Kostenoverzicht aanvragen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Contactgegevens

Aanhef *
*
*
*
BTW *
 
Wie betaalt de opleidingen? *
 

HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

Snelst groeiende NVAO-geaccrediteerde PABO van Nederland

Niveau
HBO Bacheloropleiding
Opleidingsvarianten Avond, Dag en Zaterdag
Accreditatie

Bel ons: 035 6400 411
Download brochureDirect inschrijven

Opleidingsinformatie

Algemeen

Heeft u de wens om als leraar in het basisonderwijs te werken? Met de NVAO-geaccrediteerde PABO-opleiding van Hogeschool NCOI is deze wens binnen handbereik. Deze succesvolle opleiding is speciaal ontwikkeld voor u als volwassene. De professionaliteit en praktijkgerichtheid die NCOI tot grootste opleider voor volwassenen in Nederland hebben gemaakt, kunt u uiteraard ook verwachten bij deze praktijkgerichte opleiding. U krijgt de nodige vaardigheden om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar les te kunnen geven. Na afronding van deze opleiding mag u de graad Bachelor of Education (BEd) voeren.

Doelgroep

U wilt op een efficiënte en flexibele manier het officiële getuigschrift 'HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO)' behalen.

Toelatingsvoorwaarden

U bent in het bezit van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4 om toegelaten te worden tot de HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO). In het 1e jaar van de studie legt u een reken- en taaltoets af.

Vanaf augustus 2015 gelden aanvullende toelatingseisen. Wanneer u in het bezit bent van een VWO-diploma of een HAVO-diploma met in uw eindexamenpakket Biologie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurkunde en NLT beschikt u over voldoende kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Als u geen HAVO-eindexamen in (een van) deze vakken heeft gedaan of als u een MBO-opleiding heeft gevolgd, dan legt u per vak een toelatingstoets af. De kosten voor de toelatingstoets(en) zijn niet inbegrepen in de prijs. Hogeschool NCOI biedt u een goede voorbereiding op deze toetsen aan. Zo wordt u uitstekend voorbereid en vergroot u de kans dat u uw voorbereidingstoets haalt. Wilt u een van deze voorbereidende opleidingen volgen? Kijk dan in deze gids of bezoek onze website. Voor natuur en techniek is een eindexamen in biologie, natuurkunde of NLT (natuur, leven en technologie) toereikend. Meer informatie vindt u op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Heeft u een VWO-diploma behaald? Dan hoeft u niet deel te nemen aan de voorbereidende toetsen en kunt u, indien u toegelaten wordt, deelnemen aan deze Bachelor.

Doel en opzet

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten die zelf actief zijn in de onderwijspraktijk. U zult merken dat zij een ideaal klankbord voor u vormen. Zo kunt u praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen.
Tijdens inspirerende bijeenkomsten gaat u in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. U koppelt dit direct aan uw eigen werkomgeving. Zo kunt u wat u leert direct toepassen en daarvan ook weer leren. Deze studieaanpak is uniek voor NCOI en is bewezen bijzonder effectief. Hierdoor kent NCOI weinig uitval.

De opleiding bestaat uit 4 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst per 2 weken. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze opbouw kunt u uw opleiding flexibel indelen. U zult merken dat het behalen van een graad daardoor prima te combineren is met uw drukke baan.

Stage

U doet ervaring op in de praktijk door middel van een stage. Dit is een essentieel onderdeel van deze PABO-opleiding. U zoekt een basisschool waar u 1 dag per week stage kunt lopen. Op deze school leert u onder andere hoe u onderwijsactiviteiten op een goede manier kunt voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Als u al in het onderwijs werkt, bijvoorbeeld als onderwijsassistent, dan kunt u uw baan vaak gebruiken als gedeeltelijke stageplaats.

Voor de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs geldt dat u zowel in de onder- als bovenbouw van de basisschool les moet geven. Hogeschool NCOI heeft een stageadviesbureau, dat u kan adviseren over de stageschool en kan helpen bij het vinden van een stageplek.

