Subsidies

Maatwerk en Incompany

Maatwerk en Incompany

Een medewerker een opleiding of training incompany of op maat laten volgen wordt in veel gevallen gestimuleerd door de overheid. Als organisatie kun je namelijk gebruikmaken van verschillende subsidies en fiscale voordelen.

Belastingvoordeel

Als werkgever kun je alle opleidingskosten belastingvrij vergoeden voor je medewerker. Dit kan alleen als geen andere partij de kosten vergoedt en de opleiding of training gericht is op de ontwikkeling van de werknemer binnen het vakgebied waarin de organisatie opereert.

Subsidie Praktijkleren (SPL)

De Subsidieregeling Praktijkleren geldt voor alle MBO BBL maatwerk- en incompanyopleidingen en voor HBO Associate-, HBO Bachelor- en Masteropleidingen in de techniek, gezondheidszorg en gedrag en maatschappij. Deze regeling geldt tot 1 januari 2023. Je kunt voor zover dat binnen de looptijd van de regeling valt voor de gehele opleiding in aanmerking komen voor subsidie, op het moment dat er een onderwijsarbeidsovereenkomst is. Je kunt tot maximaal € 2.700,- per praktijk- of werkleerplaats per jaar ontvangen.

SLIM

Wil je medewerkers de kans bieden om zich verder te ontwikkelen met een MBO-opleiding in de derde leerweg? Als je organisatie uit maximaal 250 medewerkers bestaat, kun je als werkgever € 2.700,- terugkrijgen van de belastingdienst voor elk studiejaar. Meer informatie hierover vind je op de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Stagefonds Zorg

Bied je studenten van zorgopleidingen stageplaatsen aan? Dan kom je als stageaanbieder in aanmerking voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Stagefonds). Deze regeling geldt voor de BBL-route van MBO-opleidingen en HBO-opleidingen. Je ontvangt (achteraf) een bijdrage van de overheid voor de kosten van de stagebegeleiding. De hoogte van de subsidie hangt af van het vastgestelde subsidieplafond, de opleiding en opleidingsvariant.

SectorplanPlus Zorg en Welzijn

Je komt als werkgever mogelijk ook in aanmerking voor de subsidie van SectorplanPlus. Dit is een meerjarige subsidie van het ministerie van VWS speciaal voor organisaties en medewerkers in zorg en welzijn, met als doel personeelstekorten aan te pakken. Deze regeling geldt ook voor organisaties binnen sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. Deze subsidie kan tegelijkertijd gebruikt worden met subsidie uit het Stagefonds Zorg.

Andere specifieke subsidies voor branches

Er zijn naast bovenstaande subsidies en fiscale regelingen ook nog tal van andere subsidiemogelijkheden gericht op de mobiliteit en employability van medewerkers binnen bepaalde branches. Wij helpen je graag bij het vinden van een passende subsidieregeling voor jouw organisatie. Neem contact met ons op via telefoonnummer 035 – 2 003 391 of mail naar incompany@ncoi.nl.