Wat is plagiaat?

Alle upload examens worden gecontroleerd op plagiaat. Wanneer er bij de beoordeling van een plan onregelmatigheden worden geconstateerd of vermoed, of bedrog (plagiaat en/of fraude), stelt de (externe) beoordelaar/corrector het Examenbureau en de Examencommissie op de hoogte. NCOI bestraft alle gevallen van geconstateerde fraude of plagiaat. De Examencommissie beschikt hiertoe over een aantal mogelijkheden, die beschreven zijn in het Examenreglement. NCOI informeert u schriftelijk over de genomen maatregel. Dit heeft ook financiële consequenties.

Terug naar overzicht

Opleidingsadvies op maat?

Opleidingsadvies op maat?

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Nu aanvragen!

Onze website maakt gebruik van cookies.