Online leeromgeving

U heeft toegang tot onze unieke online leeromgeving. Deze biedt u alles wat u nodig heeft om snel, eenvoudig en efficiënt te studeren. U vindt in deze omgeving:

 • Alle praktische informatie over uw opleiding
 • Mogelijkheden om te communiceren met uw docenten en medestudenten
 • Praktijkcases, opdrachten en oefenvragen om uw kennis en vaardigheden op toe te passen. Zo toetst u gelijk uw voortgang.

Opleiding HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

Programma

Programma

Programma 240 EC

Fase 1

 • Kernbegrippen basisonderwijs [MO] 8 EC
 • Nederlands en taaldidactiek [SE] 8 EC
 • Reken-wiskundedidactiek I [SE] 8 EC
 • Leren en ontwikkelen [SE] 8 EC
 • Wereldoriëntatie: AK [DE] 4 EC
 • Wereldoriëntatie: GS [DE] 4 EC
 • Kunstzinnige oriëntatie [SE] 8 EC
 • Beroepsopdracht PABO fase 16 EC
 • Praktijkprogramma PABO fase 1 [PF/ME] 6 EC

Fase 2

 • Natuur en technologie [SE] 8 EC
 • Engels en handschriftontwikkeling [SE] 8 EC
 • Klassenmanagement en passend onderwijs [MO] 8 EC
 • Reken-wiskundedidactiek II [SE] 8 EC
 • Drama en cultuureducatie [ME] 4 EC
 • Dans en bewegingsonderwijs [ME] 4 EC
 • Omgevingsonderwijs [MO] 8 EC
 • Beroepsopdracht PABO fase 26 EC
 • Praktijkprogramma PABO fase 2 [PF] 6 EC

Fase 3

 • Verdieping taalonderwijs [SE/MO] 8 EC
 • Professionele gecijferdheid [SE] 4 EC
 • Keuze voor specialisatiemodule: 12 EC
 • Onderwijs voor het jonge kind [MO/ME]
 • Onderwijs voor het oudere kind [MO/ME]

Keuzeprogramma's (minors):24 EC

 • Schoolmanagement
 • Passend onderwijs en zorgverbreding
 • Toetsing en assessment
 • Coaching
 • Gezinsbegeleiding en orthopedagogiek
 • IT en nieuwe media voor docenten

Praktijkprogramma PABO fase 3 [PF] 12 EC

Afstudeerfase

 • Schoolorganisatie [SE] 8 EC
 • Vakprofilering [MO] 8 EC
 • Afstudeeronderzoek 14 EC
 • Praktijkprogramma PABO afstudeerfase [PF/ME] 30 EC

Afstudeerfase

In deze afsluitende fase volgt u nog een module rond organisatorische aspecten voor de leraar in het basisonderwijs. Ook maakt u een keuze voor de vakprofilering. De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit 3 delen. U doet een afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen, die gespecialiseerd is in het primair onderwijs.

De begeleider ondersteunt u om tot een optimaal resultaat te komen voor uw afstudeeronderzoek. Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw competentieontwikkeling aan als leraar in het basisonderwijs. Ten slotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. U laat hierin zien hoe u werkt als leraar. Als u alle onderdelen heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leraar in het basisonderwijs aan de slag te gaan.

Schoolorganisatie

(6 bijeenkomsten)

 • Onderwijskundige identiteit
 • Profilering
 • Verantwoording
 • Kwaliteitszorg
 • Contacten met ouders
 • Passend onderwijs
 • Doorlopende leerlijnen VVE/VO

Vakprofilering

(6 bijeenkomsten)
U kunt kiezen uit de volgende specialisaties voor vakprofilering:

 • Wereldoriëntatie
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Natuur en techniek

Examens

De examens zijn een combinatie van schriftelijke examens [SE], digitale examens [DE], moduleopdrachten [MO], mondelinge examens of assessments [ME] en een praktijkportfolio [PF]. In het schema ziet u hoe ieder onderdeel wordt afgerond. Uiteraard wordt u tijdens uw opleiding hierover per onderdeel volledig geïnformeerd.

Getuigschrift

Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool NCOI. U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift 'HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs'. U bent dan bevoegd leraar basisonderwijs. Daarnaast mag u de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Planning

Praktische informatie en kosten

Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Hieronder vindt u de startmomenten van de opleiding. Zit het startmoment van uw keuze er niet bij, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 - 6 400 411.
 

