwijs? Dan kun je de Lerarenbeurs aanvragen bij DUO, waarbij je de meeste studiekosten vergoed krijgt. Zie Lerarenbeurs voor meer informatie en aanvragen.

Gunstige financiering

Betaal je het programma zelf? Dan kun je gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet, een aantrekkelijke studiefinanciering voor volwassenen. Daarmee kan iedereen tot 55 jaar de opleidingskosten grotendeels door de overheid laten financieren. Kijk op onze pagina over het levenlanglerenkrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Klassikaal

Je volgt de bijeenkomsten uit dit programma klassikaal op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Doelgroep

Het programma is ontwikkeld voor diegenen die op een efficiënte en flexibele manier de HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde willen afronden.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

Examens

Je ontvangt tijdens je opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Elke module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte opdrachten, mondelinge en schriftelijke examens wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat je zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. De eerste fases rond je af met een praktijkgerichte beroepsopdracht en gedurende de opleiding werk je aan een praktijkportfolio. Je sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht, portfolio en een assessment, waarbij we komen kijken hoe je in de praktijk functioneert.

Versneld je tweedegraads onderwijsbevoegdheid behalen

Hogeschool NCOI biedt je de mogelijkheid om een tweedegraads bevoegdheid te behalen in een versneld traject. Hiervoor ben je in het bezit van het PABO-getuigschrift of een eerste- of tweedegraads bevoegdheid. Ook wanneer je de overstap maakt vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs en beschikt over relevante werkervaring plus een vooropleiding op HBO- of WO-niveau kun je mogelijk instromen in het versnelde traject. Het aantal mogelijke vrijstellingen en de totale studieduur van het traject zijn afhankelijk van je specifieke situatie. Zie HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde - Versneld voor meer informatie over de mogelijkheden van dit versnelde traject.

Programma 240 EC

Fase 1

 • Leren en lesgeven 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Het Nederlandse onderwijssysteem
  • Het beroep en de rol van de leraar
  • Leerpsychologie
  • Sturen van leerprocessen
  • Doelen en leerstof
  • Ontwerpen lesstructuur
  • IT in het onderwijs
  • Didactische werkvormen
  • Activerend leren
  • Een positief leerklimaat
  • Visie op leren en onderwijzen
 • Groepsdynamica en klassenmanagement 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Werkrelaties in het onderwijs
  • Grensbewaking en -verdediging
  • Directief en responsief handelen
  • Omgaan met een lastige klas
  • Conflicten binnen en tussen groepen
  • Regels en afspraken
  • Afstemming met collega’s
  • Negatieve relatiepatronen
  • Feedback en gespreksvoering
  • Gesprekstechnieken
  • Kritische zelfreflectie
  • Taalgericht vakonderwijs en ­referentie­niveaus taal
 • Vlakke meetkunde en leren door voorbeelden 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Goniometrie
  • Construeren en bewijzen
  • Congruentie en gelijkvormigheid
  • Meetkundige plaatsen
  • Wiskunde als vak
  • Leren door voorbeelden
  • Curriculumoverzicht meten en meetkunde
  • Kijken en kijkmeetkunde
  • Lengtematen omrekenen
 • Functiebegrip 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Verzamelingenleer
  • Abstracte structuren (lineaire algebra)
  • Tabel, grafiek, formule
  • Elementaire algebra (waaronder rekenregels)
  • Grafieken tekenen
  • Verloop van grafieken
  • Diverse functies
  • Transformaties
  • Vergelijkingen en ongelijkheden
  • Stelsels oplossen met matrices
 • Vakdidactiek algebra en onderwijzen met ICT 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Omzettingen van … naar; tabel, grafiek, formule, situatie
  • De rol en opbouw van de volgende begrippen in de schoolwiskunde
  • – Verhoudingen en verhoudingstabellen
  • – Lineaire en kwadratische verbanden
  • – Grafieken
  • – Tabellen
  • – Formules en functies
  • Het variabelenbegrip (met IT), de 5 ‘gezichten’ van variabelen (plaatshouder, veranderlijke, generalisator, onbekende, parameter)
  • IT bij het onderwijzen van wiskunde
  • De didactiek van het digibord
  • Activerende werkvormen met IT
 • Inleiding statistiek en kansberekening 4 EC
  (4 bijeenkomsten)
  • Basisbegrippen statistiek
  • Meetwaarden
  • Centrummaten
  • Grafische weergaven
  • Telproblemen
  • Kansregels
  • Binominaal coëfficiënt
  • Curriculumoverzicht statistiek
 • Contextrijk wiskundeonderwijs en rekenen 4 EC
  (4 bijeenkomsten)
  • Contextrijk wiskundeonderwijs, contexten als bron en als didactisch model
  • Horizontaal en verticaal mathematiseren
  • Taal (vaktaal, leesvaardigheid, contexttaal en wiskundetaal) en taalproblemen
  • Concreet, schematisch, abstract
  • Rekendidactische modellen
  • Getallen en functioneel rekenen (number sense, gecijferdheid en getalbegrip)
  • Drieslagmodel en het ijsbergmodel
  • Principes van realistisch rekenonderwijs
  • Rekenstress
 • Praktijkprogramma 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht

