Kan ik een bijzonder verzoek aanvragen?

Bijzonder verzoek handicap
Wanneer u lichamelijk of zintuiglijk gehandicapt bent, kunt u de bepaalde examens op een aangepaste manier afleggen. U dient hiertoe uiterlijk zes weken voor de examendatum een verzoek in bij het Examenbureau door middel van het formulier Bijzonder verzoek. U kunt het formulier downloaden van e-Connect. Het formulier dient te zijn voorzien van een verklaring van een huisarts of specialist. De Examencommissie besluit uiteindelijk of uw verzoek wordt ingewilligd.

Bijzonder verzoek dyslexie
Wanneer er bij u dyslexie geconstateerd is, kunt u een bijzonder verzoek vergezeld van een dyslexieverklaring indienen. U dient hiertoe uiterlijk zes weken voor de examendatum een verzoek in bij het Examenbureau door middel van het formulier Bijzonder verzoek. In veel gevallen wordt er maximaal een half uur examentijd extra per examen toegestaan. Dit geldt enkel voor schriftelijke examens.

Terug naar overzicht

Opleidingsadvies op maat?

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Nu aanvragen!

Onze website maakt gebruik van cookies.