MBO Verzorgende IG, niv. 3

MBO Verzorgende IG, niveau 3

NCOI Opleidingen biedt in samenwerking met een zorg­instelling een sterk verkort opleidingstraject aan voor de Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) niveau 3, in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Het opleidingsprogramma, inclusief het praktijkprogramma, wordt door NCOI ontwikkeld en incompany uitgevoerd, waarbij de zorginstelling een opleidingspartner van NCOI is.

NCOI zal voor het verpleegtechnische praktijkonderdeel van de opleiding samen met de zorginstelling een doelgroep­gerichte aanpak inrichten voor het onderwijsprogramma, de praktijkbegeleiding – inclusief de praktijkopdrachten – en het eind­assessment. In samenwerking met de zorginstelling en onder verantwoordelijkheid van NCOI worden alle kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier afgedekt, waarbij de verpleegtechnische handelingen onder supervisie vallen van de praktijkopleiders van de zorginstelling.

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma bestaat uit 3 praktijkgerichte modules. Het ­basisprogramma is voor alle zorgcategorieën gelijk. De verzorgende wordt breed opgeleid. Naast de modules is er het praktijkprogramma. Dit bevat het portfolio en de branchespecifieke opdrachten in het kader van de ­beroepspraktijkvorming (BPV). Per specialisatie wordt in de modules en de BPV-opdrachten rekening gehouden met brancheverbijzonderingen uit het zorgdossier, bijvoorbeeld met de specifieke kenmerken van de ouder wordende mens en de bijbehorende ziektebeelden en behandelvormen. De opleiding wordt afgesloten met een examenprogramma op basis van de theorie en de praktijk.

Module 1: Methodisch handelen, regelgeving en kwaliteitszorg

Module 2: Communicatie voor zorgverleners en handelen bij calamiteiten

Module 3: Verpleegtechnisch handelen

Het onderwijs- en begeleidingsprogramma van module 3 wordt samen met de zorginstelling volgens een doelgroepgerichte aanpak ingericht. Het verpleegtechnisch handelsonderdeel wordt aangeboden in het skills lab door gecertificeerde trainers. Voorwaarde is dat de studenten op hun werkplek kunnen oefenen met de verpleegtechnische handelingen onder begeleiding van een ervaren en gecertificeerde praktijkopleider.

NCOI werkt uitsluitend met bevoegde, zeer ervaren en uiterst deskundige docenten en praktijkopleiders. De NCOI-docenten verzorgen module 1 en 2 van de opleiding en het eindassessment.

Toelatingseisen

De medewerker is in het bezit van een MBO-diploma, bij voorkeur het MBO-diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2, heeft minimaal één jaar werkervaring binnen een zorginstelling en is gedurende de opleiding werkzaam in een zorginstelling.

Locatie

Voor de uitvoering van het onderwijsprogramma volstaat een normale onderwijsruimte. Voor verpleegtechnisch handelen is een skills lab noodzakelijk. Voor samengestelde groepen vanuit meerdere zorginstellingen wordt één gezamenlijk skills lab gebruikt.

Studiebelasting en doorlooptijd

De opleiding duurt ongeveer 9 maanden. Het studietempo kan ook sneller of langzamer, afhankelijk van de leervorderingen.

De opleiding bestaat uit 3 modules van 6 dagdelen per module. In totaal zijn dat 18 dagdelen van 3 uur. In combinatie met een strakke begeleiding op de werkplek en een ruime tijdsinvestering door de studenten van minimaal 5 uur per week, leidt dit tot het landelijk erkende MBO-diploma

Startmomenten

Meerdere startmomenten per jaar, in overleg met de zorginstelling.

Groepsgrootte

De opleiding gaat van start bij minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers. Ook individuele inschrijvingen zijn mogelijk. NCOI combineert individuele inschrijvingen van diverse instellingen uit dezelfde regio en zoekt in overleg een geschikte locatie.

Investeringsoverzicht


Bijkomende kosten

Niet-btw-plichtige instellingen zijn vrijgesteld van btw voor onderwijsactiviteiten.
Bij samengestelde groepen kunnen locatie- of arrangementskosten van toepassing zijn.

Download het informatiedossier

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-brochure.jpg?ext=.jpg

LevenLangLerenKrediet

Vanaf september 2017 kunt u voor deeltijd HBO- en Masteropleidingen van NCOI Opleidingen geld lenen bij de overheid. Dit heet het levenlanglerenkrediet. Ook als u een tweede Bacheloropleiding wilt doen of een Master wilt volgen na uw Bachelor, biedt deze regeling aantrekkelijke mogelijkheden.

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/ncoi-levenlangleren-krediet-widget-desktop.jpg?ext=.jpg

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/v1.jpg?ext=.jpg