Fase 2

 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Jongeren als doelgroep
  • Fases in de ontwikkelingspsychologie
  • Fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele en morele ontwikkeling
  • Aanleg en beïnvloeding
  • Motivatie
  • Ouders en thuis
  • Communiceren met jongeren
  • Leerlingbegeleiding
  • Leerproblemen en -stoornissen
  • Zorgstructuur en -verwijzing
  • Werken met handelingsplannen
  • Positive Behavior Support
 • Rijen en reeksen, grafen en matrixrekenen 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Meetkundige rijen
  • Rekenkundige rijen
  • Tijd- en webgrafieken
  • Limieten
  • Matrixrekening
  • Euler- en Hamiltongrafen
  • Uitleggen
  • Niveaus van zekerheid
 • Voortgezette meetkunde en inzet concreet materiaal 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Abstracte structuren (lineaire algebra, vectorrekening)
  • Aanzichten en doorsneden
  • Perspectief
  • Regelmatige veelvlakken
  • Parametervoorstelling
  • Kegelsneden
  • Leertheoretische achtergronden (Galperin) van leren door concreet materiaal te gebruiken
  • Lesgeven met concreet materiaal (met voorbeelden), zowel in meetkunde als in rekenen
  • Aspecten van meetkundeonderwijs (vormaspect, teken- en constructieaspect, nuttigheidsaspect, logisch aspect, reken- en meetaspect)
  • Les voorbereiden met de inzet van IT-middelen, zoals GeoGebra
 • Differentiëren en integreren 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Differentiaal quotiënt
  • Rekenregels differentiëren
  • Optimaliseren
  • Functieverloop
  • Oppervlakteberekening
  • Riemannsom
  • Rekenregels bij integreren
  • Een lessenserie ontwerpen, samenhangend qua
  • -Inhoud
  • -Gefaseerd leerproces
  • Demonstratiemateriaal ontwikkelen
 • Verklarende statistiek en kansverdeling, en wiskunde-reële situaties 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Kansverdelingen
  • Verwachtingswaarde
  • Wortel N-wet
  • Toetsen van hypothesen
  • Continuïteitscorrectie
  • Betrouwbaarheidsintervallen
  • Wiskundewandeling
  • Rekenen in echte situaties
  • Authentiek materiaal en reële contexten
  • Statistiek leren en IT
 • Probleemoplossend redeneren en bewijzen 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Bewijstechnieken
  • Lineair programmeren
  • Denken en redeneren
  • Argumenteren
  • Een lessenserie voorbereiden volgens BOV-model
  • Wiskundige denkactiviteiten
  • Samenwerken in de wiskundeles
  • OBIT-model
  • Polya, heuristieken en didactische vaardigheden bij probleem oplossen
  • Hulpladder
 • Praktijkprogramma 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht

Fase 3

 • Diversiteit en onderwijzen 12 EC
  (8 bijeenkomsten)
  • Schoolorganisatie en onderwijsconcept
  • Onderwijs, ontwikkelingen en innovatie
  • Pedagogiek en curriculum
  • Mediawijsheid
  • Diversiteit: culturen in de klas
  • Diversiteit: eigen houding en sociale ­vaardigheden
  • Burgerschapsvorming en loopbaan­begeleiding
  • Morele oordeelsvorming: dilemma’s in beroep en schoolorganisatie
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en onderwijsvisie
 • Toetsen en beoordelen 4 EC
  (2 bijeenkomsten)
  • Eindtoets PO
  • Referentieniveaus en rekentoetsen 2A, 2F, 3F en 3S
  • Wiskundetoetsen
  • -Toetsanalyse op OBIT
  • -Digitale toetsen (rekentoets, wiskunde-examen kb-bb-flex)
  • Rubrics als beoordelingsmodel voor wiskundig onderzoek
 • Analyse 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Parameterkrommen
  • Periodieke functies
  • Trillingspatronen
  • Functies van meer variabelen
  • Complexe getallen
  • Complexe functies
  • Rekenen binaire getallen
  • Priemgetallen
  • Kleinste gemene veelvoud
  • Grootste gemene deler
  • Richtingsveld
  • Differentiaalvergelijkingen oplossen
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde 24 EC
  • Passend Onderwijs en Zorgverbreding
  • Schoolmanagement
  • Coaching
 • Praktijkprogramma 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht

