Menu

Projectmanagement & ICT

Domein: Projectmanagement & ICT

De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden.

Onderzoekslijnen: Master Business Information (MBI)

Academic Board-lid Prof. dr. Wim van Grembergen​
Lector Dr. Barry Derksen​
Onderzoeksgebied Projectmanagement & ICT
 

Onderzoekslijnen
Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider.

Onderzoeksthema's
Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd. Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie


Sourcing als onderzoeksgebied is enerzijds aantrekkelijk, omdat IT steeds meer in alle nerven van het zakendoen van de organisatie doordringt en dus steeds meer 'business critical' wordt. In de interne bedrijfsprocessen, in het producten- en dienstenpakket, maar ook in de samenwerking tussen organisaties met hun (strategische) partners, in hun relatievorming met hun klanten. Elke beslisser in een organisatie moet (en zal!) daarom een visie hebben op de manier waarop IT in zijn gebied moet worden toegepast en zal op grond daarvan een wensenpakket hebben. Ook worden in toenemende mate bedrijfsprocessen uitbesteed (Business Process Outsourcing), waarbij de ondersteunende IT vaak een onderdeel is van de scope. Daarnaast gaan steeds meer organisaties internationaal opereren wat ook zijn impact heeft op zowel het organiseren van IT als op de locatie van waaruit de IT-diensten worden geleverd (bijvoorbeeld follow-the-sunondersteuning).


IT-governance, een deelgebied van Corporate Governance, vertrekt vanuit het IM-beleid (en wanneer nodig ook IT-beleid) en stuurt en bewaakt de acties die nodig zijn om dit beleid uit te voeren. Dit deelgebied kan met recht een uitdagend gebied worden genoemd. Organisaties verschillen in complexiteit, aan businesszijde spelen grote belangen bij een goed functionerende informatievoorziening en aan IT-zijde gaat de (technisch-inhoudelijke) ontwikkeling onverminderd voort. Hoe krijgt de op strategisch niveau opererende informatiemanager (of CIO) richting en vaart in de processen en activiteiten? Hoe kan IT optimaal bijdragen aan de doelstellingen en strategie van de business?


De digitalisering van bedrijfs- en productmodellen neemt steeds verder toe en ook wordt IT in toenemende mate ingezet om internationaal en in ketenverband effectiever te opereren. IT wordt niet meer alleen ingezet om bedrijfsactiviteiten te automatiseren, maar ook om de toegevoegde waarde van de geleverde diensten en producten van de business te verhogen. IT wordt door de business ingezet om nieuwe klanten aan te trekken en om bestaande klanten te behouden.
 
Dit betekent dat interne IT-afdelingen en externe leveranciers in toenemende mate moeten kunnen differentiëren. Enerzijds differentiëren tussen de standaard automatiseringsdiensten en anderzijds het samen met de business bedenken en realiseren van innovatieve oplossingen. De innovaties kunnen betrekking hebben op het introduceren van e-commerce- en e-businessconcepten, het lanceren van nieuwe producten (bijvoorbeeld ‘slimme’ energiemeters), het ‘groener’ maken van producten of het transformeren van de supply chain.

Onderzoekslijnen: Master Management & ICT (MMIT)

Academic Board-lid Prof. dr. Wim van Grembergen
Lector Dr. Barry Derksen
Onderzoeksgebied Projectmanagement & ICT​
 

Onderzoekslijnen

Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's
Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd. Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie

IT-security / cyber security gaat over de kennis en kunde om de informatie, personeel en middelen van een organisatie te beschermen tegen ongewenst en niet-geautoriseerd gebruik. Hieronder valt ook het voorkomen van ongewenst wijzigen, opnemen, stelen en vernietigen van data. Het aspect van cyber security kent bijzonder veel aandacht door de vele incidenten. Ging het niet zolang geleden nog over ongewenste software en handelingen in de apps van smartphones, wordt men nu geconfronteerd met de gevolgen van cyber crime op zelfrijdende auto’s en kritieke infrastructuren zoals het manipuleren van slimme meters op het elektriciteitsnet.
 

