HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

Snelst groeiende NVAO-geaccrediteerde PABO van Nederland

Niveau
HBO Bacheloropleiding
Opleidingsvarianten Avond, Zaterdag en Dag
Accreditatie

Bel ons: 035 6400 411
Download brochureDirect inschrijven

Opleidingsinformatie

Algemeen

Heeft u de wens om als leraar in het basisonderwijs te werken? Met de NVAO-geaccrediteerde PABO-opleiding van Hogeschool NCOI is deze wens binnen handbereik. Deze succesvolle opleiding is uniek in Nederland en is speciaal ­ontwikkeld voor u als volwassene. Bent u hoog opgeleid (HBO of WO)? Dan kunt u deze opleiding mogelijk zelfs in een ­versneld traject afronden. De professionaliteit en praktijkgerichtheid die NCOI tot grootste opleider voor volwassenen in Nederland hebben gemaakt, kunt u uiteraard ook verwachten bij deze praktijkgerichte opleiding. U krijgt de nodige vaardigheden om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar les te kunnen geven. Na afronding van deze opleiding mag u de titel Bachelor of Education (BEd) voeren.

Stage

U doet ervaring op in de praktijk door middel van een stage. Dit is een essentieel onderdeel van deze PABO-opleiding. U zoekt een basisschool waar u 1 dag per week stage kunt lopen. Op deze school leert u onder andere hoe u onderwijsactiviteiten op een goede manier kunt voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Als u al in het onderwijs werkt, bijvoorbeeld als onderwijsassistent, dan kunt u uw baan vaak gebruiken als gedeeltelijke stageplaats.

Voor de Lerarenopleiding Basis­onderwijs geldt dat u zowel in de onder- als bovenbouw van de basisschool les moet geven. Hogeschool NCOI heeft een stage­adviesbureau, dat u kan adviseren over de stageschool en kan helpen bij het vinden van een stageplek.

Doelgroep

U wilt op een efficiënte en flexibele manier het officiële diploma ‘HBO Bachelor Lerarenopleiding Basis­onderwijs (PABO)’ behalen. 

Ook voor onderwijs­assistenten, vakleerkrachten (bijvoorbeeld muziekdocent of leraar lichame­lijke opvoeding) en pedagogisch medewerkers in het onderwijs is eventueel een verkorte route mogelijk.

Toelatingsvoorwaarden

U bent in het bezit van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4 om toegelaten te worden tot de opleiding HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO). Aan het begin van de studie legt u een reken- en taaltoets af.

Vanaf augustus 2015 gelden aanvullende toe­latingseisen. Wanneer u in het bezit bent van een diploma HAVO of MBO-niveau 4, beschikt u over voldoende kennis van Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek. Als u geen HAVO-eindexamen in (één van) deze ­vakken heeft gedaan of als u een MBO-opleiding heeft gevolgd, dan legt u per vak een toelatingstoets af. De kosten voor de toelatingstoets(en) zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor Natuur & ­Techniek is een eindexamen in Biologie, Natuurkunde of NLT (Natuur, Leven en Technologie) toereikend. Meer informatie vindt u op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Doel en opzet

Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. Deze praktijkgerichte HBO-­opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassenen. De opleiding bestaat uit 3 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst in de 2 weken. U volgt in de afstudeerfase 2 modules, u rondt uw afstudeeronderzoek af en u voltooit het praktijkprogramma. De modulaire opzet maakt het mogelijk om heel flexibel te studeren. 

Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. U rondt steeds per module een onderwerp af, waardoor u flexibel kunt studeren. U werkt tijdens de opleiding ook aan een portfolio in de vorm van praktijkopdrachten. U koppelt die direct aan uw eigen stageschool. U wordt bij de opbouw van uw portfolio persoonlijk begeleid door een ervaren port­folio-/stagebegeleider die veel inhoudelijke ervaring heeft binnen het basisonderwijs.

Online leeromgeving

Ons studiemateriaal is altijd actueel en sluit perfect aan op de exameneisen. Alles wat u nodig heeft voor uw studie vindt u in onze moderne online leeromgeving. U vindt hier lesvoorbereidingen, opdrachten en aanvullende informatie. Ook kunt u communiceren met uw medestudenten en docent.

 

Opleiding HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

Programma

Programma 240 EC

Fase 1

 • Kernbegrippen basisonderwijs [MO]8 EC
 • Onderwijskunde [SE]8 EC
 • Nederlands en taaldidactiek [SE]8 EC
 • Reken-wiskundedidactiek I [SE]8 EC
 • Wereldoriëntatie en didactiek [SE]8 EC
 • Kunstzinnige oriëntatie [SE]8 EC
 • Beroepsopdracht Fase 16 EC
 • Praktijkprogramma [PF/ME]6 EC

Fase 2

 • Reken-wiskundedidactiek II [SE]8 EC
 • Taal, logopedie en handschriftontwikkeling [SE]8 EC
 • Geschiedenis, natuur en techniek [SE]8 EC
 • Cultuureducatie en bewegingsonderwijs [SE]8 EC
 • Zorgverbreding en intervisie [ME]8 EC
 • Klassenmanagement en IT [MO]8 EC
 • Beroepsopdracht Fase 26 EC
 • Praktijkprogramma [PF]6 EC

