GBIO

Het GBIO is het scholingsfonds voor medezeggenschap. De middelen komen uit een heffing op de loonsom van OR-plichtige bedrijven. Het GBIO geeft zelf geen cursussen, maar verstrekt een bijdrage voor cursussen die aan bepaalde voorwaarden voldoen.


Opleidingsadvies op maat?

Opleidingsadvies op maat?

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Onze website maakt gebruik van cookies.