Ervaring opleiding MBO Correct Nederlands T. Romkes

De ervaring van T. Romkes

Ik wilde mijn schrijfvaardigheid in het Nederlands verder ontwikkelen, om naast mijn werk als consultant ook lesmateriaal te kunnen ontwikkelen voor technische studies. Daarom ben ik bij NCOI de MBO-opleiding Correct Nederlands gaan volgen.

NCOI gebruikt een praktische methode om de benodigde vaardigheden aan te leren. Het maken van de opdrachten en de nabespreking van deze opdrachten sluiten goed bij elkaar aan. Ook de herhaling van de geleerde onderdelen heeft geleid tot het verankeren van de opgedane kennis. Juist dit laatste vond ik zeer positief aan de opleiding.

Ik heb zelf de opleiding gevolgd in drie volledige zaterdagen, maar ik zou anderen aanbevelen om de opleiding te volgen in zes dagdelen, zoals de cursus oorspronkelijk is opgezet. Dit maakt het verankeren van het geleerde makkelijker. De stof wordt dan in kleinere onderdelen gegeven en dus kom je bij de nabespreking nauwkeuriger terug op datgene wat je moet verbeteren.

T. Romkes

  • FunctieConsultant

Opleidingsadvies op maat?

De voordelen van NCOI

Onze website maakt gebruik van cookies.