Fase 3

 • Verdieping leesonderwijs [SE]12 EC
 • Keuze voor specialisatiemodule:12 EC
  • Onderwijs voor het jonge kind [MO]
  • Onderwijs voor het oudere kind [MO]
 • Keuzeprogramma’s (minors):24 EC
  • Schoolmanagement
  • Passend onderwijs en zorgverbreding
  • Toetsing en assessment
  • Gezinsbegeleiding en orthopedagogiek
  • Coaching
 • Praktijkprogramma [PF]12 EC

Afstudeerfase

 • Schoolorganisatie [MO]8 EC
 • Vakprofilering [MO]8 EC
 • Afstudeeronderzoek14 EC
 • Praktijkprogramma [PF/ME]30 EC

Examens

De examens zijn een combinatie van schriftelijke examens [SE], module­opdrachten [MO], mondelinge examens of assessments [ME] en een praktijkportfolio [PF]. In het schema ziet u hoe ieder onderdeel wordt afgerond. Uiteraard wordt u tijdens uw opleiding ­hierover per onderdeel volledig geïnformeerd.

Getuigschrift

Deze HBO Bacheloropleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Daarmee bent u ervan verzekerd dat deze opleiding aan strenge, officiële kwaliteitseisen voldoet. U behaalt met deze opleiding het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bach­e­lor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)’. Daarnaast mag u de graad Bachelor of Educa­tion (BEd) voeren. Hogeschool NCOI is in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) bevoegd om graden (Bachelor/Master) te verlenen.

Planning

Praktische informatie

Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Hieronder vindt u de startmomenten van de opleiding. Zit het startmoment van uw keuze er niet bij, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 - 6 400 411.

Mogelijke startmomenten en locaties

U kunt zich inschrijven voor de variant van uw keuze

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Woensdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Donderdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Donderdag Rotterdam
Kosten
Kostenoverzicht Ineens Per 12 maanden (3 termijnen) Per 3 maanden (12 termijnen) Per maand (36 termijnen) (alleen voor particulieren)
Dossiervorming € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 7.490,- € 2.696,40 € 674,10 € 224,70
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1.185,- € 426,60 € 106,65 € 35,55
Diplomering € 450,- € 162,- € 40,50 € 13,50
Studiemateriaal studierichting Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) € 1.800- € 648,00 € 162,00 € 54,00
Locatie- en arrangementskosten Zie onderstaande toelichting
Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.

 


De kosten voor dossiervorming kunnen niet in termijnen worden voldaan. Deze worden opgenomen in de eerste termijn van de factuur.

Arrangementen

Volgt u bij ons een opleiding of training? Dan zorgen wij voor eten en drinken. We hebben dagarrangementen voor de dagopleidingen van maandag tot en met zaterdag. Deze bestaan uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een uitgebreide lunch. Voor dit arrangement betaalt u € 25,- (excl. btw) per keer. Voor de avondopleidingen betaalt u € 5,50 (excl. btw) per keer. Hiervoor krijgt u onbeperkt koffie en thee. In het geval van trainingen, Masterclasses, Masterprogramma’s en volledige Masteropleidingen worden er naast arrangementskosten ook kosten voor zaalhuur in rekening gebracht. De zaalhuur bedraagt € 29,50 (excl. btw) per dag en in de avond € 10,- (excl. btw) per keer. 

Reprorechten, hand-outs en trainingsmateriaal

Bij alle opleidingen brengt NCOI de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. U betaalt meestal eenmalig € 15,- (excl. btw). Volgt u een vaardigheidstraining? Dan betaalt u eenmalig € 30,- (excl. btw) voor het studiemateriaal en eventueel extra kosten voor de aanvullende literatuur.

Btw

Alle genoemde kosten zijn exclusief btw. Voor alle opleidingen en trainingen brengen wij 21% btw in rekening. Dit geldt niet voor de opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige masteropleidingen. Deze wettelijk erkende opleidingen zijn vrijgesteld van btw. Kan uw organisatie geen btw terugvorderen? Dan bieden wij de voordelige mogelijkheid uw opleiding of training vrij van btw gefactureerd te krijgen. U betaalt dan het bedrag exclusief btw, plus 10% opslag. Dit is aanzienlijk minder dan het totaalbedrag inclusief btw.

Bent u particulier en betaalt u uw opleiding zelf? Dan hoeft u voor geen van de opleidingen btw te betalen. Voor trainingen betaalt u wel 21% btw. 

Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 6% btw in rekening. De 6% btw op arrangementskosten is niet aftrekbaar. 
De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Ervaringen

HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

Snelst groeiende NVAO-geaccrediteerde PABO van Nederland

Niveau
HBO Bacheloropleiding
Opleidingsvarianten Avond, Zaterdag en Dag
Download brochureDirect inschrijven

Leer ons beter kennen

 • Voorlichtingsbijeenkomsten

  Voorlichtingsbijeenkomsten

  Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.
  Data en aanmelden
 • De erkende kwaliteit van NCOI

  De erkende kwaliteit van NCOI

  Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
  denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
  Lees meer
 • Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

  Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

 • ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
 • Voorlichtingsbijeenkomsten

  Voorlichtingsbijeenkomsten

  Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.
  Data en aanmelden
 • De erkende kwaliteit van NCOI

  De erkende kwaliteit van NCOI

  Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
  denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
  Lees meer
 • Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

  Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

 • ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
 • Voorlichtings -bijeenkomsten

  Voorlichtings -bijeenkomsten

  Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.
  Data en aanmelden
 • Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

  Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

 • "Als docent haal ik mijn voldoening uit het…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
Liever op uw gemak alles bekijken?

Liever op uw gemak alles bekijken?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Nu aanvragen!