Kan ik uitstel krijgen voor mijn scriptie?

Mocht u niet in staat zijn binnen de gestelde termijn uw scriptie in te leveren, dan kunt u via het Examenbureau tweemaal automatisch uitstel aanvragen. Het is mogelijk om uitstel aan te vragen tot aan de inleverdatum van de scriptie. De nieuwe inleverdatum wordt direct zichtbaar op e-Connect. Er wordt gewerkt met een vaste uitsteltermijn van 9 weken. Nadat u twee keer uitstel heeft aangevraagd, worden bij een derde uitstelaanvraag kosten in rekening gebracht . De kosten hiervan bedragen € 195,-.

Na drie keer uitstel bent u verplicht om een herhalingstraining te volgen of extra begeleidingsuren in te kopen. De nieuwe inlevertermijn is afhankelijk van het aantal extra begeleidingsuren uiterlijk zes maanden later’. De Examencommissie kan een verplichte inleverdatum vaststellen in het geval van een aanpassing van de leerstof van een module/opleiding. Van deze inleverdatum kan niet worden afgeweken.

Terug naar overzicht

Opleidingsadvies op maat?

Opleidingsadvies op maat?

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Nu aanvragen!

Onze website maakt gebruik van cookies.