Mogelijke startmomenten en locaties

U kunt zich inschrijven voor de variant van uw keuze

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Woensdag Arnhem

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Donderdag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Dinsdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Donderdag Den Haag

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Avond Woensdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Maandag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Maandag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Maandag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Maandag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Maandag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Woensdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Donderdag Den Haag

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Donderdag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Dinsdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Avond Woensdag Arnhem

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Maandag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Maandag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Maandag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Maandag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Maandag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Donderdag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Dinsdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Woensdag Arnhem

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Woensdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Avond Donderdag Den Haag

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Dag Maandag Amsterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Dag Maandag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Dag Maandag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Dag Maandag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Dag Maandag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmoment

Variant

Dag

Locatie

Maart 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Kosten
Kostenoverzicht Ineens

Per jaar
(3 termijnen)

Per kwartaal
(12 termijnen)

Per maand
(36 termijnen) (alleen voor particulieren)

Dossiervorming € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 7.990,- € 2.876,40 € 719,10 € 239,70
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1.185,- € 426,60 € 106,65 € 35,55
Diplomering € 450,- € 162,- € 40,50 € 13,50
Studiemateriaal studierichting Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) € 1.800,- € 648,- € 162,- € 54,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting

Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.


De kosten voor dossiervorming kunnen niet in termijnen worden voldaan. Deze worden opgenomen in de eerste termijn van de factuur.

Arrangementen

Volgt u bij ons een opleiding of training? Dan zorgen wij voor eten en drinken. We hebben dagarrangementen voor de dagopleidingen van maandag tot en met zaterdag. Deze bestaan uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een uitgebreide lunch. Voor dit arrangement betaalt u € 25,- (excl. btw) per keer. Voor de avondopleidingen betaalt u € 5,50 (excl. btw) per keer. Hiervoor krijgt u onbeperkt koffie en thee. In het geval van trainingen, Masterclasses, Masterprogramma’s en volledige Masteropleidingen worden er naast arrangementskosten ook kosten voor zaalhuur in rekening gebracht. De zaalhuur bedraagt € 29,50 (excl. btw) per dag en in de avond € 10,- (excl. btw) per keer. 

Reprorechten, hand-outs en trainingsmateriaal

Bij alle opleidingen brengt NCOI de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. U betaalt meestal eenmalig € 15,- (excl. btw). Volgt u een vaardigheidstraining? Dan betaalt u eenmalig € 30,- (excl. btw) voor het studiemateriaal en eventueel extra kosten voor de aanvullende literatuur.

Btw

Alle genoemde kosten zijn exclusief btw. Voor alle opleidingen en trainingen brengen wij 21% btw in rekening. Dit geldt niet voor de opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige masteropleidingen. Deze wettelijk erkende opleidingen zijn vrijgesteld van btw. Kan uw organisatie geen btw terugvorderen? Dan bieden wij de voordelige mogelijkheid uw opleiding of training vrij van btw gefactureerd te krijgen. U betaalt dan het bedrag exclusief btw, plus 10% opslag. Dit is aanzienlijk minder dan het totaalbedrag inclusief btw.

Bent u particulier en betaalt u uw opleiding zelf? Dan hoeft u voor geen van de opleidingen btw te betalen. Voor trainingen betaalt u wel 21% btw. 

Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 6% btw in rekening. De 6% btw op arrangementskosten is niet aftrekbaar. 
De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Ervaringen

HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

Snelst groeiende NVAO-geaccrediteerde PABO van Nederland

Niveau
HBO Bacheloropleiding
Opleidingsvarianten Avond, Dag en Zaterdag
Download brochureDirect inschrijven

Leer ons beter kennen

 • Opleidingsbeurs 28 mei
 • Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

  Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

 • De erkende kwaliteit van NCOI

  De erkende kwaliteit van NCOI

  Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
  denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
  Lees meer
 • ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
 • Opleidingsbeurs 28 mei
 • Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

  Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

 • De erkende kwaliteit van NCOI

  De erkende kwaliteit van NCOI

  Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
  denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
  Lees meer
 • ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
 • Opleidingsbeurs 28 mei
 • Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

  Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

 • "Als docent haal ik mijn voldoening uit het…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
Gratis studiegids thuis ontvangen?

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Nu aanvragen!