Afstudeerfase

 • Positionering van de leraar wiskunde 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Aandacht voor speciale groepen: allochtonen, meisjes, leerlingen met ERWD …
  • Recht doen aan verschillen, onder meer met IT-middelen
  • Visies op wiskundeonderwijs
  • Inhoud en doelen van het wiskundecurriculum
  • -Vergelijking exameneisen wiskunde VMBO
  • -Rekenen in de schoolwiskunde, connectie met vervolgonderwijs, aansluiting met PO
  • -Doorlopende leerlijnen rekenen
  • -Kerndoelen rekenen en wiskunde
  • -Examenprogramma’s wiskunde
  • -Wiskunde A, B, C en D
  • Projecten opzetten en uitvoeren
  • Diagnostische tussentijdse toets
  • Historische ontwikkeling van de wiskunde als vak en als wetenschap
  • Kernvakkenregel HAVO/VWO
  • Vakoverstijgende projecten
  • De wiskundesectie
 • Keuze afstudeerrichting HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde 8 EC
  • Algemeen vormend onderwijs (AVO)
  • Beroepsonderwijs (BO)
 • Praktijkprogramma 30 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Afstudeeropdracht 14 EC
  • Praktische afstudeeropdracht, waarmee je je opleiding afrondt

Afstudeerfase

In deze afsluitende fase volg je nog een interessante module op het gebied van de positionering van de leraar wiskunde. Daarnaast volg je een afstudeerrichting. Je kunt kiezen tussen de richtingen algemeen vormend onderwijs (AVO) en beroepsonderwijs (BO). De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit 3 delen. Je doet een afstudeeropdracht, waarmee je je HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volg je 2 bijeenkomsten. Je krijgt een persoonlijke vakdidactisch begeleider toegewezen vanuit Hogeschool NCOI die je ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen voor je afstudeeropdracht. Vervolgens toon je in de vorm van een digitaal portfolio je startbekwaamheid als leraar aan. Ten slotte rond je het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar je lesgeeft. Je laat hierin zien hoe je werkt als leraar. Als je alle onderdelen met goed resultaat hebt afgerond, voldoe je aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leraar in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs aan de slag te gaan.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Je behaalt met deze opleiding een erkend diploma. Je ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde’. Je bent dan bevoegd leraar wiskunde. Daarnaast mag je de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert je dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, uitstekend aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(3 termijnen)
Per kwartaal
(12 termijnen)
Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Lesgeld € 8.990,- € 3.236,40 € 809,10 € 269,70
Studiemateriaal € 2.250,- € 810,- € 202,50 € 67,50
Examenkosten € 3.290,- € 1.184,40 € 269,10 € 98,70
Comptentie ontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1.990,- € 716,40 € 179,10 € 59,70
Diplomering € 500,- € 180,- € 45,- € 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Kostenspecificatie

Dossiervorming (eenmalig) Ineens € 200,- Per jaar
(3 termijnen)
niet mogelijk Per kwartaal
(12 termijnen)
niet mogelijk Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
niet mogelijk
Lesgeld Ineens € 8.990,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 3.236,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 809,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 269,70
Studiemateriaal Ineens € 1.990,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 716,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 179,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 59,70
Examenkosten Ineens € 3.290,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 1.184,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 296,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 98,70
Comptentie ontwikkelprogramma (stage)
en projectbegeleiding
Ineens € 1.980,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 712,80 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 178,20 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 59,40
Afstuderen Ineens € 1,790,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 644,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 161,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 53,70
Diplomering Ineens € 500,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 180,- Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 45,- Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting. Betalen per maand is alleen mogelijk voor particulieren. 

Wil jij een kostenoverzicht in jouw mailbox ontvangen?
Kostenoverzicht aanvragen

Locatie- en arrangementskosten

NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Verlaag je studiekosten

Betaal je je opleiding zelf? Voor veel van onze opleidingen kun je gebruikmaken van interessante financiële voordelen. Zo is er het levenlanglerenkrediet, een aantrekkelijke studiefinanciering voor volwassenen. Met deze regeling kan iedereen tot 55 jaar tegen gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid en zo een groot deel van de opleidingskosten betalen. Benieuwd hoeveel geld je kunt lenen? Bekijk het rekenvoorbeeld op onze pagina over het levenlanglerenkrediet en lees meer over deze regeling.

Fiscaal voordeel

Ook kun je gebruikmaken van de regeling ‘Aftrek studiekosten’, waarmee je tot zo’n 50 procent van je gemaakte studiekosten terugkrijgt van de Belastingdienst. Jaarlijks kun je maximaal € 15.000,- aftrekken van je inkomstenbelasting voor de studiekosten van jou en je fiscale partner. Ook als je gebruikmaakt van het levenlanglerenkrediet kun je je studiekosten aftrekken. Wil je meer weten over deze regeling en aan de hand van een rekenvoorbeeld zien hoeveel voordeel jou dit oplevert? Op onze pagina over belastingvoordeel lees je er alles over.

Mogelijkheden vanuit je werkgever

Veel werkgevers willen graag investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers en beschikken over een jaarlijks opleidingsbudget om opleidingen voor werknemers te bekostigen. Daarnaast kan de organisatie de gemaakte opleidingskosten mogelijk volledig aftrekken van de inkomstenbelasting en gebruikmaken van andere fiscale regelingen. Heeft jouw organisatie een opleidingsbudget waar je gebruik van kunt maken? Vraag het na bij de HR-afdeling of je leidinggevende, want dit kan veel voordeel opleveren.

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen

HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Incompany volgen?

Meer informatie

Fiscale scholingsaftrek

Meer informatie

Heb je vragen?

Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.