Menu

Financieel

Domein: Financieel

Academic Board-lid Prof. dr. Frans Roozen​
Lector Dr. Paul Claes 

De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden.

Onderzoekslijnen: Master Finance & Control (MFC)

Academic Board-lid Prof. dr. Frans Roozen
Lector Dr. Paul Claes​
Onderzoeksgebied Financieel
 
Onderzoekslijnen
Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's
Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd.
Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie

De onderzoekslijn Managementcontrol in zijn organisatorische context (MCOC) opent de deur naar een breed scala van mogelijke scriptieonderwerpen. MCOC gaat enerzijds over formele systemen en processen (bijvoorbeeld budgettering, performance measurement), maar anderzijds ook over het gebruik van deze systemen en het effect daarvan op het gedrag van managers en medewerkers. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de economische prestatie en de prestaties van de manager van een bedrijf(sonderdeel) (Anthony & Govindarajan, 2007; Horngren et al., 2012).
 

 
Beheersing van kosten en kostenreductie zijn veelvoorkomende thema’s in de dagelijkse praktijk van de financiële professional. Kostenbeheersing of kostenreductieprogramma’s zijn gebaat bij nauwkeurige informatie over kosten. Literatuur op het gebied van management en cost accounting geeft bij herhaling aan dat de meer traditionele wijzen van toerekening van indirecte kosten, zoals de diverse varianten van de opslagmethode, bij een hoog percentage aan indirecte kosten tot grote onnauwkeurigheden kunnen leiden (Horngren et al., 2012). Dit leidt ertoe dat in de kostencalculatie handelingen, activiteiten, processen, bedrijfsonderdelen enzovoort als te duur of te goedkoop worden voorgesteld wat logischerwijs misleidende managementinformatie tot gevolg heeft (Bhimani et al., 2008). Naast kostenbeheersings- en kostenreductieprogramma’s vraagt de toenemende diversiteit in product- en klantspecificaties om steeds specifiekere informatie op product- en klantniveau (Roozen, 1993). De inzet van moderne managementaccountingsystemen en meer in het bijzonder van costmanagementsystemen (MAS/CMS) kan voorzien in bovengenoemde informatiebehoeften.
 

Controllers krijgen in organisaties nog wel eens de term ’boekhouder’ naar het hoofd geslingerd. Als we bedenken dat dit verwijst naar het registreren van financiële transacties en in de historie teruggaat naar ver voor de jaartelling, dan zouden we het misschien als geuzennaam omarmen. Inmiddels is in het krachtenveld van diverse interne en externe ontwikkelingen een breed scala van taken ontstaan, waarbij een controller direct of indirect betrokken is of kan zijn. Als onderwerp voor een scriptie is dit voldoende dynamisch om een zoektocht te starten.
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.