Het hoofdonderwerp IT-ontwikkeling opent de deur naar een breed scala aan mogelijke scriptieonderwerpen. Onder IT-ontwikkeling verstaan we het hele Systems Development Life Cycle Proces. Dit is het proces van planning, ontwikkelen, testen en in gebruik nemen van systemen. Maar ook het inzetten van (nieuwe) ontwikkelingsmethoden en project- en programmamethoden. Dit proces staat onder sterke druk omwille van snel veranderende eisen als gevolg van snelle wijzigingen in de economie. Hierdoor komen nieuwe methoden naar voren zoals Agile, Scrum, DevOps en andere. Daarnaast ontstaan uit deze ontwikkelingen ook andersoortige vragen, zoals: ‘Hoe acteert de mens binnen de IT-organisatie als ook hoe de relatie tot de business hierin een rol speelt? Zorgen deze ontwikkelingen voor een significante andere aansturing?’.
 

IT-beheer is gezien de vele ontwikkelingen een complex en uitdagend vraagstuk te noemen. IT beheer gaat in op het waarborgen van continuïteit en performance van het technisch beheer (infrastructuur / datacenter e.d.), het applicatiebeheer (beheren en wijzigen van applicaties) en het functioneel beheer (veranderende eisen vanuit de organisatie). Bestaande en nieuwe technologie en software dient na implementatie ook beheerd te worden waarbij een gezonde prijs/kwaliteit verhouding wordt nagestreefd. In dit verband is ook de term IT Service Management ontstaan wat een benaming is voor het procesmatig aansturen van de werkwijze van IT-beheer.

Onderzoekslijnen: Master Projectmanagement

Academic Board-lid Prof. dr. Wim van Grembergen​
Lector Dr. Mr. Ben Berndt MBA
Onderzoeksgebied Projectmanagement & ICT​
 

Onderzoekslijnen
Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's
Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd. Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie

Welke methoden zijn er voor project-, programma- en portfoliomanagement? Voor welke situaties leent welke methode zich het meest? Hoe hangen project-, programma- en portfoliomanagement samen? Hoe hangen zij samen met lijnprocessen? Hoe worden project-, programma- en portfoliomanagement ingebed, beheerst en doorontwikkeld in organisaties? Hoe worden zij doorontwikkeld in een theoretisch discours?

 
In de praktijk blijkt dat projecten en programma’s vaak de gestelde doelen niet bereiken, ook niet die projecten en programma’s die met een verantwoorde methode zijn aangepakt. Evenzeer komt uit de praktijk de suggestie naar voren dat niet de kenmerken van een gehanteerde aanpak de doorslag geven, maar veeleer de professionaliteit en persoonlijkheid van de projectmanager. Staat management als methode een ondernemerschap van de persoon te veel in de weg?

Bij het belang van gedrag en omgeving onderkennen wij vooral communicatie en leiderschap als specifieke aandachtspunten. Hoe stemt een vernieuwingsmanager (project-, programma- of portfoliomanager) af met zijn omgeving? Hoe effectief is hij hierin? Hoe leidt hij deze communicatie met zijn omgeving? Hoe leidt en motiveert de vernieuwingsmanager zijn eigen team?

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie

Welke methoden zijn er voor project-, programma- en portfoliomanagement? Voor welke situaties leent welke methode zich het meest? Hoe hangen project-, programma- en portfoliomanagement samen? Hoe hangen zij samen met lijnprocessen? Hoe worden project-, programma- en portfoliomanagement ingebed, beheerst en doorontwikkeld in organisaties? Hoe worden zij doorontwikkeld in een theoretisch discours?

 
In de praktijk blijkt dat projecten en programma’s vaak de gestelde doelen niet bereiken, ook niet die projecten en programma’s die met een verantwoorde methode zijn aangepakt. Evenzeer komt uit de praktijk de suggestie naar voren dat niet de kenmerken van een gehanteerde aanpak de doorslag geven, maar veeleer de professionaliteit en persoonlijkheid van de projectmanager. Staat management als methode een ondernemerschap van de persoon te veel in de weg?

Bij het belang van gedrag en omgeving onderkennen wij vooral communicatie en leiderschap als specifieke aandachtspunten. Hoe stemt een vernieuwingsmanager (project-, programma- of portfoliomanager) af met zijn omgeving? Hoe effectief is hij hierin? Hoe leidt hij deze communicatie met zijn omgeving? Hoe leidt en motiveert de vernieuwingsmanager zijn eigen team?
Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.